Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

HALMSTAD SPERLINGSHOLM 1:5 - husnr 1, SPERLINGSHOLMS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

raä.svk110 (byggnad)

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SPERLINGSHOLMS KYRKA (akt.)

1907 - 1909

1907 - 1909

Halland
Halmstad
Halland
Övraby
Halmstads församling
Göteborgs stift
Sperlingsholm 791

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Registrerade utan huvudgrupp - Ej utrett

Historik

Inventeringsår 1994

SPERLINGSHOLMS KYRKA byggdes 1907-09 efter ritningar av arkitekten Knut Beckeman som slottskapell på Sperlingsholms gods. Kyrkan och kyrkogården skänktes av familjen Kuylenstierna till Övraby församling 1970. Exteriören är välbevarad sedan byggnadstiden och representerar en tidstypisk arkitektonisk blandning av nationalromantik och nystilar. Lanterninens rundbågiga öppningar av ek inkläddes med koppar år 2000. Kyrkogården som ligger norr om kyrkan anlades 1913.

Kyrkans interiör präglas i huvudsak av byggnadstidens nationalromantik. I den norra korväggen finns en altartavla från 1911 av Olle Hjortzberg med bebådelsemotiv. Till den u...

Läs mer i eget fönster

År 1907 - 1909 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus och kor

Knut Beckeman (Arkitekt)

År 1907 - 1909 Fast inredning - bänkinredning
År 1907 - 1909 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1976 - 1976 Specifika inventarier - dopfunt

Eric Nilsson (Konstnär)

Landsantikvariens Arkiv, Dnr 101/76. (Arkiv)

År 1976 - 1976 Ändring - ombyggnad, interiör
Borttagande av de främsta bänkraderna för att ge plats åt dopfunt och orgel.

Landsantikvariens Arkiv, d nr 525/76. (Arkiv)

År 1979 - 1979 Fast inredning - orgel
Ny kororgel.

Robert Gustavsson (Orgelbyggare)

Landsantikvariens Arkiv Dnr 2565/79. (Arkiv)

År 1994 - 1994 Ändring - ombyggnad, interiör
Borttagande av två bänkar i väster, norra bänkraden. Nya bord och stolar.

Landsantikvariens Arkiv, Dnr 182/94. (Arkiv)