Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STOCKHOLM BOLMEN 1 - husnr 7 Ny sökning Tillbaka till sökning

SSMYS2005_000039_32

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation

1942 - 1944

Stockholm
Stockholm
Uppland
Stockholm
Enskede-Årsta församling
Stockholms stift
Bolmensvägen 6, Bolmensvägen 8

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Historik

Inventeringsår 2005

Barnrikehus byggdes med statliga lån för "mindre bemedlade barnrika familjer". Lånereglerna var ett resultat av ett delbetänkande från den bostadssociala utredningen som kom 1935. Lånen gavs till kommunerna mot att de i egen regi eller genom bostadsbolag uppförde bostadshus för barnrika familjer. Bostadsbolagen fick även bidrag för att kunna reducera hyrorna. Ett av villkoren för lånen var att lägenheterna skulle ha en minimistandard om två rum och kök samt varm- och kallvatten. Barnen skulle ha tillgång till lekplatser och i de större kvarteren skulle daghem finnas. 1947 ändrades de statliga låne- och bidragsreglerna och byggande a...

Läs mer i eget fönster

År 1942 - 1944 Nybyggnad

AB Stockholmshem (Byggherre)

Eric Forss (Byggmästare)

Nils G:son Friberg, Ernst Hawerman Arkitekter SAR (Arkitektkontor)

Stockholms stads fastighetskontor, Husbyggnadsavdelningen (Byggherre)