Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GÖTEBORG LANDALA 16:1 - husnr 1, LANDALAKAPELLET Ny sökning Tillbaka till sökning

KISW 05/4007

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
LANDALAKAPELLET (akt.)

1885 - 1885

1885 - 1885

Västra Götaland
Göteborg
Västergötland
Göteborg
Göteborgs Johannebergs församling
Göteborgs stift
Kapellgången 14

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Hallkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Hallkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Flerskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Hallkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Historik

Inventeringsår 1992

KAPELLET PLANLÄGGS OCH UPPFÖRS
Frågan om att bygga ett kapell i Landala väcktes av domprost Anton Rosell år 1883. Anledningen var att antalet församlingsmedlemmar ökat och Domkyrkan kunde inte erbjuda tillfredsställande platser åt alla kyrkobesökare. Det föreslagna kapellet i Landala var i första hand avsett för arbetarbefolkningen i närområdet. Kapellet presenterades av Rosell som en billig och provisorisk lösning, tills man hade möjlighet att bygga en kyrka.
Domkyrkorådet lät arkitekten Carl Fahlström utarbeta ett skissförslag. (Förslaget har inte kunnat återfinnas, men hade enligt beskrivning plats för 500 sittplatser och omkrin...

Läs mer i eget fönster

År 1885 - 1885 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1885 - 1885 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor och torn.
År 1885 - 1885 Nybyggnad - Torn
År 1885 - 1885 Nybyggnad - Korparti
År 1907 - 1907 Nybyggnad - Sakristia
En sakristia uppfördes i byggnadens norra hörn.

F O Arkitektkontor AB (Arkitektkontor)

F O Pettersson & söner (Arkitektkontor)

Kungliga Byggnadsstyrelsens arkiv (Arkiv)

År 1919 - 1919 Flyttning
Kapellet flyttades från Kapellplatsen till nuvarande tomt. Flyttningen påbörjades i maj och kapellet togs i bruk på ny plats den 21 september.

Kungliga Byggnadsstyrelsens arkiv (Arkiv)

År 1919 - 1919 Ändring - ombyggnad
I samband med flyttningen genomfördes ganska stora förändringar, i synnerhet utvändigt, i syfte att ge kapellet ett mer samtida uttryck.

Kungliga Byggnadsstyrelsens arkiv (Arkiv)

År 1952 - 1954 Teknisk installation - VA
Flera bygglovsansökningar rörande vatten och avlopp, samt installation av WC.

Byggnadsnämndens Arkiv, Göteborg (Arkiv)

År 1960 - 1960 Brand - delvis förstörd
Kapellet brann den 22 oktober 1960. Tornet skadades kraftigt, skador även i långhusets västra del.
År 1961 - 1961 Ändring
Återuppbyggnad efter brand, med vissa förändringar. Invändigt togs mittskeppets undertak bort och väggarnas fältindelning återställdes. Orgelläktaren gjordes djupare än tidigare. En vikvägg monterades under läktaren i rummets hela bredd, vilket skapade en samlingssal under läktaren. Entrén mot söder sattes igen.

Sven Brolid (Arkitekt)

Byggnadsnämndens Arkiv, Göteborg (Arkiv)

År 1999 - 1999 Underhåll - takomläggning
Omläggning och justering av tornets skiffertak

Johannebergs församling (Arkiv)

År 2002 - 2002 Underhåll - exteriör
Omfattande fasadrenovering. All fasadpanel samt sockelbrädor och vindskivor byttes. Fasader målades med Faluröd slamfärg, fönster och dörrar ommålades med linoljefärg. Takpannor justerades och kompletterades, plåt och smide behandlades och målades.

DEFYRA Arkitektkontor AB (Arkitektkontor)

Göteborgs stadsmuseum. (Arkiv)

År 2003 - 2003 Ändring - ombyggnad, interiör
Interiör ombyggnad i kapellets västra del. Mot den norra väggen byggdes ett kontor och skrudrum, toaletten flyttades och tillgänglighetsanpassades, pentryt byggdes om till kök. Predikstolens trappa byggdes om, altaret byttes till ett fristående bordsaltare i lackerat trä.

White arkitekter AB (Arkitektkontor)

Göteborgs stadsmuseum. (Arkiv)