Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

NORRKÖPING TINGSTAD 11:6 - husnr 1, TINGSTADS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Tingstads kyrka, 17

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
TINGSTADS KYRKA (akt.)

1100 - 1249

1100 - 1249

Östergötland
Norrköping
Östergötland
Tingstad
Norrköpings S:t Johannes församling
Linköpings stift
Tingstad kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 1997

Historiken kompletterad vid inventeringen 2004:

KYRKOBYGGNADEN
År 1957 påträffades två fragment av tidigkristna gravmonument i Tingstad kyrka. De hade satts in i en igenmurad bågöppning i kyrkans västra del. Denna typ av gravmonument brukar sammankopplas med förekomsten av en träkyrka, föregångare till den nuvarande stenkyrkan.

Den nuvarande kyrkan uppfördes i gråsten under 1100-talet eller 1200-talets förra hälft. Långhuset och det långa, smala koret med rak östvägg uppfördes samtidigt. Eventuellt fanns då också ett torn i väster som anslöt till långhuset genom en bågformad öppning. Det fanns både en syd- och en nordportal. Två ...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1249 Nybyggnad
Kyrka av sten med rektangulärt långhus, ett smalare och rakslutet kor. Troligen även fundament till ett västtorn. Det är dock osäkert om tornet blev fullbordat.
År 1100 - 1249 Nybyggnad - Korparti
År 1100 - 1249 Nybyggnad
År 1200 - 1250 Specifika inventarier - dopfunt
Tillverkad av Sigraf i gotländsk sandsten. Relief av romansk kyrka på foten. Såldes till Statens Historiska Museum 1886. En kopia av dopfunten finns i kyrkan sedan 1961.

Sigraf (Konstnär - Bildhuggare)

År 1200 - 1299 Ändring - ombyggnad, exteriör
Igenmurning av nordportal och bågöppning i väster.
År 1300 - 1399 Ändring - ombyggnad
Troligen har åtminstone koret delvis byggts om under höggotisk tid.
År 1300 - 1399 Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning
Nämns att den underliggande 1300-talsdekoren kunde friläggas när 1400-talsmålningarna i koret flyttades över på pannåer.
År 1400 - 1499 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia på korets norra sida.
År 1400 - 1499 Ändring - ombyggnad, valvslagning
Valv av tegel i hela kyrkan. Två kryssvalv i långhuset och ett stjärnvalv i koret.

Forskningsprojektet Sockenkyrkorna (Arkiv)

År 1450 - 1499 Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning
Figurmålningar i korets östfönster. Påträffades 1957 och är i dag monterade på träskivor.
År 1463 - 1463 Ändring - ombyggnad, valvslagning
En målad inskrift i korvalvet säger att det är slaget av murmästare Olov. ("Olof började vid Urbans tid att måla valven, fullbordade efter den helige Damiani fest 1463") I övrigt se ovan.

Olof murmästare (Hantverkare - Murare)

Norrköpings Tidningar 1957-05-25 (Arkiv)

År 1600 - 1699 Fast inredning - orgel
En orgel med fem stämmor.
År 1665 - 1670 Fast inredning - predikstol
Tillverkad av mäster Göran. Målades 1741 och restaurerades 1983. Var ursprungligen endast bonad och försedd med svarta lister.

Mäster Göran (Hantverkare - Snickare)

Forskningsprojektet Sockenkyrkorna, Östergötlands dagblad 1941-10-31 (Arkiv)

År 1687 - 1687 Specifika inventarier - kyrkklocka
Storklocka, rikt ornerad och enligt inskrift gjuten av EPS PIS Green Klåkegivtar.

Green Klåkegivtar (Klockgjutare)

År 1724 - 1724 Fast inredning - läktare
Barriären förnyades 1860
År 1741 - 1741 Fast inredning - predikstol
Målades av Anders Wikström från Söderköping. Var övermålad med vitt och guld på 1800-talet, ny färgsättning 1941.

Anders Wikström (Konstnär - Dekormålare)

Östergötlands dagblad 1941-01-31 (Arkiv)

År 1747 - 1747 Specifika inventarier - kyrkklocka
Lillklockan gjuten av Magnus Hultman i Norrköping.

Magnus Hultman (Klockgjutare)

År 1760 - 1760 Fast inredning - orgel
Ett orgelverk om 5 stämmor
År 1767 - 1769 Nybyggnad - Torn
Tornet uppförs i väster av av klockaren och byggmästaren Anders Hansson i Kärna.

Anders Hansson i Kärna (Byggmästare)

Forskningsprojektet Sockenkyrkorna (Arkiv)

År 1769 - 1769 Nybyggnad - Torn
Tornet uppförs i väster av av klockaren och byggmästaren Anders Hansson i Kärna.

Anders Hansson i Kärna (Byggmästare)

År 1772 - 1772 Specifika inventarier - tornur
Tillverkat och signerat av urmakaren och klensmeden Anders Ruth i Norrköping. Byttes ut 1907.

Anders Ruth (Urmakare)

Sveriges Bebyggelse, Östergötlands län, del IX, Uddevalla 1952 (Arkiv)

År 1778 - 1778 Fast inredning - altarring
Tillverkad av snickaren Jacob Löfgren från Mogata.

Jacob Löfgren (Hantverkare - Snickare)

År 1778 - 1778 Fast inredning - altare
Det medeltida stenaltaret togs bort och det nuvarande altaret murades upp. Den gamla altarskivan återanvändes.
År 1780 - 1780 Underhåll - målningsarbete, interiör
Målades med allegoriska målningar.

Forskningsprojektet Sockenkyrkorna (Arkiv)

År 1791 - 1791 Specifika inventarier - altartavla
Korsbärandet målad av Pehr Hörberg.

Pehr Hörberg (Konstnär)

Forskningsprojektet Sockenkyrkorna (Arkiv)

År 1860 - 1860 Rivning
Det murade vapenhuset framför långhusets sydportal revs.
År 1860 - 1860 Underhåll - exteriör
Kraftiga strävpelare på ömse sidor långhusets västgavel.

Forskningsprojektet Sockenkyrkorna (Arkiv)

År 1860 - 1860 Ändring - restaurering, exteriör
Enhetlig utformning av de stickbågiga fönsteröppningarna, flackare fall på yttertaket, som belades med plåt istället för den tidigare spåntäckningen. Långhus och kor försågs med profilerad taklist.

Forskningsprojektet Sockenkyrkorna (Arkiv)

År 1860 - 1860 Ändring - restaurering, interiör
År 1860 - 1860 Fast inredning - bänkinredning
Nytillverkades, liksom läktarbarriären.
År 1862 - 1862 Fast inredning - orgel
Sven Nordström. Verket är senare ombyggt och utvidgat, bl a 1941 och 1975.

Sven Nordström (Orgelbyggare)

Östergötlands dagblad 1941-01-31 (Arkiv)

År 1886 - 1886 Specifika inventarier - dopfunt
Såldes till Statens Historiska Museum.
År 1907 - 1907 Specifika inventarier - tornur
Ersatte tornuret från 1772.
År 1941 - 1941 Teknisk installation - el
Elektriskt ljus och elektrisk värmeledning. a.-b AEG, Norrköping.
År 1941 - 1941 Teknisk installation - värme
Elektriskt ljus och elektrisk värmeledning. a.-b AEG, Norrköping.
År 1957 - 1957 Ändring - restaurering, interiör
De medeltida dekorationerna utmed valvribborna i koret togs fram. Själva valvkapporna uppges sakna dekormåleri. Rester av gotisk målningssvit på östväggen monterades på pannåer. Målning av kyrkorummet. Troligen förändras bänkinredningen (ritning finns) och byggs om så att antalet bänkar blir färre. De bakre korbänkarna görs om till förvaring. Arkitekt Kurt von Schmalensee.

Kurt von Schmalensee (Arkitekt)

Östgöta Correspondenten 1957-12-20, Östergötlands länsmuseum (Arkiv)

År 1957 - 1957 Byggnadsarkeologisk undersökning
Fragment av en s k Eskilstunakista funnen i den igenmurade medeltida bågöppningen i väster. Gotiskt fönster påträffat. Murverket uppvisade kraftiga lodräta sprickor i östväggen.

Östergötlands länsmuseum (Arkiv)

År 1991 - 1991 Ändring - tillbyggnad
Mellan tornet och långhuset på södra sidan, innehållande bl a kapprum och toalett. Ingång från vapenhuset.