Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STOCKHOLM EUROPA 1 - husnr 1, TESSINSKA PALATSET Ny sökning Tillbaka till sökning

ff996102

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
TESSINSKA PALATSET (akt.)

1692 - 1698

Stockholm
Stockholm
Uppland
Stockholm
Stockholms domkyrkoförsamling
Stockholms stift
Bollhusgränd 4, Slottsbacken 4, Staffan Sasses gränd 8, Finska kyrkogränd 1, Skeppar Olofs gränd 6

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

När Nicodemus Tessin d y på 1690-talet köpte tomt för att anlägga sitt eget palats hade ingen privatman före honom gjort ett markförvärv så nära slottet. Palatset uppfördes 1692-98 efter Nicodemus Tessins ritningar. Tessin visade i sitt palats upp den för tiden nya arkitektur, som starkt präglats av romersk och fransk klassicism. Interiören var rikt påkostad med skulptur, takmålningar och rika förgyllningar.
Nicodemus Tessin bodde i palatset från 1697 till sin död 1728. Därefter beboddes det av sonen Carl Gustav Tessin, vars överdådiga tillvaro i huset sånär knäckte honom ekonomiskt.
1740 påbörjade Carl Hårleman uppförandet av den ...

Läs mer i eget fönster

År 1692 - 1698 Nybyggnad

Nicodemus Tessin d y (Arkitekt)

År 1740 - 1742 Ändring - tillbyggnad
Den sydvästra flygeln uppfördes.

Carl Hårleman (Arkitekt)

År 1773 - 1775 Ändring - restaurering
Stora reparationer under Erik Palmstedts ledning, inför den förste överståthållarens inflyttning 1775.

Erik Palmstedt (Arkitekt)

År 1965 - 1965 Ändring - restaurering
Palatset renoverades 1965, då också trädgården rekonstruerades efter Tessins planer.

Walter Bauer (Trädgårdsarkitekt)