Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STOCKHOLM GLAUCUS 5 - husnr 1, BOSTADSHUS Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
BOSTADSHUS (akt.)

1600 - 1699

Stockholm
Stockholm
Uppland
Stockholm
Stockholms domkyrkoförsamling
Stockholms stift
Pelikansgränd 1, Johannesgränd 2

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Fastighetens bostadshus i Johannesgränd samt den därtill hörande magasinsbyggnaden i Pelikangränd är båda uppförda under 1600-talet; boningshuset troligen omkring mitten och magasinet vid slutet av århundradet. Byggnaderna är tre våningar höga, ljust gulputsade och vilar på kvaderstensskockel. Flera ombyggnader har skett, främst 1768 och 1883, då bland annat bostadshusets fönsterindelning omdisponerades.
Boningshuset bevarar ursprunglig gårdsportal, stucktak från 1600-talets slut och snickeriinredning från 1700-talet. Efter en brand renoverades det och fungerar nu som kontor.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1978-1988 - Förteckning över nya b...

Läs mer i eget fönster

År 1600 - 1699 Nybyggnad
År 1768 - 1768 Ändring - ombyggnad
År 1883 - 1883 Ändring - ombyggnad