Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

KINDA KÄTTILSTAD 3:1 - husnr 3, KÄTTILSTADS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Kättilstad kyrka, 228

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
KÄTTILSTADS KYRKA (akt.)

1000 - 1000

1489 - 1489

1489 - 1489

1514 - 1514

1760 - 1760

1760 - 1760

Östergötland
Kinda
Östergötland
Kättilstad
Rimforsa församling
Linköpings stift
Kättilstad

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 1993

Historiken kompletterad vid inventeringen 2005:

KYRKOBYGGNADEN
Den äldsta kända kyrkan på platsen har varit en timrad träkyrka med rektangulärt långhus och nästan kvadratiskt rakslutet kor. Syllarna till koret påträffades i samband med att golvet i den nuvarande kyrkan omlades vid en större renovering 1932. Träkyrkan ersattes, enligt uppgift 1489, av en stenkyrka med välvt långhus, sakristia i norr och torn i väster. Huruvida tornet uppfördes samtidigt eller strax efter långhuset är oklart. Denna kyrka revs 1760, med undantag för tornet, och ett nytt långhus uppfördes i anslutning till det medeltida tornet. Det är oklart om även de...

Läs mer i eget fönster

År 1000 - 1000 Nybyggnad
Kyrka av trä, knuttimrad med rektangulärt långhus med ett kvadratiskt rakslutet kor.
År 1489 - 1489 Nybyggnad - Torn
Byggt till en äldre, nu riven, kyrka
År 1489 - 1489 Nybyggnad
Kyrka av sten med välvt långhus, sakristia i norr och torn i väster.
År 1489 - 1489 Nybyggnad
Torn i väster, samtidigt med kyrkan eller strax efter.
År 1514 - 1514 Nybyggnad
Klockstapel.
År 1702 - 1702 Underhåll - exteriör
Kyrkans fasader rappades av murmästare Jacob J från Vist.

Jacob J (Hantverkare - Murare)

År 1702 - 1702 Specifika inventarier - altartavla
Altartavla utförd av Måns Griis, Norrköping, kompletterad 1762.

Måns Griis (Konstnär)

År 1702 - 1702 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Läktarbarriären målades av Måns Griis, Norrköping.

Måns Griis (Konstnär)

År 1725 - 1725 Fast inredning - predikstol

Måns Griis (Konstnär)

Östergötlands länsmuseums topografiska arkiv. (Arkiv)

År 1741 - 1741 Specifika inventarier - kyrkklocka
Storklockan gjuten av Magnus Hultman, Norrköping.

Magnus Hultman (Klockgjutare)

År 1751 - 1751 Specifika inventarier - kyrkklocka
Lillklockan gjuten av Magnus Hultman, Norrköping.

Magnus Hultman (Klockgjutare)

År 1760 - 1760 Nybyggnad
Rivning av den medeltida stenkyrkan, tornet bevarades och eventuellt delar av långhusets västra mur.

Petter Frimodig (Byggmästare)

År 1760 - 1760 Nybyggnad - Sakristia

Petter Frimodig (Byggmästare)

År 1760 - 1760 Nybyggnad - Korparti

Petter Frimodig (Byggmästare)

År 1760 - 1760 Rivning
År 1760 - 1760 Nybyggnad
Nybyggnad - Långhus i anslutning till det medeltida tornet. Byggmästare Petter Frimodig, Linköping.

Petter Frimodig (Byggmästare)

År 1760 - 1760 Invigning
Invigning den 5 oktober av biskop A O Rhyzelius.
År 1762 - 1762 Ändring - ombyggnad, exteriör
Tornet fick en ny avslutning samt omputsning. Byggmästare Petter Frimodig, Linköping.

Petter Frimodig (Byggmästare)

År 1762 - 1762 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Takmålningar, draperimålningar runt fönstren samt sannolikt läktarbarriär utförda av Magnus Wicander, Västervik.

Magnus Wicander (Konstnär)

År 1762 - 1762 Specifika inventarier - altartavla
Altartavlan från 1702 kompletterades med en nedre del av Magnus Wicander, Västervik.

Magnus Wicander (Konstnär)

År 1762 - 1762 Fast inredning - predikstol
Predikstolen från 1725 renoverades av Magnus Wicander, Västervik.

Magnus Wicander (Konstnär)

Östergötlands länsmuseums topografiska arkiv. (Arkiv)

År 1762 - 1762 Fast inredning - bänkinredning
Bänkinredning, ersattes av ny 1861-62.
År 1779 - 1779 Fast inredning - orgel, orgelfasad
Orgel tillverkad av orgelbyggaren Pehr Schiörlin, Linköping med fasad ritad av Olof Tempelman, kompletterad 1791, renoverad 1845, 1898, verket utbytt 1942.

Olof Tempelman (Arkitekt)

Pehr Schiörlin (Orgelbyggare)

År 1791 - 1791 Ändring
Orgelfasaden utökades åt sidorna och dekorerades av bildhuggare Carl Fredrik Beurling.

Carl Fredrik Beurling (Konstnär - Bildhuggare)

År 1794 - 1794 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
"Läktarlisterna" ommålade och förgyllda.
År 1795 - 1795 Underhåll - exteriör
Fasaderna "rappade", strykning av taken samt fönster lagades. Murmästare Kindbom.

Kindbom (Hantverkare - Murare)

Östergötlands länsmuseums topografiska arkiv (Arkiv)

År 1800 - 1899 Ändring - ombyggnad, exteriör
Ny dörr i sydportalen.
År 1800 - 1899 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Wicanders dekormålningar bl a draperimålningarna övermålades. Inredningen målades i grått.
År 1808 - 1808 Underhåll - exteriör
157 st nya glasrutor i kyrkans södra fönster.
År 1844 - 1844 Brand
Blixtnedslag och brand i tornet i april.

Manuskript till Kyrkobyggnader 1760-1860 (Arkiv)

År 1844 - 1849 Ändring - ombyggnad, exteriör
Tornet försågs med en ny huv med öppen lanternin.
År 1845 - 1845 Fast inredning - orgel
Orgeln som skadades i branden reparerades av Sven Nordström.

Sven Nordström (Orgelbyggare)

År 1861 - 1862 Ändring - ombyggnad, interiör
Nya slutna bänkar i två kvarter, ev tillkom nu en ny altarring och förändring av uppgången till predikstolen. Den äldre muröppningen till sakristian bredvid korgen igenmurades, trappan innanför fick stå kvar och balkongen framför borttogs. Sannolikt omläggning av korgolvet, där gravhällar borttogs och flyttades ut på kyrkogården. Nytt golv i sakristian. Ommålning av interiören. Målarmästare Neuman, Linköping.

Neuman (Hantverkare - Målare)

Antikvarisk-topografiska arkivet, Riksantikvarieämbetet (Arkiv)

År 1861 - 1861 Fast inredning - bänkinredning
Bänkinredningen tillverkades av gesällen P Sandström.

P Sandström (Hantverkare - Snickare)

År 1898 - 1898 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Ommålning av interiören med inredningen i vitt och guld. Vitkalkade väggar, en bred dekorativ målad bård målades under taklisten, bibelspråksförsedda bandslingor målades över fönstren och i koret.
År 1898 - 1898 Fast inredning - orgel
Orgeln reparerades av orgelbyggaren G Lundquist, Linköping.

G Lundquist (Orgelbyggare)

År 1898 - 1898 Teknisk installation - värme
Järnkaminer på vardera långsida.
År 1906 - 1906 Ändring - ombyggnad, exteriör
Nytt omålat plåttak
År 1932 - 1932 Ändring - ombyggnad, exteriör
Plåttaket svartmålades, den ursprungliga dörren från 1760 återinsattes i sydportalen. Arkitekt Johannes Dahl, Tranås.

Johannes Dahl (Arkitekt)

År 1932 - 1932 Arkeologisk undersökning
Arkeologisk undersökning - i samband med upptagandet av korgolvet. Rester av en timrad byggnadsdel, som ev hör till den äldre träkyrkan påträffades samt flera gravkor, bl a för släkten Montgomery.

Östgöta Correspondenten 1932-12-09 (Arkiv)

År 1932 - 1932 Ändring - ombyggnad, interiör
Nytt golv i koret, tre gravhällar från kyrkogården, sannolikt de som togs ur korgolvet på 1860-talet, inlades i sakristians golv. Predikstolens direktuppgång från sakristian återupptogs och trappan i kyrkorummet borttogs, korgen utökad med en "läktare". Den "maskangripna" altarringen lagades. Altaruppställning, predikstol och läktare återfick sina ursprungliga färger. Bänkinredningen moderniserades med bekvämare sittbänkar och breddade gavlar och kompletterades på kaminernas plats. Läktarräcket och torntrappan "uppsnyggades". 1898 års dekor borttogs och Wicanders draperimålningar framtogs. Ommålning av interiören, valvet målat i en laserande grå färg, väggar i grått och taklist i en grå-vit-gul ton. Altarring, bänkinredning och läktare målade i en grågul ton. Arkitekt Johannes Dahl, Tranås, konservator Sven Sundbaum, Linköping, målaremästare M Ekholm, Malmslätt.

Johannes Dahl (Arkitekt)

Magnus Wicander (Konstnär)

M Ekholm (Hantverkare - Målare)

Sven Sundbaum (Konservator)

År 1932 - 1932 Teknisk installation - värme
Värmeledning med lågtrycksånga med pannrum under sakristian. Nedgång utifrån på östra sidan. Vid schaktningen påträffades skelett.

Östergötlands länsmuseums topografiska arkiv (Arkiv)

År 1937 - 1937 Underhåll - exteriör
Förslag till utvändig renovering av putsfasaderna.
År 1942 - 1942 Fast inredning - orgel, orgelverk
Orgelverket från 1779 ersattes av ett nytt verk tillverkat av A Magnussons Orgelbygge, Göteborg.

Magnussons orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1942 - 1942 Teknisk installation - el
Förslag till elektrisk klockringning.
År 1977 - 1977 Underhåll - exteriör
Yttertaket över långhus och sakristia ommålades.
År 1980 - 1981 Specifika inventarier - kyrkklocka
Storklockan från 1741 fick en spricka och omgöts eller sammansvetsades i Danmark.

Vimmerby Tidning 1981-10-21 (Arkiv)

År 1981 - 1981 Underhåll - exteriör
Nedknackning av putsen på södra och östra sidan, omputsning med kalkbruk med någon cement i grundningen, avfärgning med kalk och grunden målades i grått med Keimfärg. Ommålning av tak och snickerier. Ny plåt på tornets övre tak. Byggnadsingenjör Ture Jangvik, Linköping.

Ture Jangvik (Arkitekt)

Vimmerby Tidning 1981-08-27 (Arkiv)

År 1985 - 1985 Teknisk installation - el
Elektriskt ljus i hela kyrkan, automatisk klockringning. Byggnadsingenjör Ture Jangvik, Linköping.

Ture Jangvik (Arkitekt)

Kyrkan (Arkiv)