Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

FINSPÅNG REGNA 5:1 - husnr 1, REGNA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Regna kyrka, 66

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
REGNA KYRKA (akt.)

1100 - 1200

1785 - 1787

1785 - 1787

1914 - 1915

Östergötland
Finspång
Östergötland
Regna
Finspångs församling
Linköpings stift
Gölstorpsvägen 11

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1997

Historiken kompletterad vid inventeringen 2005:

KYRKOBYGGNADEN
Den äldsta kända kyrkan på platsen var uppförd av sten under medeltiden. Dess utformning är till stora delar oklar. Långhuset var dock rektangulärt och i norr fanns en sakristia. Grundmurar påträffades vid gravgrävningar vid kyrkans norra sida. Amanuens Anders Lindahl vid Östergötlands länsmuseum kunde efter en undersökning 1947 konstatera att de sannolikt hörde till den gamla kyrkans sakristia. Golvet innanför grundmurarna var täckt av plana, tunna hällar av kalksten och gråsten. Den äldre sakristians läge invid den nuvarande kyrkans norra mur kan indikera att delar av...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1200 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Kyrka av sten med rektangulärt långhus med ingång på sydsidan och sakristia i norr. Riven i samband med att en ny kyrka uppfördes 1785.
År 1641 - 1641 Ändring - ombyggnad, interiör
Läktare
År 1667 - 1667 Ändring - ombyggnad
Större fönster togs upp.
År 1668 - 1668 Underhåll
Klockstapel av okänd ålder försågs med ny botten och brädbeklädnad.
År 1670 - 1670 Underhåll
Ett vapenhus av okänd ålder målades och försågs med lås.
År 1675 - 1675 Underhåll
Kyrkan kalkades ut- och invändigt.
År 1679 - 1679 Underhåll
Valven lagades och taken lades med spån. Byggmästare Oluf Nilsson, Stockholm.

Oluf Nilsson (Byggmästare)

År 1697 - 1697 Ändring - ombyggnad, interiör
Läktare
År 1707 - 1707 Ändring - ombyggnad
Större fönster togs upp.
År 1709 - 1709 Fast inredning - predikstol
Predikstol

Östergötlands Dagblad 1934-12-14 (Arkiv)

År 1760 - 1760 Ändring - ombyggnad
Klockorna flyttades in i tornet från en klockstapel.
År 1785 - 1787 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia och torn

Jöns Hederström (Byggmästare)

Magnus Beurling (Byggmästare)

Sven Dahlberg (Byggmästare)

År 1785 - 1787 Nybyggnad - Torn

Jöns Hederström (Byggmästare)

Magnus Beurling (Byggmästare)

Sven Dahlberg (Byggmästare)

År 1785 - 1787 Nybyggnad - Sakristia

Jöns Hederström (Byggmästare)

Magnus Beurling (Byggmästare)

Sven Dahlberg (Byggmästare)

År 1785 - 1787 Nybyggnad - Korparti

Jöns Hederström (Byggmästare)

Magnus Beurling (Byggmästare)

Sven Dahlberg (Byggmästare)

År 1785 - 1787 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Kyrka av sten med rektangulärt långhus med tresidigt avslutat korparti, halvrund sakristia i öster samt torn i väster, uppförd efter ritningar av länsbyggmästare (Mårten Olaus) Magnus Beurling och under ledning av byggmästarna Sven Dahlberg och Jöns Hederström. Eventuellt ingick den medeltida norra muren i den nya kyrkans nordmur. Kyrkan eldhärjades 1913, endast sakristian klarade sig. Kyrkan återuppbyggdes 1914-15.

Jöns Hederström (Byggmästare)

Magnus Beurling (Byggmästare)

Mårten Beurling (Byggmästare)

Sven Dahlberg (Byggmästare)

Manuskript till Kyrkobyggnader 1760-1860. (Arkiv)

År 1792 - 1792 Specifika inventarier - altartavla
Altartavla "Jesus i synagogan i Nasareth", målad av Pehr Hörberg, ny omfattning efter branden 1913.

Pehr Hörberg (Konstnär)

År 1796 - 1799 Fast inredning - predikstol
Predikstol, skänkt av fru Sofia Gyllenkrook på Regnaholm, eventuellt tillverkad av Carl Fredrik Beurling.

Manuskript till Kyrkobyggnader 1760-1860. (Arkiv)

År 1798 - 1798 Rivning
Rivning - klockstapel.
År 1823 - 1824 Fast inredning - orgel
Orgel byggd av orgelbyggare Pehr Zacharias Strand, Stockholm.

Pehr Zacharias Strand (Orgelbyggare)

År 1850 - 1899 Underhåll - exteriör
Ommålning med mörkare hörnkedjor m m, nya fönster med bly- eller tunn järnspröjsning med färgat glas överst.
År 1850 - 1899 Teknisk installation - värme
Värmeugn mitt på nordsidan.
År 1875 - 1899 Fast inredning - bänkinredning
Nya bänkar i nyrenässans.
År 1890 - 1899 Ändring - ombyggnad
Renovering, interiör, trätunnvalvet kläddes med pärlspontpanel, ommålning.
År 1913 - 1913 Brand
År 1913 - 1913 Ändring - ombyggnad
Kyrkan återuppbyggd efter branden med användande av den gamla kyrkans murar

Gustav Linden (Arkitekt)

År 1913 - 1913 Brand - helt förstörd
Kyrkan förstördes vid en brand söndagen den 6 april.
År 1914 - 1914 Ritning godkänd / bygglov
Förslag till ombyggnad, Gustaf Linden, Stockholm, daterade jan 1914.

Gustav Linden (Arkitekt)

År 1914 - 1915 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Kyrkan återuppbyggdes på de gamla murarna. Arkitekt Gustaf Linden, Linköping, byggmästare Erik Andersson, Linköping

Erik Andersson (Byggmästare)

Gustav Linden (Arkitekt)

Östgöta Correspondenten 1915-03-23 (Arkiv)

År 1914 - 1915 Fast inredning - predikstol
Predikstol, bänkinredning, altare, altaruppsats, orgelläktare m m. Arkitekt Gustaf Linden, Linköping.

Gustav Linden (Arkitekt)

År 1914 - 1915 Fast inredning - bänkinredning
Predikstol, bänkinredning, altare, altaruppsats, orgelläktare m m. Arkitekt Gustaf Linden, Linköping.

Gustav Linden (Arkitekt)

År 1914 - 1915 Fast inredning - altare
Predikstol, bänkinredning, altare, altaruppsats, orgelläktare m m. Arkitekt Gustaf Linden, Linköping.

Gustav Linden (Arkitekt)

År 1914 - 1915 Fast inredning - altaruppsats
Predikstol, bänkinredning, altare, altaruppsats, orgelläktare m m. Arkitekt Gustaf Linden, Linköping.

Gustav Linden (Arkitekt)

År 1914 - 1915 Fast inredning - läktare
Predikstol, bänkinredning, altare, altaruppsats, orgelläktare m m. Arkitekt Gustaf Linden, Linköping.

Gustav Linden (Arkitekt)

År 1914 - 1915 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt. Arkitekt Gustaf Linden, Linköping.

Gustav Linden (Arkitekt)

År 1914 - 1915 Specifika inventarier - kyrkklocka
Klockor gjutna av K G Bergholtz, Stockholm.

Kristian (K G) Bergholtz (Klockgjutare)

År 1915 - 1915 Teknisk installation - värme
Varmluftssystem.
År 1915 - 1915 Invigning
Invigning den 28 november.
År 1919 - 1919 Fast inredning - orgel, orgelverk
Orgelverk byggt av Setterquist & Son, Örebro med fasad av arkitekt Gustaf Linden. Linköping.

Setterquist & Son (Orgelbyggeri)

År 1919 - 1919 Fast inredning - orgel, orgelfasad
Orgelverk byggt av Setterquist & Son, Örebro med fasad av arkitekt Gustaf Linden. Linköping.

Gustav Linden (Arkitekt)

År 1939 - 1939 Teknisk installation - el
Elektrisk belysning.
År 1947 - 1947 Ändring - ombyggnad, exteriör
Små inspektionsluckor togs upp på övre delen av tornkupolen.
År 1948 - 1948 Underhåll - exteriör
Fasadernas grå slamputs ersattes av en vit spritputs.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1948 - 1948 Underhåll - interiör
Väggarna rengjordes och taket ommålades i samma färgton som tidigare.
År 1957 - 1957 Teknisk installation - värme
Nytt vattenburet värmesystem.
År 1962 - 1962 Underhåll - interiör
Kyrkbänkarna fernissades.
År 1974 - 1974 Underhåll - exteriör
Skador på murkrönet åtgärdades, dörrar och fönster ommålades.
År 1974 - 1974 Ändring - ombyggnad, interiör
Vapenhuset renoverades, utrymme för vaktmästaren installerades. Isolering av valven.
År 1992 - 1992 Underhåll - exteriör
Putslagningar, ommålning av dörrar och fönster samt åtgärder på skiffertaket, b la montering av fotränna av koppar. Åby Fasad AB.

Åby Fasad AB (Firma)

År 1992 - 1992 Underhåll
Målningarna i portvalvet till sakristians ingång renoverades.
År 1998 - 1999 Ändring - ombyggnad, interiör
Putslagning och kalkavfärgning av väggarna i kyrkorummet och sakristian, taket i kyrkorummet ommålades, trägolven slipades och oljades, nytt trägolv inlades i sakristian vilket ersatte textilmatta på betonggolv samt med klinker i passage och WC, läktarunderbyggnader innehållande WC och förråd. Arkitekt Magnus Ahrén, Ahrén BooArk AB.

Ahrén Booark AB (Arkitektkontor)

År 2001 - 2002 Teknisk installation - värme
Bergvärme.