Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

OVANÅKER ÖJUNG 8:1 - husnr 1, ÖJUNGS KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning

Öjungs kapell interiör.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ÖJUNGS KAPELL (akt.), ÖJUNGS KAPELL (akt.)

1844 - 1845

1844 - 1845

Gävleborg
Ovanåker
Hälsingland
Ovanåker
Alfta-Ovanåkers församling
Uppsala stift
Öjung 460

Religionsutövning - Kyrka - Kapell

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kyrka - Kapell

Religionsutövning - Kapell

Historik

Inventeringsår 2004

Öjungs kapell uppfördes år 1844-45 efter ritningar signerade av Fredrik Blom. Byggnaden har en stomme av timmer med rektangulär planform och är orienterad i väst-östlig riktning, med huvudingång och torn i väster. Tornet med huv uppfördes under 1890-talet.

År 1844 - 1845 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia och torn.

Fredrik Blom (Arkitekt)

Wiberg (Byggmästare)

År 1844 - 1845 Nybyggnad - Torn
Tornöverbyggnad påbyggdes 1893 ovanpå ett ursprungligt vapenhus.

Fredrik Blom (Arkitekt)

Wiberg (Byggmästare)

År 1844 - 1845 Nybyggnad - Sakristia

Fredrik Blom (Arkitekt)

Wiberg (Byggmästare)

År 1844 - 1845 Nybyggnad - Korparti

Fredrik Blom (Arkitekt)

Wiberg (Byggmästare)

År 1844 - 1845 Nybyggnad
Kapellet börjar att uppföras av byggmästare Wiberg.
År 1890 - 1899 Ändring - påbyggnad
Tornöverbyggnad på vapenhuset uppförs.
År 1910 - 1919 Underhåll - målningsarbete
Kapellet målas om invändigt och utvändigt.
År 1936 - 1936 Ändring
Företaget Marma-Långrörs AB, överlåter kapellet till Ovanåkers församling.
År 1957 - 1957 Ändring - restaurering
Kapellet restaureras efter ett åtgärdsprogram upprättat av arkitekt Harald Thafelin. Taktäckningen av träspån ersätts med beläggning av galvaniserad plåt. Tornöverbyggnadens pärlspåntpanel byts mot bred, slät panel och tornets fönster förses med bredare foder. Tornspetsens prydnad, ett klot med kors, förnyas och hela kapellet, invändigt såsom utvändigt ommålas i samma färg som tidigare. Kapellets fönster kompletteras med innanfönster och korfönstren mot öster får färgade glas i innerbågarna. Invändigt värmeisoleras golv, tak och väggar under befintlig träbeklädnad. En aerotemperanläggning installeras. Bänkavståndet ökas med ca 10 cm och sittstöden ges en bekvämare lutning. De två främsta bänkarna vid koret kapas på var sida om mittgången. Bänkskärmarna byggs ut i vinkel mot väster.
År 1970 - 1970 Specifika inventarier - dopfunt
Kyrkan får en dopfunt.
År 1970 - 1979 Ändring - ombyggnad
In- och utvändig ommålning. Sakristian förses med direktutgång.
År 1981 - 1981 Fast inredning - orgel
En orgel köps in av märket GEM Sonata. Elektrisk ringning installeras.
År 1996 - 1996 Teknisk installation - värme
Ny värmeanläggning installeras. Aerotemperanläggningen ersätts med bänkvärmare av strålningstyp. Invändig ommålning.
År 1999 - 1999 Ändring - restaurering, exteriör
Utvändig restaurering efter åtgärdsförslag upprättat av Leif Sjölund. Kapellet återfår sin färgsättning från 1890-talet. Målning av fasader, fönster, dörrar och luckor samt tak. Korset har lagats och förgyllts.
År 2002 - 2002 Ändring
Byte av dörr till sakristian