Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

FINSPÅNG SKEDEVI KLOCKARJORD 3:1 - husnr 1, SKEDEVI KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Skedevi kyrka, 29

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SKEDEVI KYRKA (akt.)

1100 - 1529

1200 - 1249

1400 - 1529

Östergötland
Finspång
Östergötland
Skedevi
Finspångs församling
Linköpings stift
Hageby 207

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan, latinsk

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1992

Historiken kompletterad vid inventeringen 2005:

KYRKOBYGGNADEN
Vid en arkeologisk undersökning 1993 i samband med mögelsanering under långhusets golv påträffades spår efter en träkyrka. Fynden bestod av en syllstensrad och ett fragmentariskt trägolv. Detta lager kunde dateras genom ett mynt, en brakteat, från 1200-talets början. Dessutom framkom en bevarad väggstock med målningsrester, vilken genom dendrokronologisk provtagning också har daterats till 1200-talets början. I slutet av 1400-talet byggdes en stenkyrka runt omkring den äldre timmerkyrkan, som därigenom kunde användas under byggnadstiden. Stenkyrkan saknade torn och hade...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1529 Nybyggnad
Akustikförbättring av taket genom påsprutning av Claes Spray Limpet, ny- eller omlagt trägolv, det murade altaret omputsades, trapporna till orgelläktaren inbyggdes, nytt golv i bänkkvarteren som isolerades, den äldre trätrappan och trägolvet i vapenhuset ersattes av kalksten, ny dörr till tornet, ombyggnad av sakristian, installation av WC, nyinredning av sakristia på övre våningen. Predikstolen sänktes ca 40 cm och en ny trappa byggdes, Väggarna rengjordes och bänkarnas ommålades. Arkitekt Kurt von Schmalensee, Norrköping.

Johan Samuel Strand (Orgelbyggare)

År 1100 - 1529 Nybyggnad - Sakristia
År 1200 - 1249 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Kyrka av timmer, ersattes av en stenkyrka under senmedeltid.
År 1400 - 1529 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Kyrka av sten med salsformad plan, sakristia vid korets nordsida samt vapenhus i söder.
År 1485 - 1485 Specifika inventarier - kyrkklocka
Storklockan gjuten enligt inskription, omgöts 1728 och 1820.
År 1650 - 1679 Ändring - ombyggnad
Nytt tresidigt kor.
År 1681 - 1681 Fast inredning - predikstol
Predikstol, skänkt av fröken Magdalena Bonde på Tölingsnäs, utvidgades, förändrades och vitmålades 1803, konserverad 1926.
År 1700 - 1769 Ändring - ombyggnad
Läktare byggdes längs långhusets nord- och sydväggar samt i väster, fönsteröppningarna nyupptogs eller förstorades.
År 1701 - 1701 Ändring - ombyggnad, interiör
Nytt innertak av trä.
År 1701 - 1701 Arkitekturbunden utsmyckning
Innertaket dekorerades av målare Måns Grijs, Norrköping.

Måns Grijs (Hantverkare - Målare)

År 1701 - 1701 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt av mässing, skänkt av generalmajoren Gustaf Ulfsparre och Margarethe Lejonhufvud.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1708 - 1708 Fast inredning - orgel
Orgel, ett s k positiv, levererat av J A Gerwall, Söderköping, ersattes av en ny orgel 1755.

J A Gerwall (Orgelbyggare)

År 1716 - 1716 Specifika inventarier - altarskåp
altaruppsats, skänkt av fru Brita Ulfsparre på Tisenhult, ommålades vit 1803, de ursprungliga färgerna framtogs 1915.
År 1728 - 1728 Specifika inventarier - kyrkklocka
Storklockan från 1485 omgöts, även 1820.
År 1735 - 1735 Specifika inventarier - kyrkklocka
Mellanklockan göts av Magnus Hultman, Norrköping.

Magnus Hultman (Klockgjutare)

År 1755 - 1755 Fast inredning - orgel
Orgeln från 1708 ersattes av ny, eventuellt byggd av klockaren Gustaf Lagergren, Östra Husby, ersattes åter 1812

Gustaf Lagergren (Orgelbyggare)

År 1775 - 1779 Nybyggnad - Torn

Anders Sundström d.ä. (Arkitekt)

Måns Månsson Lindgren (Hantverkare - Murare)

Petter Andersson (Byggmästare)

År 1775 - 1777 Nybyggnad - Torn
Torn av sten vid långhusets västgavel, "LänsByggmästaren i Nyköpings Län Anders Sundström", Murmästare Måns Månsson och byggmästare Petter Andersson, Linköping.

Anders Sundström (Byggmästare)

Måns Månsson (Hantverkare - Murare)

Petter Andersson (Byggmästare)

Nisbeth, Åke, Skedevi och Rejmyre kyrkor (Arkiv)

År 1781 - 1781 Specifika inventarier - kyrkklocka
Lillklockan göts av Anders Billsten, Norrköping.

Anders Billsten (Klockgjutare)

År 1803 - 1807 Nybyggnad - Korparti

Olof Tempelman (Arkitekt)

År 1803 - 1807 Nybyggnad - Korsarm/ar

Olof Tempelman (Arkitekt)

År 1803 - 1807 Ändring - ombyggnad
Koret från 1600-talet revs och ersattes av korsarmar med anslutande kor i öster med en lanterninförsedd kupol över korsmitten. Ny bänkinredning. Predikstolen från 1681 omgjordes och altaruppsatsen ommålades. Arkitekt Olof Tempelman, länsmurmästare och "hofconduktören" Anders(son) Sundström, Nyköping.

Anders A:son Sundström (Byggmästare)

Olof Tempelman (Arkitekt)

Inventering 1829 (Arkiv)

År 1812 - 1812 Fast inredning - orgel
Orgeln från 1755 ersattes av en ny orgel, byggd av Johan Samuel Strand, Västra Vingåker, ombyggts 1915, 1924, nytt verk 1975.

Nisbeth, Åke, Skedevi och Rejmyre kyrkor (Arkiv)

År 1820 - 1820 Specifika inventarier - kyrkklocka
Storklockan från 1485 omgöts av Lars Öhman, Norrköping, omgjuten även 1728.

Lars Öhman (Klockgjutare)

År 1844 - 1844 Specifika inventarier - altartavla
Altartavla "Nattvarden", målad av Gustaf Adolf Engman, skänkt av Eric Ericsson i Ruda, sedan 1915 placerad i norra korsarmen.

Gustaf Adolf Engman (Konstnär)

År 1875 - 1899 Teknisk installation - värme
Kaminer på långsidorna.
År 1876 - 1876 Fast inredning - bänkinredning
Ny eller ombyggd bänkinredning, sannolikt målad i ekimitation.

Kyrkan (Arkiv)

År 1915 - 1915 Underhåll - exteriör
Den oljemålade svartplåten lagades, putsen lagades och fasaderna avfärgades. Den spritputsade sockeln renhöggs och putsades med cementblandad spritputs. Arkitekt Edvard Bernhard, Stockholm, byggmästare Erik Andersson, Linköping.

Edward Bernhard (Arkitekt)

Erik Andersson (Byggmästare)

År 1915 - 1915 Ändring - ombyggnad, interiör
Den norra korsarmens norra fönster murades igen och den äldre altartavlan från 1844 uppsattes i nischen. Läktare i korsarmarnas avslutning i söder och norr med spiraltrappor placerade i mittfönstren borttogs. Ommålning med ockrafärgade väggar, vita fönsternischer och kolonner, predikstolen målades vit, altaruppsatsen från 1701 restaurerades och återplacerades över altaret, orgelläktaren utvidgades, eventuellt nya läktartrappor, läktarbarriär och orgelfasad målades vit. Korabsidens fönsterglas ersattes av gult katedralglas. Arkitekt Edvard Bernhard, Stockholm, byggmästare Erik Andersson, Linköping.

Edward Bernhard (Arkitekt)

Erik Andersson (Byggmästare)

År 1915 - 1915 Teknisk installation - värme
Värmeanläggning med lågtrycksånga.
År 1915 - 1915 Fast inredning - orgel, orgelverk
Orgelverket från 1812 ersattes av ett nytt byggt av Olof Hammarberg, Göteborg, ersatt av ett nytt verk 1975.

Olof Hammarberg (Orgelbyggare)

År 1926 - 1926 Ändring - ombyggnad, interiör
Fönstret på södra korsarmen murades igen, ett nytt podie av trä för dopfunten i södra korsarmen, det gula katedralglaset i korabsidens fönster ersattes eventuellt av antikglas, bänkarna, som var målade i ekimitation, orgeln och läktarbarriären ommålades i en blågrön färg, eventuellt insattes innanfönster. Arkitekt Sven Brandel, Stockholm. Arbetena bekostades av konsul Hjalmar Wicander, Harpsund.

Sven Brandel (Arkitekt)

År 1926 - 1926 Konservatorsarbeten
Predikstolens ursprungliga färger togs fram. Konservator Oscar Svensson, Stockholm.

Oscar Svensson (Konservator)

År 1941 - 1941 Fast inredning - orgel, orgelverk
Orgelverket ombyggdes.
År 1958 - 1958 Ändring - ombyggnad, exteriör
Nya kopplade fönsterbågar med antikglas i blyspröjs, ny gjuten trappa med kalkstenssteg till sakristian. Vattenrivning av fasadernas puts. Arkitekt Kurt von Schmalensee, Norrköping.

Kurt von Schmalensee (Arkitekt)

År 1958 - 1958 Ändring - ombyggnad, interiör

Kurt von Schmalensee (Arkitekt)

År 1958 - 1958 Teknisk installation - el
Elektrisk belysning, värmeanläggning.
År 1958 - 1958 Teknisk installation - värme
Elektrisk belysning, värmeanläggning.
År 1975 - 1975 Fast inredning - orgel, orgelverk
Orgeln från 1812 med verk från 1915 försågs med ett nytt verk, byggt av O Hammarberg, Göteborg.

Olof Hammarberg (Orgelbyggare)

År 1978 - 1978 Fast inredning - orgel
Kororgel, skänkt av Max Krüll, Stockholm.
År 1992 - 1992 Underhåll
Fasaderna omputsades och avfärgades, snickerierna målades. Åby Fasad AB.

Åby Fasad AB (Firma)

Kyrkan (Arkiv)

År 1993 - 1993 Arkeologisk undersökning
Arkeologisk undersökning i kyrkans långhus p g a av mögelangrepp. Undersökningen visade på en äldre kyrka från 1200-talets början. Arkeolog Göran Tagesson, ÖLM. Rapport ÖLM dnr 403/93.
År 1993 - 1993 Ändring - ombyggnad, interiör
Nytt golv inlades i kyrkorummet efter en vattenskada.
År 1993 - 1993 Teknisk installation - värme
Nytt vattenburet värmesystem.
År 1998 - 1999 Ändring - ombyggnad, interiör
Utökning av läktarunderbyggnaderna, den östra väggen flyttades ca 60 cm mot öster, nya läktarunderbyggnader innehållande i söder två förråd och i norr WC och ett städutrymme, väggarna kalkades och snickerierna och trappan till koret målades med oljefärg. Arkitekt Magnus Ahrén, Ahrén BooArk AB.

Ahrén Booark AB (Arkitektkontor)

År 1998 - 1999 Teknisk installation - el
Översyn av el.
År 1998 - 1999 Specifika inventarier - textilskåp
Ny textilförvaring. Kerstin Jacobsson Arkitektateljé AB, Linköping.

Kerstin Jacobsson Arkitektateljé AB (Arkitektkontor)

År 2002 - 2002 Teknisk installation - värme
Bergvärme.
År 2002 - 2003 Underhåll - exteriör
Omläggning av plåttaket på norra sidan och ommålning av det södra takfallet.