Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STOCKHOLM HELGAN 1 - husnr 1, ALLHELGONAKYRKAN Ny sökning Tillbaka till sökning

SSMSF05-0092-17a

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ALLHELGONAKYRKAN (akt.)

1917 - 1918

1917 - 1918

Stockholm
Stockholm
Uppland
Stockholm
Katarina församling
Stockholms stift
Helgalunden 2

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 2005

Allhelgonakyrkan byggdes och invigdes 1918. Ritningarna utfördes av arkitekten Joel Norborg (1880–1971), som i Stockholm bl a har ritat fasaden till huset på Kungsgatan 4–10 och två kvarnbyggnader vid Saltsjökvarn.

Kyrkan är skyddad enligt 4 kapitlet lagen om kulturminnen.

År 1893 började Sällskapet för främjandet av kyrklig själavård i Stockholm att arbeta för att få fram gudstjänstlokaler i Stockholms utkanter och anställa präster där. År 1900 bildades i sällskapet en Katarina-krets för att hjälpa de fattiga, gamla och sjuka som bodde kring nuvarande Helgalunden och för vilka det var för långt att ta sig till Katarina kyrka....

Läs mer i eget fönster

År 1917 - 1918 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, torn.

Albert Persson (Byggmästare)

Joel Norborg (Arkitekt)

Sällskapet för Främjandet av Kyrklig Själavård (Byggherre)

År 1917 - 1918 Nybyggnad - Korparti

Joel Norborg (Arkitekt)

År 1917 - 1918 Nybyggnad - Torn

Joel Norborg (Arkitekt)

År 1917 - 1918 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1927 - 1927 Underhåll - golv
Nytt bjälklag och nytt golv p g a svampangrepp.
År 1931 - 1931 Specifika inventarier - kyrkklocka
Den nygjutna storklockan invigs.
År 1937 - 1937 Ändring
Tornspirans furuspån byts mot kopparplåt.
År 1939 - Okänt Underhåll - takomläggning
Omläggning av torntak + reparationer.
År 1944 - 1944 Arkitekturbunden utsmyckning
En relief av trä sätts upp under altartavlan, framställd av Olle Norberg.
År 1948 - 1948 Underhåll - takomläggning
Taket repareras.
År 1958 - 1958 Ändring
Kyrkan överlämnas som gåva till Föreningen Allhelgonakyrkans vänner.
År 1960 - 1960 Underhåll - golv
Rötskador under kyrkan åtgärdas.
År 1960 - Okänt Teknisk installation - värme
Ombyggnad i källare för oljeledning.
År 1961 - 1961 Fast inredning - altare
Ett nytt altarskåp och altare installeras, det senare delvis bestående av detaljer från kyrkan.
År 1961 - 1961 Ändring
Invändig renovering som innebär att taket målas ("lättades upp"), väggar och dekor tvättas, sakristia och brudkammare byggs under läktaren, golven slipas och plastbehandlas, bänkarna målas i en ljus färg, fönsterglasen byts till katedralglas invändigt och armerat glas utvändigt, kristallkronor placeras över bänkarna och ersätter svarta takkronor av järn över mittgången, predikstolen får ljudtak.
År 1963 - 1963 Fast inredning - altare
Altarets framsida pryds av en målning av Marianne Nordström.

Marianne Nordström (Konstnär)

År 1967 - 1967 Fast inredning - altarring
Ny altarring.
År 1977 - 1977 Ändring
Kyrkan överlämnas som gåva till Katarina församling
År 1988 - 1988 Ändring - tilläggsisolering
Tilläggsisolering och byte av panelen till ny lik den tidigare.
År 1989 - 1989 Ändring - ombyggnad
Församlingssal byggs i källarplanet.
År 1990 - 1990 Fast inredning - orgel

Ålems Orgelverkstad AB (Orgelbyggeri)

År 2005 - 2005 Underhåll - målningsarbete
Exteriörens fönster och dörrar målas.