Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GÖTEBORG HJÄLLBO 32:1 - husnr 1, HAMMARKULLENS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

KI SW 06 32 03

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
HAMMARKULLENS KYRKA (akt.)

1972 - 1972

1972 - 1972

1972 - Okänt

Västra Götaland
Göteborg
Västergötland
Angered
Angereds församling
Göteborgs stift
Hammarkullegatan 7

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Hammarkullens kyrka invigdes 15 sept. 1972 av biskop Bertil Gertner, den tillkom som "småkyrka med församlingslokaler".
Kyrkan har arbetats fram av Göteborgs Småkyrkostiftelse i samarbete med arkitekt firman HPS planering AB och arkitekten Torsten Hansson. Meningen var att Hammarkullens kyrka och Länsmansgårdens kyrka skulle bli de första i en serietillverkning och kyrkorna var därför praktiskt taget identiska vid uppförandet. I kyrkorummet fanns 11 bänkrader med fasta platser för 154 personer. Församlingslokalerna inrymmer två samlingssalar var av den större genom vikvägg kan delas i två mindre.

Kyrkorna byggdes av prefabricerade ...

Läs mer i eget fönster

År 1972 - 1972 Nybyggnad
En orgel instalerades tillverkad av Västby orgelbyggeri.

Torsten Hansson (Arkitekt)

År 1972 - 1972 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1972 - Okänt Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1973 - 1973 Arkitekturbunden utsmyckning
En altaruppsats i form av en vävnad i fyra delar av konstnärinnan Inga Karin Jonsson.

Dokumentation och märkning av kyrkliga inventarier, Gunilla Folkesson (antikvarie) och Christer Morát (fotograf), Göteborgs Stift/Göteborgs Stadsmuseum 1986-1987 (Arkiv)

År 1974 - 1975 Fast inredning - orgel

Dokumentation och märkning av kyrkliga inventarier, Gunilla Folkesson (antikvarie) och Christer Morát (fotograf), Göteborgs Stift/Göteborgs Stadsmuseum 1986-1987 (Arkiv)