Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

MOTALA ÄLVESTAD 11:1 - husnr 1, ÄLVESTADS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1900 C.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ÄLVESTADS KYRKA (akt.)

1100 - 1249

1150 - 1199

2010 - 2011

Östergötland
Motala
Östergötland
Älvestad
Fornåsa församling
Linköpings stift
Älvestad 27

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 2007

Kyrkobyggnaden
Kyrkan är ursprungligen en romansk stenkyrka, troligen från senare delen av 1100-talet, med torn. Den hade då ett smalare kor och det är ännu inte klarlagt om korets avslutades i öster med en absid. Under senmedeltiden utvidgades kyrkan åt öster (från dagens mittfönster i långhuset till öster om kordörren) och fick en salformad plan. En murverksdokumentation från 1968 visar igensatta öppningar - bl a olika typer av fönsteröppningar som tagits upp i kyrkans väggar under skilda perioder. Efter branden år 2007 har det framkommit fragment av medeltida figurmåleri på södra korväggen, troligen från förra delen av 1400-talet...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2007

Kyrkobyggnaden
Kyrkan är ursprungligen en romansk stenkyrka, troligen från senare delen av 1100-talet, med torn. Den hade då ett smalare kor och det är ännu inte klarlagt om korets avslutades i öster med en absid. Under senmedeltiden utvidgades kyrkan åt öster (från dagens mittfönster i långhuset till öster om kordörren) och fick en salformad plan. En murverksdokumentation från 1968 visar igensatta öppningar - bl a olika typer av fönsteröppningar som tagits upp i kyrkans väggar under skilda perioder. Efter branden år 2007 har det framkommit fragment av medeltida figurmåleri på södra korväggen, troligen från förra delen av 1400-talet...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1249 Nybyggnad
Långhus och torn. Tornet och den södra långhusmuren kvarstår i dagens kyrka.
År 1100 - 1249 Nybyggnad - Torn
År 1150 - 1199 Nybyggnad
Medeltidskyrkan, den västra delen av långhusets sydmur med den romanska sydportalen samt tornet kvarstår. Trolig datering enligt iakttagelser i samband med brand 2007. se historik
År 1335 - 1399 Ändring - ombyggnad
Kyrkan förlängdes genom att koret och absiden ersattes med ett kor med samma bredd som långhuset. se historik
År 1450 - 1475 Specifika inventarier - altarskåp
Altarskåp, svenskt arbet, 1400-talets andra hälft, ersattes 1779 av en ny altartavla. Konserverades 1925 och 2006. Det medeltida altarskåpet var placerat på södra korväggen före branden.
År 1661 - 1661 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt av mässning, sannolikt tillverkad vid Norrköpings mässningsbruk. Skänkt av Clas Niethoff och Catarina Garff. se historik
År 1661 - 1661 Fast inredning - predikstol
Ljudtaket är bevarat. se historik
År 1674 - 1674 Specifika inventarier - kyrkklocka
Lillklockan gjuten av Johan Meyer, Stockholm se historik
År 1692 - 1692 Ändring - ombyggnad, exteriör
Nya fönster. se historik
År 1700 - 1750 Underhåll
Renovering av tornspira och spåntak på långhus och vapenhus. se historik
År 1738 - 1738 Specifika inventarier - kyrkklocka
Klockorna flyttas in till tornet från klockstapeln. se historik
År 1742 - 1742 Specifika inventarier - kyrkklocka
Storklockan omgjuten, även åren 1759 och 1818. se historik
År 1756 - 1756 Ändring - tillbyggnad
Långhuset förlängt åt öster och breddat åt norr.

Anders Hansson i Kärna (Byggmästare)

År 1756 - 1756 Nybyggnad - Korparti

Anders Hansson i Kärna (Byggmästare)

År 1756 - 1756 Ändring - ombyggnad
Utvidgning av långhuset och norr och öster, murarmästaren och klockaren Anders Hansson i Kärna. se historik
År 1759 - 1759 Specifika inventarier - kyrkklocka
Storklockan omgjuts, även 1742 och 1818. se historik
År 1768 - 1773 Nybyggnad - Sakristia
Murad av murmästare Peder Palmgren. se historik
År 1770 - 1779 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia

Peder Palmgren (Hantverkare - Murare)

År 1776 - 1776 Fast inredning - orgel
Orgel byggd av Jonas Wistenius, verket förändrades bl a 1937. se historik
År 1779 - 1779 Specifika inventarier - altartavla
Altartvla indelad i sex scener. En scen är signerad Hans J Bergeman, troligen 1712. se historik

Hans J Bergeman (Konstnär)

År 1779 - 1779 Fast inredning - predikstol
Ommålad 1949. se historik
År 1818 - Okänt Specifika inventarier - kyrkklocka
Storklockan omgjuten av Lars Öhman, Norrköping. Dessförinnan omgjuten 1742 och 1759. se historik
År 1836 - 1836 Ändring - ombyggnad
Den medeltida tornspiran nedtogs och ersattes med nuvarande tornhuv, ritad av byggmästare Abraham Nyström. se historik
År 1868 - 1868 Ändring - ombyggnad
År 1923 - 1923 Ändring - restaurering, interiör
Restaureringsprogram utfört av arkitekt Erik Fant. Oklart vad som utfördes. Ljudtaket till 1661 års perdikstol placerades över 1779 års predikstol medan 1779 års ljudtak flyttades till sakristia. se historik
År 1925 - 1925 Konservatorsarbeten
1400-tals altarskåpet konserverat av konservator Alfred Nilsson. se historik
År 1932 - 1932 Brand
En mindre brand med skador i tak efter gnistor från kamin. se historik
År 1937 - 1937 Ändring
Läktaren sänkt och något utvidgad, pelarna avsågades, Johannes Dahl, Tranås. se historik
År 1937 - 1937 Underhåll - exteriör
Omtäckning av torn och renovering av tak. se historik
År 1937 - 1937 Ändring
Ombyggnad av orgeln av Firma Orgeltjänst, B Wedrup, Uppsala. se historik

Firma Orgeltjänst Bo Wedrup (Orgelbyggeri)

År 1949 - 1950 Ändring - ombyggnad, interiör
Ommålning av interiör, predikstol, altarring, förkortades och förändrade bänkar, gångar utmed långväggarna. Sakristian ändrad även till gudstjänstlokal. Arkitekt Kurt von Schmalensee. se historik
År 1949 - 1950 Ändring
Bisättningsrum byggs under sakristian, arkitekt Kurt von Schmalensee. se historik
År 1960 - 1969 Ändring - ombyggnad
Ny trappa till sakristian, en igenmurad dörröppning öppnades. Golvet togs upp i sakristian och trappsteg anordnades innanför ytterdörren, ingenjör ture Jangvik. se historik
År 1968 - 1968 Underhåll - exteriör
Nerknackning av befintlig puts, murverksdokumentation, omputsning. Under tegelbeklädnaden på yttertak påträffades rödtjärade furuspån vilka fick ligga kvar. Ingenjör ture Jangvik. se historik
År 1993 - 1993 Arkeologisk undersökning
Arkeologisk förundersökning med anledning av restaureringsarbeten i kyrkan. Rapport ÖLM 1994, dnr 375/90. se historik
År 1993 - 1993 Konservatorsarbeten
Färgundersökning av interiören. Rapport ÖLM 1993, dnr 375/90. se historik
År 1994 - 1994 Ändring - ombyggnad, interiör
Läktarunderbyggnader, tornets bottenvåning andrat till samlingsrum, ommålning av interiör, bänkar, läktarbröstning m m, förkortning av korbänkar, förhöjning av läktarbarriär, arkitekt Jerk Alton, Kumla. se historik
År 1994 - 1994 Underhåll - exteriör
Förslag till översyn av tak, putslagning, avfärgning, målning av fönster etc. Oklart vad som utfördes. se historik
År 1994 - 1994 Specifika inventarier - textilskåp
Liggande textilförvaring i sakristian. se historik
År 1994 - 1994 Teknisk installation - el
Utbyte av el-och värmesystem, handikappanpassning. se historik
År 2001 - 2001 Underhåll - exteriör
Fasaderna avfärgas med kalkfärg. se historik
År 2002 - 2002 Arkeologisk undersökning
Arkeologisk förundersökning med anledning av anläggande av dräneringsledning. se historik
År 2007 - 2007 Brand
Älvestads kyrka fick omfattande skador vid en brand 2007. Stora delar av långhusväggarnas murverk samt tornet stod kvar efter branden.
År 2007 - 2007 Brand - helt förstörd
Kyrkan totalförstörd efter brand.
År 2007 - Okänt Brand
Kyrkan brann. Tornets medeltida delar, långhusets och sakristians murar står kvar men brandskadades. se historik
År 2010 - 2011 Nybyggnad
Älvestads kyrka återuppbyggdes efter branden 2007. Stora delar av långhusväggarnas murverk och tornet ingår i den nya byggnaden.
År 2011 - 2011 Återinvigning
Älvestads kyrka återinvigdes efter den omfattande branden 2007.