Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

MOTALA KLOCKRIKE 10:1 - husnr 1, KLOCKRIKE KYRKA (JOSEPHINE KYRKA) Ny sökning Tillbaka till sökning

Klockrike kyrka, 87

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
KLOCKRIKE KYRKA (JOSEPHINE KYRKA) (akt.)

1100 - 1529

1825 - 1825

1825 - 1826

Östergötland
Motala
Östergötland
Klockrike
Klockrike församling
Linköpings stift
Klockrike 412

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 1993

Historiken kompletterad vid inventeringen 2005:

KYRKOBYGGNADEN
Den äldsta kända kyrkan i Klockrike socken var uppförd av sten under medeltiden. Dess byggnadshistoria är inte närmare känd. Man vet dock att den hade blivit tillbyggd i norr och söder och hade på 1820-talet formen av en korskyrka. Kyrkan var tornlös och klockorna hängde i en klockstapel. Klockstapeln, som allmänt kallades Helge Björns torn, förstördes vid ett blixtnedslag 1818. Detta bidrog till att sätta fart på beslutet att bygga en ny gemensam kyrka för Klockrike och Brunneby församlingar. Den nya kyrkan uppfördes på Gislorps ägor en knapp kilometer norr om den mede...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1529 Nybyggnad
Långhusets spåntäckning ersattes med kopparplåt. Ingenjör Ture Jangvik, Linköping.

Hammarbergs orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1757 - 1757 Arkitekturbunden utsmyckning
Inre målningsarbeten av målarmästare Sven Gustavsson Stoltz, Vadstena.

Sven Gustavsson Stoltz (Hantverkare - Målare)

År 1818 - 1818 Specifika inventarier - kyrkklocka
Storklockan göts hos klockgjutaren Lars Öhman, Norrköping.

Lars Öhman (Klockgjutare)

År 1818 - 1818 Specifika inventarier - kyrkklocka
Lillklockan omgöts, tidigare storklockan i Brunneby kyrka, sprack 1818.
År 1825 - 1825 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia och torn

Johan Holmberg (Byggmästare)

Samuel Enander (Arkitekt)

År 1825 - 1826 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Ny kyrka av sten uppfördes på ny plats med rektangulärt långhus, som invändigt avdelas i öster i ett segmentsformat korutsprång, innehållande bl a sakristia, torn i väster. Arkitekt Samuel Enander, byggmästare Johan Holmberg.

Johan Holmberg (Byggmästare)

Samuel Enander (Arkitekt)

År 1825 - 1826 Fast inredning - bänkinredning
Bänkinredning, predikstol.
År 1825 - 1825 Nybyggnad - Torn

Johan Holmberg (Byggmästare)

Samuel Enander (Arkitekt)

År 1825 - 1826 Fast inredning - predikstol
Bänkinredning, predikstol.
År 1825 - 1825 Nybyggnad - Sakristia

Johan Holmberg (Byggmästare)

Samuel Enander (Arkitekt)

År 1825 - 1825 Nybyggnad - Korparti

Johan Holmberg (Byggmästare)

Samuel Enander (Arkitekt)

År 1825 - 1825 Rivning
Klockrike medeltidskyrka revs, utgör idag en ruin.
År 1826 - 1826 Arkitekturbunden utsmyckning
Muralmålning "Den tomma graven" på korets östvägg, utförd av fabrikör Vulcan, Vadstena eller Bengt Frökenberg.
År 1830 - 1830 Invigning
Invigning av Josephina kyrka.
År 1842 - 1842 Fast inredning - orgel
Orgel, byggd av Per Zacharias Strand, Stockholm, renoverad 1926, 1940, 1972 och 1987.

Pehr Zacharias Strand (Orgelbyggare)

År 1850 - 1899 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt av trä, sannolikt tillverkad av hantverkaren Carl Gustaf Westell, Lönsås.

Westell (Hantverkare)

År 1856 - 1856 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppställning, troligen ritad av arkitekt Carl Gustaf Blom Carlsson, Överintedentsämbetet

Carl Gustaf Blom-Carlsson (Arkitekt)

År 1856 - 1856 Ändring - ombyggnad, interiör
Eventuellt igenmurades nischerna till herrskapsläktarna på östväggen nu eller på 1880-talet. Interiören ommålades i vitt.
År 1857 - 1857 Fast inredning - altare
Altaret flyttades fram ett par meter.
År 1857 - 1857 Specifika inventarier - altartavla
Altartavla "Kristus i Getsemane", målad av Fredrik Westin, skänkt av fröken A E Stjernberg på Hassla.

Fredric Westin (Konstnär)

Östgöta-Tidningen 1940-12-16 (Arkiv)

År 1880 - 1899 Ändring - ombyggnad, exteriör
Nya gjutjärnsfönster med kulörta glas i de övre rutorna.
År 1880 - 1899 Ändring - ombyggnad, interiör
Hörnlisenerna övermålades, ommålning med bl a bröstning och absidens hjälmvalv i blått med stjärnor.
År 1880 - 1899 Teknisk installation - värme
Kaminer i hörnen söder och norr om sakristiedörrarna.

tergötlands länsmuseums topografiska arkiv (Arkiv)

År 1880 - 1929 Ändring - ombyggnad, exteriör
År 1926 - 1926 Fast inredning - orgel
Orgeln från 1842 renoverades av C A Lund, Linköping, även 1940, 1972 och 1987.

C A Lund (Orgelbyggare)

År 1939 - 1940 Ändring - ombyggnad, interiör
Delvis nytt kalkstensgolv och nytt trägolv i bänkkvarteren, innanfönster, nischerna till korväggens herrskapsläktare försågs åter med Frökenbergs målningar, hörnlisenerna återställdes, bänkinredningen moderniserades och målades i mossgrönt, bänkarna under läktaren borttogs, predikstolen renoverades. Ny dörr och portal mot vapenhuset. Golvet isolerades. Ommålning av interiören. Altaruppsatsen målades i bruna toner, predikstolen i vitt med blåa fält. Arkitekt Karl Martin Westerberg, Konservator Sven Sundbaum, Linköping.

Bengt Frökenberg (Konstnär)

Karl Martin Westerberg (Arkitekt)

Sven Sundbaum (Konservator)

Östgöta-Tidningen 1940-12-16 (Arkiv)

År 1939 - 1940 Arkitekturbunden utsmyckning
Korväggens målningar framtogs. Konservator Sven Sundbaum, Linköping.

Sven Sundbaum (Konservator)

År 1939 - 1940 Konservatorsarbeten
Konservering -specifika inventarier, medeltida inventarier konserverades och återuppsattes i kyrkan. Konservator Sven Sundbaum, Linköping.
År 1939 - 1940 Teknisk installation - el
Elektriskt ljus och värmeinstallation.
År 1939 - 1940 Teknisk installation - värme
Elektriskt ljus och värmeinstallation.
År 1939 - 1940 Ändring - ombyggnad, exteriör
Putslagning och avfärgning, ommålning av snickerierna. Lanterninen målades i rosa och vitt. De färgade glasrutorna borttogs, nya fönster i tornet. Arkitekt Karl Martin Westerberg.

Karl Martin Westerberg (Arkitekt)

År 1940 - 1940 Fast inredning - orgel
Orgeln från 1842 renoverades av orgelfirman Hammarberg, Göteborg, även 1926, 1972 och 1987.
År 1958 - 1958 Ändring - ombyggnad, exteriör
Takrännor och stuprör monterades. Fasaderna kalkades.
År 1965 - 1965 Specifika inventarier - dopfunt
En medeltida dopfunt med osäker proveniens, eventuellt från den rivna kyrka i Harstad, skänktes till kyrkan av ägarna till Valstad gård, där dopfunten stått ute i parken.

Sjöström, Ullén, Östergötland landskapets kyrkor (Arkiv)

År 1967 - 1967 Ändring - ombyggnad, exteriör
Långhusets spåntäckning ersattes med kopparplåt. Ingenjör Ture Jangvik, Linköping.

Ture Jangvik (Arkitekt)

År 1968 - 1968 Underhåll - exteriör
Omputsning samt ommålning av snickerierna.
År 1969 - 1969 Teknisk installation - VA
WC under trappan i vapenhuset. Ingenjör Ture Jangvik, K-Konsult, Linköping.

Ture Jangvik (Arkitekt)

År 1970 - 1970 Teknisk installation
Automatisk klockringning och lucköppning.
År 1972 - 1972 Fast inredning - orgel
Orgeln från 1842 reparerades av Reinhard Kohlus, Vadstena, även 1926, 1940 och 1987.

Reinard Kohlus (Orgelbyggare)

År 1975 - 1976 Underhåll - interiör
Putslagning av tak och väggar, sannolikt uppsattes nu mikrolitväv i tunnvalvet, ommålning av interiör och inredning. Altaruppsats, predikstol och orgelfasad endast rengjorda. På korväggen framtogs den ursprungliga altartavlan, som flankerats av målade kolonner och draperimålningar. Ingenjör Ture Jangvik, Linköping.

Ture Jangvik (Arkitekt)

År 1985 - 1985 Underhåll - exteriör
Tornets puts knackades ner, omputsning och avfärgning, ommålning av snickerier. Dörrarna på södra sidan utbyttes mot nygjorda kopior eller endast lagades. Ingenjör Ture Jangvik, K-konsult, Linköping.

Ture Jangvik (Arkitekt)

tergötlands länsmuseums topografiska arkiv (Arkiv)

År 1987 - 1987 Fast inredning - orgel
Orgeln från 1842 reparerades av Bröderna Moberg, Sandviken, även 1926, 1940 och 1972.

Bröderna Moberg (Orgelbyggeri)

År 1998 - 1998 Teknisk installation - el
Ny el-central i väntrummet.
År 1998 - 1998 Ändring - ombyggnad, interiör
Läktarunderbyggnader innehållande handikapps-WC, pentry och förråd, koret utökades och den främre bänkraden togs bort, tak och väggar ommålades, golvet i bänkkvarteren slipades och oljades, bänkluckor, altarring och läktarbröstning ommålades enligt äldre färgsättning, ommålning av vapenhuset med en stänkmålning som skrapades fram, konserveringsåtgärder på altartavlan, korets väggmålning samt predikstol, den s k komministerns sakristia på södra sidan omgjordes till väntrum, långhusvinden isolerades med mineralull. Arkitekt Magnus Ahrén, Ahréns Arkitektkontor AB, Linköping. Olle Gustavsson Måleri AB, Askeby, Konservator Sten Peterson.

Ahréns Arkitektkontor AB (Arkitektkontor)

Olle Gustavssons Måleri AB (Firma)

Sten Peterson (Konservator)

År 1998 - 1998 Underhåll - exteriör
Lagning av putsskador på tornet, avfärgning av samtliga fasader, rötskadat virke på ex lanternin utbyttes mot nytt, lanternin, fönster och dörrar målades med linoljefärg. Arkitekt Magnus Ahrén, Ahréns Arkitektkontor AB, Linköping. Byggentreprenör AB Lars Samuelssons Byggnadsfirma, Torpa.

AB Lars Samuelssons Byggnadsfirma (Entreprenör)

Ahréns Arkitektkontor AB (Arkitektkontor)

År 1998 - 1998 Specifika inventarier - textilskåp
Nytt skrudskåp placerades i sakristian.