Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

MÖLNDAL LINDOME 11:1 - husnr 1, LINDOME KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

733-1.tif (B)

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
LINDOME KYRKA (akt.)

1882 - 1884

1882 - 1884

Västra Götaland
Mölndal
Halland
Lindome
Lindome församling
Göteborgs stift
Barnsjövägen 15

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan, latinsk

Religionsutövning - Kyrka - Hallkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan, latinsk

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 1992

Bohusläns museums historik vid inventering 2002-2005:

Lindome hade kyrka under medeltiden, av sten, tillbyggd i 1669. Ett torn tillbyggdes 1729. Den gamla kyrkan revs med början i november 1882, förutom tornet som man behöll, och byggandet av den nuvarande kyrkan påbörjades. Ritningarna var utförda av Adrian Crispin Peterson. Byggmästare var Severin Svensson i Borgås.

Hembygdsforskaren Alfred Jönsson i Lindome beskrev 1949 byggandet av den nya kyrkan, som han själv upplevde i sin barndom. Ur hans beskrivning (som återfinns på församlingens hemsida) är mycket av det följande hämtat:

Stenen efter gamla kyrkans murar användes till ...

Läs mer i eget fönster

År 1175 - 1250 Specifika inventarier - dopfunt
Nytillverkning av dopfunt.

Sven Axel Hallbäck: Medeltida dopfuntar i Västergötland. (Arkiv)

År 1729 - 1730 Nybyggnad - Torn
År 1839 - 1839 Specifika inventarier - altartavla
Ny altarmålning skänkt av biskop Wingårdh i Göteborg
År 1882 - 1884 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus och kor

Adrian Crispin Peterson (Arkitekt)

År 1882 - 1884 Nybyggnad - Korparti

Adrian Crispin Peterson (Arkitekt)

År 1882 - 1882 Rivning
Gamla kyrkan rives för att ge plats åt den nya, med undantag för tornet, som ingår i nuvarande kyrkan.
År 1882 - 1884 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Nybyggnad av nuvarande kyrkan. Långhus klart 1883, tornspira 1884. Gamla altarmålningen renoveras, evangelistbilder nymålas.

Adrian Crispin Peterson (Arkitekt)

Reinhold Callmander (Konstnär)

Salomon Molander (Orgelbyggare)

År 1886 - 1886 Teknisk installation - värme
Uppvärmningsanordning
År 1894 - 1894 Specifika inventarier - kyrkklocka
Omgjutning båda klockorna
År 1904 - 1904 Underhåll - exteriör
Nytt tornkors
År 1916 - 1916 Teknisk installation - värme
Ny värmeanläggning med pannrum.
År 1919 - 1919 Fast inredning - predikstol, ljudtak
Gamla kyrkans predikstolstak hängs upp i sakristian.
År 1923 - 1923 Underhåll - målningsarbete, interiör
Invändig ommålning i grått och vitt m.m. (dessförinnan polykrom med guld).

Abraham Pettersson (Arkitekt)

Knut Berg (Mölndal) (Hantverkare - Målare)

År 1923 - 1923 Specifika inventarier - dopfunt
Den medeltida dopfunten, påträffad i en ladugård, återfördes till kyrkan.
År 1927 - 1927 Underhåll - exteriör
Reparation av tornspira.
År 1930 - 1930 Teknisk installation - el
Elektrifiering
År 1936 - 1936 Fast inredning - orgel, orgelverk
Ombyggnad av orgelverket

Lindegrens Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1942 - 1942 Ändring - ombyggnad, exteriör
Ny pannskorsten
År 1947 - 1947 Ändring - ombyggnad, interiör
Västläktaren utvidgad

Axel Forssén (Arkitekt)

År 1949 - 1950 Ändring - ombyggnad, exteriör
Tornet reparerat, yttre vitkalkning av kyrkan.

Herman, Gastorp Andersson (Byggmästare)

Herman Norgren (Arkitekt)

År 1949 - 1950 Ändring - ombyggnad, interiör
Nytt korgolv (parkett).

Herman, Gastorp Andersson (Byggmästare)

Herman Norgren (Arkitekt)

År 1955 - 1955 Fast inredning - glasmålning
Nya korfönster, ritade av Holger Strömblad

Holger Strömblad (Konstnär)

År 1958 - 1958 Fast inredning - orgel, orgelverk
Ombyggnad av orgelverk

Olof Hammarberg (Orgelbyggare)

År 1963 - 1963 Underhåll - takomläggning
Kopparplåt ersätter skiffertaket.
År 1963 - 1963 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Fasader behandlas med oxenolja + färg
År 1969 - 1969 Underhåll - takomläggning
Koppartaket omlagt efter storm.
År 1971 - 1972 Ändring - ombyggnad, interiör
Inbyggnader under läktarna. Ommålning, med ny invändig färgsättning inspirerad av den ursprungliga. nya bänkar och borttagande av bänkar i korsarm. Ny el- och värmeanläggning.

Gunnar Hoving (Arkitekt)

Herman Norgren (Arkitekt)

År 1971 - 1972 Ändring - restaurering, interiör
Inre renovering
År 1971 - 1972 Konservatorsarbeten
Konserveringsarbeten på äldre läktarbarriär och äldre altartavla.

Thorbjörn Engblad (Konservator)

År 1974 - 1974 Fast inredning - glasmålning
Glasmålningar i fönster vid dopfunt. Ritade 1955 men utförda 1974.
År 1978 - 1979 Underhåll
Yttre renovering. Tak och avtäckningar omlagda eller reparerade (ny plåt på tornspiran), fasader delvis om- putsade, avfärgade med Serponit, vapenhuset invändigt ommålat med limfärg. Tornkors omförgyllt, nya korsarmskors

Arne Tollbom (Arkitekt)

DEFYRA Arkitektkontor AB (Arkitektkontor)

Etterbergs byggnads AB, Göteborg (Entreprenör)

Perolow Jonsson (Arkitekt)

År 1985 - 1985 Ändring - ombyggnad, interiör
Rum bakom orgelhuset på läktaren ytterligare tillbyggt. Ny textilförvaring i sakristia

Arne Tollbom (Arkitekt)

DEFYRA Arkitektkontor AB (Arkitektkontor)

År 2002 - 2002 Ändring - ombyggnad, interiör
Nya läktarunderbyggnader, nytt golv, hel invändig ommålning, nytt och framflyttat altare, hiss i trapptorn, två murgenombrott för invändig kommunikation, ny elvärme.

Arkitekt Triangeln, Trollhättan (Arkitektkontor)

Kjell Hadin (Arkitekt)

Tuve fastighetsservice (Entreprenör)

År 2002 - 2002 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Ny altarmålning
År 2002 - 2002 Konservatorsarbeten
Konservering av altarmålningar

Erland Forsberg, Landvetter (Konstnär - Dekormålare)

Thomas Petéus (Konservator)