Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

HALMSTAD HOLM 24:1 - husnr 1, HOLMS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1839-3.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
HOLMS KYRKA (akt.)

1100 - 1350

1100 - 1350

Halland
Halmstad
Halland
Holm
Halmstads församling
Göteborgs stift
Gamla Göteborgsvägen 11

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 1994

Kyrkan uppfördes vid 1100-talets slut.
1689-90 Taket över koret och långhusets södra sida reparerades.
1691 Ombyggnation av befintligt trätorn.
1693 års inventarium berättar att det låg tegelstenar i kyrkogången och bräder under bänkarna.
1730-talet: Spåntäckningen på södra sidan av kortaket lades om.
1742-78 Ett besiktningsportokoll upprättades 1742. Enligt protokollet var kyrkans tak täckt av takspån och i så bristfälligt skick, utom över korets södra sida som omlagts ett par år tidigare, att såväl spån, som rote, "sparrwärk" och invändig takpanel var helt förfallet. Vapenhuset var bristfälligt interiört och exteriört. Likaså var...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1350 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus och kor
År 1100 - 1350 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1752 - 1778 Ändring - ombyggnad
Genomgripande renovering.

Johan Blombergh (Konstnär)

År 1820 - 1822 Nybyggnad - Torn
Nuvarande stentorn uppfördes med Breareds kyrktorn som förebild. Det ersatte ett äldre 1600-talstorn i trä nedbrunnet 1810.
År 1855 - 1855 Ändring - ombyggnad
Nytt ytter- och innertak. Kyrkans tak försågs nu med skiffer utvändigt i stället för spån och med ett välvt innertak istället för det föregående platta. Fasaderna putsades om ut- och invändigt.
År 1870 - 1879 Fast inredning - predikstol
År 1870 - 1874 Ändring - ombyggnad, interiör
Ny inredning. Bänkar, predikstol och altare samt orgel (begagnad från Halmstads församling) och altarprydnader - en kopia av Thorvaldsens Kristus samt två barnstatyer av pressad zinkplåt från Köpenhamn. En fondvägg av trä uppsattes mellan kor och absid. Den gamla altartavlan borttogs korets dörr mot söder igensattes med en stor gravhäll (befanns senare höra till en långt tidigare funnen runsten). En ny ingång till absiden upptogs i öster.
År 1888 - 1888 Teknisk installation - värme
År 1897 - 1899 Ändring - ombyggnad, yttertak
En ny tornspira uppfördes.

Sven Gratz (Arkitekt)

År 1936 - 1938 Ändring - restaurering
Genomgripande restaurering. Kyrkans medeltida ursprung framhävdes nu. Rekonstruktion av triumfbågsmuren (Byggmästare Ernst Carlsson, Kjällstorp). Igenmurning av dörrhål i absidens östsida. Markering av ett igenmurat medeltida fönster på norra långhusväggen. Installation av ett värmeledningssystem. Omputsning av långhusets innerväggar. Återupptagande av en under 1800-talet igenmurad dörröppning på korets södra sida. Färre bänkar och med nya bänkgavlar med äldre som förlaga tillverkas och monteras efter förlag av Wadsjö. Nytt golv läggs in. Ändring av uppgång till läktare och torn.

Harald Wadsjö (Arkitekt)

År 1951 - 1951 Teknisk installation - el
År 1956 - 1956 Ändring - restaurering
Ombyggnation av tornhuven. Ett pyramidialt torn, likande det gamla, men utan de triangulära murytorna från föregående tornbyggnad. Plåttaket ersattes av ett skiffertak och elektrisk ringning installerades.

Burt Stenberg (Arkitekt)

År 1987 - 1988 Underhåll - exteriör
Fasaden blästras och målas med kalkfärg.
År 1995 - 1995 Ändring - restaurering
Interiör och exteriör restaurering. Interiört: rengöring, skrapning och målning av tunnvalvets brädor samt rengöring och målning av invändiga väggar (före åtgärden målade med latexfärg). Exteriört: Östra sidan av tornet behandlades med en silikatfärg. Kyrkans cementputsade fasader borstades, kalkavvattnades, ströks en gång med tunnad kalkfärg, 1 gång med färdigkalk och avslutningsvis kalkavvattandes. Järn på tornbyggnaden rostskyddades och målades. Arbete utfördes av BPA Måleri AB.