Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STOCKHOLM HARSPRÅNGET 1 - husnr 1, VÄSTERLEDSKYRKAN Ny sökning Tillbaka till sökning

3535-001.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
VÄSTERLEDSKYRKAN (akt.)

1929 - 1932

1932 - 1932

Stockholm
Stockholm
Uppland
Stockholm
Västerleds församling
Stockholms stift
Västerleds kyrkväg 7

Religionsutövning - Kyrka - Basilika

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Tvåskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Basilika

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Tvåskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Basilika

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Tvåskeppig

Historik

Inventeringsår 2004

Grundstenen till Västerledskyrkan lades i november 1931. Redan i december året därpå kunde kyrkan invigas. Arkitekt var Birger Borgström (1890–1964). Av allt att döma är Västerledskyrkan den enda kyrkan han ritat. Han har stått för ritningarna till ett flertal bostadshus i Stockholm, bl a det s k Götgatspalatset med Göta Lejon 1928, och var också en av arkitekterna till Västerbron i Stockholm och Råsunda fotbollsstadion, båda från 1930-talet. Västerledskyrkan byggdes till på slutet av 1960-talet enligt ritningar av Hans Borgström (född 1922), son till Birger Borgström.

Kyrkan är skyddad enligt 4 kapitlet lagen om kulturminnen.

...

Läs mer i eget fönster

År 1929 - 1932 Nybyggnad
1929 Arkitekttävling för ny kyrka i Bromma utlyses. 1930 Birger Borgströms förslag, ”Påsk”, förordas. 1931 Grundstenen till kyrkan, ritad av B Borgström, läggs. 1932 Kyrkan invigs.

Birger Borgström (Arkitekt)

År 1932 - 1932 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet

Birger Borgström (Arkitekt)

År 1932 - 1932 Nybyggnad - Korparti

Birger Borgström (Arkitekt)

År 1932 - 1932 Nybyggnad - Sakristia

Birger Borgström (Arkitekt)

År 1932 - 1932 Nybyggnad - Torn

Birger Borgström (Arkitekt)

År 1932 - 1932 Invigning
År 1934 - 1934 Fast inredning - glasmålning
Sidoskeppets fem glasmålningar tillkommer.

Einar Forseth (Konstnär)

År 1942 - 1942 Fast inredning - orgel, orgelfasad
Orgelfasaden förnyas.
År 1942 - 1942 Fast inredning - läktare
Orgelläktaren förstoras genom att djupet utökas. Barriären får en svagt rundad form och förses med en trärelief av skulptören John Lundqvist.

John Lundqvist (Konstnär - Skulptör)

År 1942 - 1942 Fast inredning - orgel, orgelverk
Orgelverket byggs om.
År 1968 - 1969 Ändring - tillbyggnad
Tillbyggnad med ny sakristia, skrudrum, brud- och dopkammare samt handikappentré som förläggs till nordfasaden.

Hans Borgström (Arkitekt)

År 1968 - 1969 Fast inredning - altare
Träaltaret byts ut mot ett altare i granit.
År 1968 - 1969 Fast inredning - orgel, orgelfasad
Huvudorgeln får en ny orgelfasad med delvis bevarat orgelverk
År 1968 - 1969 Ändring - ombyggnad
Om- och tillbyggnad, arkitekt Hans Borgström (f. 1922), son till Birger Borgström. Tillbyggnad med ny sakristia, skrudrum, brud- och dopkammare samt handikappentré förläggs till nordfasaden. Huvudorgeln får en ny orgelfasad med delvis bevarat orgelverk (Olof Hammarbergs Orgelbyggeri), trappan till orgelläktaren förändras. Bänkkvarteret längst fram i sidoskeppet samt de två främsta bänkraderna i huvudskeppets båda kvarter tas bort. Bänkinredningen målas om. Dopfunten flyttas från sin plats mitt under valvbågen någon meter ut i huvudskeppet. Träaltaret byts ut mot ett altare i granit. F d sakristian blir kyrkvärdsrum, bl a tillkommer piscinan i granit. Den höj- och sänkbara väggen mellan kyrkorummet och Birgittasalen muras igen. Ny belysning i Birgittasalen. Den ursprungliga entrétrappan ersätts med en ny i Bohusgranit med samma mått som den ursprungliga.

Hans Borgström (Arkitekt)

År 1974 - 1974 Fast inredning - glasmålning
Västfasadens runda fönster förses med glasmålning.

Einar Forseth (Konstnär)

År 1983 - 1983 Fast inredning - orgel
Kororgeln (från 1957) flyttas hit från Hässelby Gårds kapell.
År 2002 - 2002 Ändring - restaurering, interiör
Kyrkorummets väggar och kormålningen rengörs.
År 2002 - 2002 Fast inredning - bänkinredning
En bänkrad på vardera sida av mittgången längst bak tas bort. Bänkinredningen målas om i samma kulör som tidigare.
År 2002 - 2002 Ändring - ombyggnad, golv
Textilmattor och betonggolv ersätts av kalkstensplattor resp skifferplattor.
År 2005 - 2005 Specifika inventarier - textilskåp
Ny textilförvaring.