Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ÅTVIDABERG LUNDBY 1:3 - husnr 2, GREBO KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

C Grebo kyrka, sö. 2007-11-06 076.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
GREBO KYRKA (akt.)

1772 - 1773

1772 - 1773

Östergötland
Åtvidaberg
Östergötland
Grebo
Åtvids församling
Linköpings stift
Grebo

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 2003

Den medeltida kyrkplatsen ligger 150 m sydväst om den nuvarande kyrkan. Där återfinns ruinen efter en kyrka av gråsten, som sannolikt uppfördes under 1200-talet med rektangulärt långhus och ett smalare absidkor. Kyrkan revs i samband med att den nuvarande kyrkan uppfördes 1772.

Grebo kyrka uppfördes 1772-1773 som en enskeppig salkyrka med rakslutet kor, sakristia i norr och torn i väster. Kyrkan uppfördes i en tidstypisk övergångsstil mellan rokoko och nyklassicism av murmästaren Måns Månsson och byggmästaren Petter Andersson från Linköping. Till murarna lär gråsten från den rivna medeltidskyrkan ha använts. Fasaderna är vitputsade...

Läs mer i eget fönster

År 1772 - 1773 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia och torn.

Måns Månsson Lindgren (Hantverkare - Murare)

Petter Andersson (Byggmästare)

År 1772 - 1773 Nybyggnad - Torn

Måns Månsson Lindgren (Hantverkare - Murare)

Petter Andersson (Byggmästare)

År 1772 - 1773 Nybyggnad - Korparti

Måns Månsson Lindgren (Hantverkare - Murare)

Petter Andersson (Byggmästare)

År 1772 - 1773 Nybyggnad - Sakristia

Måns Månsson Lindgren (Hantverkare - Murare)

Petter Andersson (Byggmästare)

År 1772 - 1773 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1773 - 1773 Fast inredning - altaruppsats
År 1779 - 1780 Fast inredning - predikstol
År 1785 - 1785 Fast inredning - orgel, orgelverk
År 1785 - 1785 Fast inredning - orgel, orgelfasad
År 1798 - 1800 Ändring - ombyggnad, golv
nytt kalkstensgolv i kor, gångar, och vapenhus ersatte det ursprungliga trägolvet.
År 1841 - 1841 Underhåll - interiör
ommålning av inredningen. Väggar gula, bänkinredning ekfärgad och övrig inredning i ljusa troligen vita och gråblå toner, predikstol i vitt och guld, troligen även altarring, korbänkar och delvis läktaren, målning utförd av Alexander Nilsson, Vist.
År 1860 - 1860 Specifika inventarier - kyrkklocka
År 1867 - 1867 Ändring
tillbyggnad av orgeln med ett tvåstämmigt pedalverk.
År 1878 - 1878 Teknisk installation - värme
Värmeugn
År 1925 - 1925 Ändring - ombyggnad, interiör
bänkarna, som sannolikt delvis härstammade från gamla kyrkan byggdes om med bekvämare bänkar och breddade gavlar, nya innanfönster, omläggning av golv, vindfång i väster med nya dörrar, ny yttre dörr till korportalen, ”ursprunglig” färgsättning framtagen samt ny dekormålning på sakristians innertak, omläggning av kalkstensgolven. Arkitekt Erik Fant, Stockholm, konservator Sven Sundbaum, Linköping, målaremästare Mauritz Ekholm, Malmslätt.
År 1925 - 1925 Teknisk installation - värme
ny värmeanläggning med lågtrycksånga och pannrum under sakristian i stället för vinkällaren. se byggnadshistorik
År 1926 - 1926 Ändring
orgelverket förnyades av Olof Hammarberg, Göteborg. Schörlins orgelverk magasinerades i tornrummet utanför läktaren. Omförgyllning och ommålning av orgelfasaden.

Olof Hammarberg (Orgelbyggare)

År 1950 - 1950 Teknisk installation - värme
elvärme med elradiatorer och elektriska strålelement under bänkarna samt elektrisk klockringning.
År 1957 - 1957 Ändring - ombyggnad, exteriör
omkalkning, målning av snickerier. Eventuellt omlades takets spånklädnad.
År 1970 - 1979 Ändring - ombyggnad, interiör
isolering av långhusvinden med mineralull.
År 1980 - 1989 Teknisk installation
automatisk klockringning.
År 1989 - 1989 Ändring - ombyggnad, exteriör
putsrenovering och omfärgning, omläggning av vissa delar av spåntake
År 1993 - 1993 Ändring - ombyggnad, interiör
interiör, putsrenovering och omfärgning, omläggning av vissa delar av spåntake

Rune Andersson (Hantverkare - Målare)

År 1993 - 1993 Konservatorsarbeten
altartavla och predikstol
År 1993 - 1993 Teknisk installation
nytt elsystem och automatisk lucköppning
År 1993 - 1993 Specifika inventarier - textilskåp