Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GÖTEBORG INOM VALLGRAVEN 65:1 - husnr 1, GÖTEBORGS DOMKYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

GMA 12192:3

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
GÖTEBORGS DOMKYRKA (akt.)

1804 - 1815

1805 - 1827

1805 - 1827

Västra Götaland
Göteborg
Västergötland
Göteborg
Domkyrkoförsamlingen i Göteborg
Göteborgs stift
Västra Hamngatan 10B

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan, latinsk

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan, latinsk

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan, latinsk

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan, latinsk

Historik

Inventeringsår 1995

Bakgrund
Ett av de viktigaste projekten i den nygrundande staden var att uppföra en kyrka där den svenska församlingen kunde fira sina gudstjänster. I väntan på att ett värdigt kyrkobygge skulle kunna komma till stånd restes det ett provisoriskt träkapell som kom att kallas Brädekyrkan. Kyrkan uppfördes med största sannolikhet år 1621.

I juni år 1626 lades grundstenen till en permanent storkyrka på Domkyrkoplanen, Gustavi kyrka.
För att finansiera kyrkobyggnadsprojektet anslog kungen den s.k. domkyrkotunnan i Västergötland till uppförandet av göteborgarnas nya kyrka. År 1633 invigdes den nya kyrkan som var en treskeppig basilika u...

Läs mer i eget fönster

År 1804 - 1815 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
1804-1815 Den brandskadade kyrkan rivs och ersätts med en ny kyrkobyggnad som ritas av arkitekt Carl Wilhelm Carlberg. På grund av sjukdom lämnar Carlberg år 1814 över arbetet till arkitekt Justus Fredric Weinberg. Den nya kyrkan invigs den 21 maj år 1815,

Göteborgs stadsmuseum Göteborgs kyrkoförvaltning (Arkiv)

År 1805 - 1827 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1805 - 1827 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, korsarmar och torn

Carl Wilhelm Carlberg (Arkitekt)

Justus Fredrik Weinberg (Arkitekt)

År 1805 - 1827 Nybyggnad - Torn

Carl Wilhelm Carlberg (Arkitekt)

Justus Fredrik Weinberg (Arkitekt)

År 1805 - 1827 Nybyggnad - Korparti

Carl Wilhelm Carlberg (Arkitekt)

Justus Fredrik Weinberg (Arkitekt)

År 1805 - 1827 Nybyggnad - Korsarm/ar

Carl Wilhelm Carlberg (Arkitekt)

Justus Fredrik Weinberg (Arkitekt)

År 1816 - 1816 Fast inredning - orgel
Detta år invigs en ny orgel tillverkad av orgelbyggaren Olof Schwan i Stockholm samt förfärdigad av orgelbyggaren Johan Eberhard.

Göteborgs stadsmuseum Göteborgs kyrkoförvaltning (Arkiv)

År 1824 - 1824 Fast inredning - orgel
renoverades den nya orgeln av orgelbyggaren P. Z. Strand som också lade till ytterligare två stämmer.

Göteborgs stadsmuseum Göteborgs kyrkoförvaltning (Arkiv)

År 1827 - 1827 Nybyggnad - Torn
tornet står klart

Göteborgs stadsmuseum Göteborgs kyrkoförvaltning (Arkiv)

År 1830 - 1833 Ändring - restaurering, exteriör
1830-talet Reparation av kyrkan. Plintarna på tornets sidotak ersätts med gjutjärnsavskärmningar. År 1832 behandlades kyrkans fasader med fogstrykning under ledning av stadsarkitekten Jonas Hagberg.

Göteborgs stadsmuseum Göteborgs kyrkoförvaltning (Arkiv)

År 1848 - 1849 Fast inredning - orgel
Domkyrkoorgeln renoveras av den danska orgelbyggaren Marcussen & Sohn. Förmodligen är det i samband med detta som trapporna till orgelläktaren byggs om.

Göteborgs stadsmuseum Göteborgs kyrkoförvaltning (Arkiv)

År 1864 - 1866 Ändring
1860-talet Domkyrkan renoveras. Tornmurarnas fasader och taklister reparerades och kyrkan målas om invändigt. Sannolikt var det också vid detta tillfälle som en omfattande varmluftsanläggning installerades i kyrkan. Efter förändringarna återinvigdes domkyrkan i september år 1864. År 1866 genomförde Marcussen & Son ytterligare en orgelrenovering då en tredje manual med nio stämmer tillfördes orgelverket.

Göteborgs stadsmuseum Göteborgs kyrkoförvaltning (Arkiv)

År 1904 - 1904 Nybyggnad - Sakristia
1904 En omfattande invändig renovering under ledning av arkitekt Agi Lindegren. Nuvarande sakristian uppfördes i anslutning till den norra korsarmen. Därutöver förstärktes spänntakstolarna med järnstänger och taken täcktes om med ny kopparplåt. Samtliga fönster och dörrar nytillverkades av furuträ. Invändigt fick kyrkan en ny färgsättning med väggar och kolonner i vit marmor, dörrarna ådrades i ek och bänkarna försågs med mahognyimitation. Den tidigare golvbeläggningen i kyrkorummets gångar, som förmodligen bestod av kalksten, ersattes med svarta och vita keramiska golvplattor. Det tillverkades nya kyrkbänkar till kyrkorummet. Präst- och biskopsbänkarna togs bort och läktarna riktades upp eftersom de börjat luta. De östra läktartrapporna i korsarmarnas 1:a våningsplan byggdes om till förvaringsutrymmen och de västra läktartrapporna förändrades för att underlätta utrymning av kyrkan. Orgelläktarens fasad byggdes om så att de tidigare framskjutna sidopartierna togs bort och mittpartiet drogs fram. I det södra rummet i tornets bottenvåning inreddes ett gravkapell med en särskild ingång från domkyrkoplanen. Till kyrkorummet tillverkades det också tre takkronor av brons. Kronorna var utformade av arkitekt Lindegren och var utförda i nyrenässansstil. Orgeln byggdes om och moderniseras av orgelbyggaren Eskil Lundén i Göteborg, den fick 24 nya stämmor samt en ny mekanik som drevs elektriskt.

Göteborgs stadsmuseum Göteborgs kyrkoförvaltning (Arkiv)

År 1904 - 1904 Ändring - ombyggnad
1904 En omfattande invändig renovering under ledning av arkitekt Agi Lindegren. Nuvarande sakristian uppfördes i anslutning till den norra korsarmen. Därutöver förstärktes spänntakstolarna med järnstänger och taken täcktes om med ny kopparplåt. Samtliga fönster och dörrar nytillverkades av furuträ. Invändigt fick kyrkan en ny färgsättning med väggar och kolonner i vit marmor, dörrarna ådrades i ek och bänkarna försågs med mahognyimitation. Den tidigare golvbeläggningen i kyrkorummets gångar, som förmodligen bestod av kalksten, ersattes med svarta och vita keramiska golvplattor. Det tillverkades nya kyrkbänkar till kyrkorummet. Präst- och biskopsbänkarna togs bort och läktarna riktades upp eftersom de börjat luta. De östra läktartrapporna i korsarmarnas 1:a våningsplan byggdes om till förvaringsutrymmen och de västra läktartrapporna förändrades för att underlätta utrymning av kyrkan. Orgelläktarens fasad byggdes om så att de tidigare framskjutna sidopartierna togs bort och mittpartiet drogs fram. I det södra rummet i tornets bottenvåning inreddes ett gravkapell med en särskild ingång från domkyrkoplanen. Till kyrkorummet tillverkades det också tre takkronor av brons. Kronorna var utformade av arkitekt Lindegren och var utförda i nyrenässansstil. Orgeln byggdes om och moderniseras av orgelbyggaren Eskil Lundén i Göteborg, den fick 24 nya stämmor samt en ny mekanik som drevs elektriskt.

Göteborgs stadsmuseum Göteborgs kyrkoförvaltning (Arkiv)

År 1904 - 1906 Nybyggnad - Sakristia

Agi Lindegren (Arkitekt)

År 1907 - 1907 Specifika inventarier - kyrkklocka
1907 installerades en ny storklocka från M&O Ohlssons klockgjuteri i Ystad.

Göteborgs stadsmuseum Göteborgs kyrkoförvaltning (Arkiv)

År 1909 - 1909 Specifika inventarier - tornur
1909 Ett nytt tornur med transparanta urtavlor och elektrisk belysning beställs av hovurmakare G. W. Lindroth i Stockholm.

Göteborgs stadsmuseum Göteborgs kyrkoförvaltning (Arkiv)

År 1916 - 1916 Fast inredning - bänkinredning
1916 Nya präst- och biskopsbänkar tillverkas till domkyrkan, med originalbänkarna som förlaga, efter ritningar av arkitekt Sigfrid Ericson.

Göteborgs stadsmuseum Göteborgs kyrkoförvaltning (Arkiv)

År 1925 - 1925 Ändring - restaurering
1925 Mindre renoveringar i domkyrkan. Bland annat renoveras portalen ovanför huvudingången eftersom den skottska sandstenen vittrat sönder. En ny storklocka installerades till domkyrkan. Den nya klockan utformades exakt som den föregående, varför det angivna gjutningsåret är1923 och inte det korrekta årtalet som är 1925.

Göteborgs stadsmuseum Göteborgs kyrkoförvaltning (Arkiv)

År 1927 - 1927 Ändring - restaurering
Domkyrkans gravkapell renoveras.

Göteborgs stadsmuseum Göteborgs kyrkoförvaltning (Arkiv)

År 1934 - 1934 Ändring - ombyggnad, fönster
Klarglaset i de åtta främre fönstren i domkyrkan ersätts med antikglas. Avsikten var att skärma av kyrkorummet från gatan utan att reducera ljusinflödet i kyrkorummet. Arbetet utfördes av firman Ferm & Persson under överinseende av arkitekt Sigfrid Ericson. Vid samma tillfälle ommålades innertaket samt fönsterbågarna i domkyrkan i samma kulörer som tidigare. Måleriarbetet utfördes av Johansson & Hansson.

Göteborgs stadsmuseum Göteborgs kyrkoförvaltning (Arkiv)

År 1941 - 1941 Ändring
Orrefors glasbruk utformar och tillverkar en ny belysningsarmatur till domkyrkan.

Göteborgs stadsmuseum Göteborgs kyrkoförvaltning (Arkiv)

År 1946 - 1946 Ändring - ombyggnad, innertak
Kyrkan innertak isoleras och målas. Ovanför innertaket lades dessutom två lager 22 mm tjocka arkimattor för att minska kondenseringen på undersidan.

Göteborgs stadsmuseum Göteborgs kyrkoförvaltning (Arkiv)

År 1947 - 1947 Teknisk installation - brandskydd
En sprinkleranläggning installeras i de två nedersta våningarna i tornet enligt ett förslag från brandchef Nils Grönwall.

Göteborgs stadsmuseum Göteborgs kyrkoförvaltning (Arkiv)

År 1954 - 1956 Ändring - ombyggnad
Grundförstärkningar genomfördes 1955. Det lägsta grundmursskiktet tas bort och ersätts med en armerad betongbalk som pålas med cirka 300 betongpelare till fast mark. Vid samma tillfälle restaureras domkyrkan invändigt under ledning av arkitekt Ragnar Hjorth. Färgsättningen i kyrkan förändrades. Hela kyrkorummet, upp till taklisten, målades om med oljefärg i grått och gråblått. Äldre förgyllningar rengjordes och kolonnbaser fick ny ljusare bemålning. Dekorationsmålare Torsten W. Öhlén beskriver färgsättningen med följande ord: "Väggar marmorerade gulgrå. Kolonner täckmålade med vitt. Kapitäl och baser förgyllda. Socklar marmorerade i grönt. Taket vitt. Bänkarna grågröna." Korgolvet samt gångar och fria ytor i kyrkorummet belades med rektangulära plattor av polerad kolmårdsmarmor. Trapporna i väster och vestibulen utanför orgelläktaren försågs med ny golvbeläggning av slipad grå kalksten. Sakristian byggdes om. En del av den norra korsarmen avskärmades till förstuga, klädrum, textilförråd och tambur samtidigt som dörren in till sakristian från kyrkogården sattes igen. Trappan till predikstolen byggdes om så den fick en rak sträckning inne i prästbänken. Biskopsbänken delades upp i två utrymmen och altaret flyttades fram 0,8 meter. Bänkkvarteren ändrades och de äldre bänkarnas ryggar försågs med nya sidostycken. Kyrkans nordvästra utrymme, gjordes om till ett andaktsrum, Norra kapellet. En äldre kakelugn togs ned och lämnades till Göteborgs historiska museum. I övrigt gjordes omfattande elektriska arbeten och en ny oljeeldad varmvattenanläggning installerades i kyrkan med radiatorer under var fjärde kyrkbänk. Vatten och avlopp lades om så att kyrkan fick tre toaletter och fem tappningsställen.

Göteborgs stadsmuseum Göteborgs kyrkoförvaltning (Arkiv)

År 1960 - 1960 Arkitekturbunden utsmyckning
Ett fönster med färgat glas som formgivits av konstnärerna Randi Fischer och Ralph Bergholtz placeras över altaret i det norra kapellet.

Göteborgs stadsmuseum Göteborgs kyrkoförvaltning (Arkiv)

År 1962 - 1962 Fast inredning - orgel, orgelverk
Domkyrkans nya orgel invigs. Orgelverket var tillverkad av Magnussons orgelbyggeri i Göteborg. Orgeln bestod av tre manualer och ett pedalverk med sammanlagt 45 stämmor. Den gamla orgelfasaden bibehölls, bortsett från några mindre justeringar.

Göteborgs stadsmuseum Göteborgs kyrkoförvaltning (Arkiv)

År 1979 - 1980 Underhåll - exteriör
På tornhuven och det övriga taket ersattes delar av kopparplåten samt visst underliggande virke som blivit rötskadat. Misstänkta otätheter tätades med silicon-fogmassa. Taket på sakristian reparerades med återanvänd, grönpatinerad plåt och längs hela takfoten monterades ett plåtsprång av syrafast rostfri plåt för att ge stadga åt kanten och motverka risken för kopparrinning på taklister och fasader. Takutsmyckningar som tornkors och urnor omförgylldes och urtavlorna till tornuret gavs ett nytt utseende. Skadat fasadtegel byttes ut och fogar reparerades, varefter tegelfasaderna rengjordes genom tvättning och slipning. Sandstenen reparerades och rengjordes. Skadad sten byttes ut och den nya stenen fästes med rostfria järn. Sandsten hämtades från ett nedlagt sandstensbrott i Aberdour, Skottland, varifrån den ursprungliga stenen importerats år 1807. De utvändiga snickerierna reparerades och målades, så som dörrar, fönster, tornluckor etc, och på taket monterades en åskledaranläggning. Byggnadsfirman Bengt Lundberg i Göteborg var generalentreprenör för fasadrestaureringen, medan DEFYRA Byggnadsvårdskonsult AB i Göteborg stod för projekteringen.

Göteborgs stadsmuseum Göteborgs kyrkoförvaltning (Arkiv)

År 1985 - 1985 Ändring - restaurering, interiör
Invändig ytskiktsrestaurering av domkyrkan under ledning av DEFYRA Byggnadsvårdskonsult AB. I kyrkorummet förändrades färgsättningen i ett försök att efterlikna originalmåleriet, väggarna i kyrkorummet målades ljusgula med en alkydoljefärg och kolonnerna marmorerades i en varmt röd ton. En ny mässingsarmatur tillverkas och golvbeläggningen bytts ut mot kalkstensplattor. I tornet inreds ett körrum och ett arbetsrum för kantorn och väggarna i tornet kalkfärgades. I samband med det installerades även en hiss i tornet, vilket innebar att den gamla trappan ersattes av en ny spiraltrappa. Snickeridetaljer reparerades. Kyrkbänkarna ådermålades (mahognyimitation) med specialblandad linoljefärg, av dekorationsmålare Lars och Tony Sandahl från Vårgårda. I sakristian anordnades det även ny skåpsinredning för förvaring av kyrkans textilier och inventarier och det utfördes nya vvs- och elinstallationer.

Göteborgs stadsmuseum Göteborgs kyrkoförvaltning (Arkiv)

År 2000 - 2000 Ändring - restaurering, interiör
I mars år 2000 utfördes underhållsarbeten på tak och väggar i domkyrkans norra kapell eftersom väggarna var mycket nedsmutsade och det hängde stora färgflagor från taket. För att åtgärda problemen avfärgades väggarna med ett tunt lager linoljefärg i en gul nyans, NCS 1010-Y20R. Taket målades med vit limfärg från Lim&Handtryck och taklisten målades med vit linoljefärg. Golvsocklen målades med alkydfärg från Jotun i en ljusgrå nyans, NCS 2502-Y.15

Göteborgs stadsmuseum Göteborgs kyrkoförvaltning (Arkiv)

År 2002 - 2002 Underhåll - exteriör
2002 ges tillstånd till omläggning av delar av koppartaket omputsning och ommålning av skadeade ytor samt renovering av dörrar, takfönster och högt sittande fönster. KC-färg och kalkfärg. Karmar till takfönstren är plåtbeslagna görs demonterbara.

Göteborgs stadsmuseum. (Arkiv)