Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STOCKHOLM ADONIS 2 - husnr 1 Ny sökning Tillbaka till sökning

SSMSF07-0056-31

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation

1978 - 1984

Stockholm
Stockholm
Uppland
Stockholm
Adolf Fredriks församling
Stockholms stift
Sveavägen 64

Registrerade utan huvudgrupp - Administrationsbyggnad/förvaltning/ kontor

Handel och bankväsende - Affär och butik

Jordbruk - Garage

Rekreation och turism - Gym / Friskvårdslokal

Registrerade utan huvudgrupp - Utställningslokal

Registrerade utan huvudgrupp - Administrationsbyggnad/förvaltning/ kontor

Handel och bankväsende - Affär och butik

Historik

Inventeringsår 2007

År 1978 - 1984 Nybyggnad
Yngve Fredriksén vid FJ-Konsult ABstod för byggnadsritningarna. Anders Zeitz vid Hagman Modén Arkitektkontor AB ritade och formgav gatufasadens bronsbeklädnad. Enligt anmälningshandlingar var byggnaden disponerad: Nedre källarplan med motionslokal och samlingssal med pool samt förråd. Övre källarplan med garage, arkiv och undercentral. Bottenplan med väntrum, reception, utställningslokal, vaktmästeri, kontorsrum mm. Vån. 1 tr. - 7 tr inrymde kontorsrum. Vån 7 tr. indragen takvåning. Vån 8 tr. teknikvåning med hissmaskin- och fläktrum.

Anders Diös AB (Firma)

Anders Zeitz (Arkitekt)

Citadellet Industri & Bygginvest AB (Byggherre)

Citadellet Industri & Bygginvest AB (Byggmästare)

FJ-Konsult (Arkitektkontor)

Hagman Modén Arkitektkontor AB (Arkitektkontor)

Hans Hansson Byggnadskonsulter (Konstruktör)

Stabilator AB (Konstruktör)

Yngve Fredriksén (Arkitekt)

År 1988 - 1988 Ändring - ombyggnad, exteriör
Upptagning av dörr i fasadvägg till terrass.

Hans Hansson & Co AB (Arkitekt)

År 1988 - 1988 Ändring - ombyggnad, exteriör
Ny entré och ombyggnad för soprum. Ny entré till lokal i gatuplan, befintlig entré byggs om till skyltfönster.

Akantus AB (Arkitektkontor)

År 1994 - 1994 Ändring - ombyggnad, exteriör
Nytt entréparti med skärmtak. (Osäkert om nytt skärmtak utfördes.)

Folke Westman arkitektkontor (Arkitektkontor)