Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GÖTEBORG KUNGSLADUGÅRD 55:11 - husnr 1, KUNGSLADUGÅRDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

KISW 0603/06

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
KUNGSLADUGÅRDS KYRKA (akt.)

1959 - 1959

1959 - 1959

Västra Götaland
Göteborg
Västergötland
Göteborg
Göteborgs Carl Johans församling
Göteborgs stift
Fågelfängaregatan 30, Majgatan 2

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 1995

KYRKAN PLANERAS
I början av 1930-talet inleddes planeringen för en ny kyrka i Carl Johans församling. Ett första möte hölls 1933. Samma år bildades den syförening som skulle komma att bilda stommen i insamlingen av medel för kyrkobygget. I januari 1934 bildades en kapellförening, som så småningom ändrades till Kungsladugårds Kyrkostiftelse.
Under 1930- och 1940-talen fördes diskussioner om lämplig plats för kyrkobygget. Man planerade också att dela församlingen, något som aldrig genomfördes. I början av 1950-talet bestämdes slutligen byggnadsplatsen till tomten vid Oxhagsgatan.

KYRKAN UPPFÖRS 1960
Kyrkobygget finansierades till st...

Läs mer i eget fönster

År 1959 - 1959 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1959 - 1959 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet

Anders Berglund (Arkitekt)

År 1966 - 1966 Fast inredning - orgel
Kyrkans orgel installerades.

A Magnussons Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

GSM arkiv (Arkiv)

År 1970 - 1970 Ändring
Korgolvet ändrades från elfenbensvit linoleum till Kolmårdsskiffer.
År 1970 - 1971 Ändring
Altarringen byttes ut mot den nuvarande. Fönstren av flerfärgat blyinfattat antikglas tillkom sannolikt vid denna tid.
År 1973 - 1974 Ändring - tillbyggnad
Tillbyggnad av församingslokalerna.

John Eliasson (Arkitekt)

BNA/GSM (Arkiv)

År 1988 - 1988 Ändring
Dörrarna till församlingsdelen ändrades 1988.

BNA/GSM (Arkiv)

År 1990 - 1999 Ändring
Det grå linoleumgolvet ersattes med nytt i beige. Bänkarna blev omklädda från grått till blått. Arbetena utfördes under 1990-talet.