Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

OVANÅKER OVANÅKERS PRÄSTBORD 2:1 - husnr 1, OVANÅKERS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3998-13.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
OVANÅKERS KYRKA (akt.), OVANÅKERS KYRKA (akt.)

1744 - 1753

1744 - 1744

Gävleborg
Ovanåker
Hälsingland
Ovanåker
Alfta-Ovanåkers församling
Uppsala stift
Kyrkvägen 28

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Historik

Inventeringsår 2004

År 1744-1753 uppfördes Ovanåkers kyrka av, en idag okänd arkitekt. Kyrkan uppfördes av sten med en rektangulär planform. Sakristian var förlagd till den norra långsidan och vapenhuset på den södra. I samband med en större renovering år 1801-1802 under ledning av arkitekt FAU Cronstedt, revs både det äldre vapenhuset och den gamla sakristian. En ny sakristia uppfördes i öster med valmat tak. Under samma renovering togs en port upp mot norr och på så vis fick man en naturlig entré mot landsvägen. Fasaden präglas av den nyklassicistiska stilen med rundbågiga fönsteröppningar, rytmiska lisener och profilerad takfot. Portalerna markeras ...

Läs mer i eget fönster

År 1744 - 1753 Nybyggnad
Långhus och kor
År 1744 - 1753 Nybyggnad - Korparti
År 1744 - 1744 Nybyggnad
Ovanåkers nya kyrka börjar byggas.
År 1753 - 1753 Invigning
Nya kyrkan står klar och invigs.
År 1795 - 1795 Fast inredning - predikstol
Predikstolen vänds och flyttas till dess nuvarande plats.
År 1801 - 1802 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia

Fredric Adolf Ulric Cronstedt (Arkitekt)

Lars Renwall (Byggmästare)

År 1801 - 1802 Ändring - ombyggnad
Kyrkan byggs om under ledning av byggmästare Renwall. FAU Cronstedt upprättar ritningar som ligger till grund för arbetet. Sakristian uppförs i öster och en port tas upp mot norr. Senast under denna renovering fick kyrkan sin nuvarande takkonstruktion med brutna långsidor och valmade gavelspetsar. Fasaderna putsas om och vitlimmas. Invändigt tas den gamla altaruppsatsen bort och ersätts med ett förgyllt kors rest på en skulpterad skulle utsmyckat med växtmotiv. Den äldre bänkinredningen i långhuset ersätts med nya och slutna bänkar. Tak och väggar målas vita medan inredningen målas i blått och guld.

Fredric Adolf Ulric Cronstedt (Arkitekt)

Lars Renwall (Byggmästare)

År 1845 - 1845 Fast inredning - orgel
En orgel placeras i kyrkans kor, bakom altaret. Orgelfasaden tillverkas av orgelbyggaren Jonas Wängström. Wängström dekorerar även altaret och altarringens framsidor så att allt får en enhetlig prägel.
År 1881 - 1881 Teknisk installation - värme
Två ugnar installeras i kyrkan.
År 1890 - 1891 Ändring - restaurering
Omfattande restaurering under ledning av arkitekt E.A. Hedin och byggmästare M Rundberg. Kyrkan får takbeläggning av järnpåt och förses med nya portaler i väster och i norr. Södra ingången tas bort och ersätts med ett fönster av samma storlek som övriga. Alla fönster byts ut. Fönstren som tagits upp 1801 sattes åter igen. Utvändigt målas kyrkan i gult med vita listverk. Sakristian byggs ut för att bereda plats åt en s.k. varmkammare för kyrkans uppvärmning. Alla golv läggs om. Orgeln flyttas från koret till den nybyggda läktaren. Den gamla slutna bänkinredningen ersätts med nya öppna bänkar dekorerade med gotiska gavlar. Snickerier målas i mörkbrunt. Kyrkans tak dekoreras i ljusblåkulör med gula ramar och stjärnor. Målarmästare Rosén utför målningarna i nischerna på korets östvägg. Över altaret uppsätts en bronserad gipsrelief utförd av CJ Dyfverman. Altaret inramas av en ny kolonnportal. Bibelspråk målades över sakristiedörrarna och över altaret. Nischen över altaret dekoreras med en uppåtgående sol med strålar, ritad av arkitekten Hedin

Carl Johan Dyfverman (Konstnär - Skulptör)

Erik Alfred Hedin (Arkitekt)

År 1909 - 1909 Fast inredning - orgel, orgelverk
Nytt orgelverk byggs.
År 1927 - 1927 Teknisk installation - värme
Vattenburen värme installeras.
År 1931 - 1931 Ändring - restaurering
Restaurering efter ett program upprättat av K. Martin Westerberg. Fasaderna målades åter helt vita och taket dekorerades av kors i smidesjärn med kulor i mässing. Norra entrén breddades något och samtliga portar beslogs med koppar. Ett äldre igensatt fönster tas upp i sakristian. Invändigt målas väggar och tak om i ljusare färger. Valvet ommålas i oljefärg, medan väggar upp till listen ovan fönstrens valvbåge omputsas och målas med kalkfärg. Alla fönster får nya ytter- och innerbågar, med antik glas i innanfönstren. Korfönstren dekoreras med glasmålningar av Per Månsson. Orgelläktaren byggs ut åt öster med 1,5-2 meter och det främsta kolonnparet flyttas fram. En ny trappa till orgelläktaren uppförs av oljemålad furu. Orgelfasaden renoveras. Altaruppsättningen renoveras och gipsreliefen patineras i benvit marmorton. Altarringen flyttas en halv meter närmare altaret. En ny dopfunt införskaffas. Den gamla kyrkans altare flyttas in i kyrkorummet och placeras vid korets södra vägg. Även pyramiderna liksom brudbänkarna placeras i koret. Predikstolen renoveras och baldakinen flyttars ut från väggen. Kyrkan får elektricitet. I sakristian avlägsnas den inre väggpanelen, varefter väggarna kalkfärgas och innertaket förses med ny panel. Klockstapeln renoveras. Stapeln ”justeras” och spån lagas varefter den tjärstryks

Karl Martin Westerberg (Arkitekt)

Per Månsson (Konstnär - Glaskonstnär)

År 1932 - 1932 Arkitekturbunden utsmyckning
Norra och södra korfönstret dekoreras med två glasmålningar av Per Månsson.

Per Månsson (Konstnär - Glaskonstnär)

År 1940 - 1940 Fast inredning - orgel, orgelverk
Orgelverket byggs om och till.
År 1953 - 1953 Fast inredning - altarring
Altarrundeln sänks något.
År 1964 - 1965 Ändring - restaurering
Kyrkan restaureras under ledning av Johan Thomé. Yttertakets beläggs med koppar och fasaderna putsas om. Även sakristian får ett nytt tak och till pannrummet görs en ny entré. Samtliga fönster byts ut. Alla golv utom på läktaren och i pannrummet beläggs med kalkstensplattor. Glasmålningen (av Per Månsson) i korets södra fönster flyttas till norra långhusväggen. Ett nytt altare uppförs av kalksten. Under läktaren uppförs biutrymmen med väggar av naturren furu. Innerdörrarna i vindfången och mot sakristian ersätts med nya furudörrar. Bänkinredningen byts ut till den nuvarande. Bänkarna var ursprungligen blålaserade. Kyrkan förses med ett nytt orgelverk. En ny VVS anläggning installeras.

Johan Thomé (Arkitekt)

År 1992 - 1992 Ändring - ombyggnad, interiör
Invändig ombyggnad. Installation av toalett, kapprum och förråd under läktaren. Mellanväggarna av furu flyttas fram. Befintlig panel återanvänds. Justering av befintliga dörrar från 1964 för säkrare brandutrymning. I samband med att väggarna flyttas längre in i kyrkorummet tas de två bakersta kyrkbänkarna bort. Läktarbarriären höjs med ett rundjärn. En alternativ utrymningsväg anordnas från läktaren.
År 1998 - 1998 Underhåll - exteriör
Fasadrenovering. Äldre cementlagningar tas bort och kyrkan putsas om med kalkbruk. Kulören återställs till en tidigare varmvit nyans istället för den dåvarande blåtonade.
År 1999 - 1999 Ändring
Det målade glaset av Per Månsson flyttas tillbaka på ursprunglig plats i södra koret.
År 2001 - 2001 Specifika inventarier - textilskåp
Nya textilskåp samt garderob i sakristian.