Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

MJÖLBY MATHEM 1:36 - husnr 1, ÖSTRA TOLLSTADS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Östra Tollstads kyrka, 26 a

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ÖSTRA TOLLSTADS KYRKA (akt.)

1100 - 1250

1885 - 1886

1885 - 1886

Östergötland
Mjölby
Östergötland
Östra Tollstad
Östra Tollstads församling
Linköpings stift
Östra Tollstad kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 1992

Historiken kompletterad vid inventeringen 2004:
KYRKOBYGGNADEN
Under 1100-talet eller tidigt 1200-tal uppfördes en stenkyrka i Östra Tollstad med stomme av kalksten och gråsten. Kyrkan hade rektangulärt långhus och ett smalare absidförsett kor. Det är oklart när kyrkans torn tillkom. Det finns en uppgift om att ett torn byggdes 1774, men det rör sig troligen om en ny tornöverbyggnad. 1682 sattes en predikstol upp tillverkad av Petter Bengtsson Holm. Han var en av bildhuggarna i den s k "Wernerska verkstaden" och bodde i byn Mathem i Östra Tollstad. Verkstaden startades av Holms svärfar Johan Werner d ä, som var "hovconterfejare" hos...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1250 Nybyggnad
Rektangulärt långhus och smalare absidkor av blandat kalksten och något gråsten. Det är oklart när tornet i väster uppfördes. Klockorna hängde i en stapel på kyrkogården.

Cnattingius, Bengt, Östra Tollstad kyrka. 1971 (Arkiv)

År 1645 - 1645 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Måleri, interiör. Kyrkans inre målades av Johan "Conterfejer" i Mathem.

Johan "Conterfejer" (Hantverkare - Målare)

År 1682 - 1682 Fast inredning - predikstol
Wernerska verkstaden i Mathem, Petter Bengtsson Holm. Vid gamla kyrkans rivning kom den till Östergötlands museum, tillbaka till kyrkan 1950.

Petter Bengtsson Holm (Konstnär - Bildhuggare)

Ek, Per-Arne. Uppgifter hämtade från sockenstämmoprotokoll mm. Hembygdsforskning. (Arkiv)

År 1730 - 1730 Ändring - tillbyggnad
Tillbyggnad. En korsarm av trä på norra sidan, den s k "träkyrkan" eller "nykyrkan".
År 1732 - 1732 Specifika inventarier - kyrkklocka
Storklockan är gjuten 1732 av Magnus Hultman i Norrköping, som även gjutit lillklockan (oklart när).

Magnus Hultman (Klockgjutare)

År 1742 - 1742 Specifika inventarier - kyrkklocka
Lillklockan gjuts om.
År 1813 - 1813 Specifika inventarier - altartavla
Jesu födelse, målad av Pehr Hörberg. Flyttades med till nya kyrkan, där den hängde över dörren till sakristian och senare ersatte det målade korset i altaruppsatsen. Skänkt av handl. i Linköping, Anders Hallén.

Pehr Hörberg (Konstnär)

Ek, Per-Arne. Uppgifter hämtade från sockenstämmoprotokoll mm. Hembygdsforskning. Ridderstad, Anton, Historiskt, Geografiskt och Statistiskt lexikon öfver Östergötland. (Arkiv)

År 1885 - 1886 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia och torn.

Fredrik Ekberg (Arkitekt)

År 1885 - 1887 Nybyggnad - Torn

Fredrik Ekberg (Arkitekt)

År 1885 - 1886 Nybyggnad - Sakristia

Fredrik Ekberg (Arkitekt)

År 1885 - 1886 Nybyggnad - Korparti

Fredrik Ekberg (Arkitekt)

År 1885 - 1885 Rivning
Kyrkan revs i samband med att ny kyrka uppfördes ca 200 m söder om kyrkogården.
År 1885 - 1886 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Ritningar av F. R. Ekberg. Ett rektangulärt långhus med polygonalt korutsprång, sakristia i söder (väster) samt torn i väster (norr).

J R Ekberg (Arkitekt)

År 1885 - 1886 Fast inredning - predikstol, ljudtak
Predikstol med ljudtak.
År 1885 - 1886 Fast inredning - bänkinredning
Öppen bänkinredning.
År 1886 - 1886 Fast inredning - orgel
Tillverkad av Carl Elfström i Ljungby.

Carl Elfström (Orgelbyggare)

År 1927 - 1928 Ändring - restaurering, interiör
Hörbergs altartavla sätt upp. Väggen under läktaren och altartaket, kläs över med plywood, tidigare pärlspont. De öppna bänkryggarna görs hela. Läktarbarriärens fyllningar kläs över med plywood (troligen ej genomfört). Dörrarnas glasrutor sätts igen. Rökrör inbilas i väggarna. Väggar och tak målas. Ljuspyramider till fönstren. Erik Fant och ingenjör J Jonsson.

Erik Fant (Obestämd yrkestillhörighet)

Jan Jonsson (Obestämd yrkestillhörighet)

Pehr Hörberg (Konstnär)

År 1927 - 1928 Teknisk installation
Fotogenlamporna tas bort och kronor hängs upp i mittskeppet.
År 1929 - 1929 Teknisk installation
Inköp av ringmaskin för 1 500 kr för att spara in lön på ringkarl.
År 1948 - 1948 Teknisk installation - el
Elektrisk belysning i kyrkan och elektrisk orgelfläkt.
År 1956 - 1958 Ändring - ombyggnad, interiör
Läktarunderbyggnad med samlingsrum, förvaringsrum mm, ny färgsättning. Läktarbarriärens mittparti breddas. Trappa i väster till orgelläktaren. Golvet nylagt i koret och mittgången. Nya innanfönster. Sakramentsskåp till sakristian. Breddning av befintliga bänksitsar. Tvärgångar slopas liksom norra vindfånget. Omplacering av ljuskronor och nya ljuskronor. Predikstolen får uppgång från kyrkan istället för från sakristian. Total ommålning. Bänkinredning, läktare och predikstol renlutas innan målning. Arkitekt professor Erik Lundberg.

Erik Lundberg (Arkitekt)

Bebyggelseregistret. Riksantikvarieämbetet Östgöta Correspondenten (Arkiv)

År 1956 - 1958 Fast inredning - altare
Ett fritt placerat altarbord ritat av Erik Lundberg.

Erik Lundberg (Arkitekt)

År 1956 - 1958 Teknisk installation - värme
Teknisk installation - värme.
År 1979 - 1979 Teknisk installation - el
Elektrisk klockringningsutrustning.