Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GÖTEBORG ASKIM 231:3 - husnr 1, MIKAELSKYRKAN Ny sökning Tillbaka till sökning

KISW 0636/06

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
MIKAELSKYRKAN (akt.)

1976 - 1976

1976 - 1976

Västra Götaland
Göteborg
Västergötland
Askim
Askims församling
Göteborgs stift
Askims backaväg 5

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 1995

KYRKANS FÖREGÅNGARE

Miljön runt kyrkan är av stor historisk betydelse för Askim. Området är ett gammalt sockencentrum där utvecklingen kan följas från förhistorisk tid till nutid. Precis sydväst om klockstapeln ligger ett gravfält, daterat till järnåldern, som visar på den långa kontinuiteten av boende i området.

Kyrkogården söder om kyrkan, med bevarade äldre stigportar och murar, är mycket gammal och har tidigare tillhört socknens medeltida kyrka. Kyrkan brann ner mitt under en gudstjänst år 1876. Den gamla kyrkan beskrivs under "Askims kyrka" http://www.bebyggelseregistret.raa.se/byggnad_hist.asp?id=212339&inv=934&depth=1


M...

Läs mer i eget fönster

År 1976 - 1976 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1976 - 1976 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet

Bent Jörgen Jörgensen (Arkitekt)

BPA Byggproduktion AB (Entreprenör)

År 1977 - 1977 Fast inredning - orgel

Grönlunds orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1988 - 1988 Ändring - ombyggnad, yttertak
Yttertaket byggdes om från platta tak till plåtklädda tak med flacka fall och utskjutande takfot.

Tuvert arkitektkontor AB (Arkitektkontor)