Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STOCKHOLM JAKOB STÖRRE 18 - husnr 1 Ny sökning Tillbaka till sökning

SSMSF07-0036-25a

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation

1972 - 1981

Stockholm
Stockholm
Uppland
Stockholm
Stockholms domkyrkoförsamling
Stockholms stift
Regeringsgatan 12, Jakobsgatan 6, Jakobsgatan 8, Regeringsgatan 10, Västra Trädgårdsgatan 7, Regeringsgatan 20

Registrerade utan huvudgrupp - Administrationsbyggnad/förvaltning/ kontor

Handel och bankväsende - Affär och butik

Kultur och nöjesliv - Biograf

Handel och bankväsende - Restaurang

Kommunikation - Tunnelbanehall

Registrerade utan huvudgrupp - Utställningslokal

Registrerade utan huvudgrupp - Administrationsbyggnad/förvaltning/ kontor

Kommunikation - Tunnelbanehall

Handel och bankväsende - Affär och butik

Kultur och nöjesliv - Nöjeslokal

Handel och bankväsende - Restaurang

År 1972 - 1981 Nybyggnad
Flera bygglov mellan 1973 och 1978. Försäkrings AB Skandia övertog ägandet under perioden mellan bygglov och slutbesiktning. Våningsplanen var enligt bygglovhandlingar disponerade: Undre källare: arkiv, korskopplingsrum, telestativrum, fettavskiljare, fläktrum, förråd, elcentraler, maskinrum, rulltrappor till tunnelbanan, ramper till Galleriafaret, pausrum för Hamburger Börs. Övre källare: tunnelbanehall med glassbar, förråd, kabelrum, truckgång till lastplats, ramper till Galleriafaret. Körrepetetion, förråd och personalrum för Hamburger Börs. BV: utställningslokal i hörnet Jakobsgatan-Regeringsgatan. Två biografsalar med 107 + 114 platser. Huvudentré till kontorsdel med tre hissar. Butiker, restaurang med kassabetjäning, nedfart till Galleriafaret. Hamburger Börs med restaurang, Oscarianska matsalen, scen, dansgolv, roulette och toalettavdelning. 1 tr: konferansrum, två festvåningar med serveringskök över Hamburger Börs. Övre delar av biografer, butiker, scen. 2 tr: Övre del av butik, jourtandvårdsklinik. Cellkontor och kontorslandskap, datorrum, konferansrum och kafferum. 3-5 tr: cellkontor. 3 tr har dessutom kartrum, ljuskopieringsrum, filmrum, mikroskoprum, ritningsförråd, sammanträdesrum. 4 tr: föreläsningsrum, stansning, efterbehandlingsrum, datorrum, kopiering. 5 tr: pausrum med kaffeautomater, takterrass mot Jakobsgatan. 6 tr: Mot Regeringsgatan indragen våning med terrasser, cellkontor med postrum, tryckeri och kyltorn. På Jakobsdelen teknikutrymmen med fläkt- och hissmaskinsrum. 7 tr: Regeringsgatans teknikvåning med fläkt- och hissmaskinsrum samt stålbryggor till kyltorn.

AB Centrumfastigheter (Byggherre)

Balkenkonsult (Konstruktör)

Boijsen & Efvergren Arkitektkontor AB (Arkitektkontor)

Försäkrings AB Skandia (Byggherre)

År 1979 - 1982 Ändring - ombyggnad, interiör
Inredning av butikslokal för glasservering i tunnelbanedelen.

Boijsen & Efvergren Arkitektkontor AB (Arkitektkontor)

År 1979 - 1983 Ändring - ombyggnad, interiör
Anordnande av dusch och toalett för ARA-bolagen på 6 tr.

Boijsen & Efvergren Arkitektkontor AB (Arkitektkontor)

År 1980 - 1981 Ändring - ombyggnad, exteriör
Ny butiksentré till Fritzes bokhandel mot Regeringsgatan.

Boijsen Efvergren Gruppen Arkitektkontor AB (Arkitektkontor)

År 1982 - 1983 Ändring - ombyggnad, interiör
Tillbyggnad av inre balkong för Hamburger Börs.

Inredning & Design, Wesslén & Trädgårdh AB (Arkitektkontor)

År 1984 - 1990 Ändring - ombyggnad, interiör
Tillbyggnad av läktare i Hamburger Börs. Osäkert om utfört.

Lars Svensson (Arkitekt)

År 1985 - 1986 Ändring - tillbyggnad
Tillbyggnad av gemensam entré för Hamburger Börs och Oscarianska Matsalen. Halvrund byggnadskropp med marmorfasader.

K-konsult ingenjörer och arkitekter (Arkitektkontor)

Monica Jernelius (Arkitekt)

År 1989 - 1989 Ändring - ombyggnad, interiör
Nybyggnad av bastuavdelning och mötesrum för Finlands ambassad.

Bo Lindroos (Arkitekt)

År 1992 - 1994 Ändring - ombyggnad
Ombyggnad av butiker och kontor på våningar BV, 1 tr och 2 tr. Ändringar av butiksentréer, nya fönster på gårdsfasad.

Boijsen Efvergren Gruppen Arkitektkontor AB (Arkitektkontor)

K. A. Alexandersson (Arkitekt)

År 1992 - 1992 Ändring - ombyggnad
Ombyggnad av tunnelbaneentré. Nytt utvändigt undertak och ny hissöverbyggnad i hörnet Jakobsgatan-Regeringsgatan.

Després & Company Arkitekter (Arkitektkontor)

År 1993 - 1994 Ändring - ombyggnad
På vån 3 tr avdelas kontoret till två kontor. Fönster mot gården ändrade till fönsterdörrar av utrymningsskäl.

Böving & Kinnmark Arkitektkontor AB (Arkitektkontor)

Jan Gissla (Arkitekt)

År 1994 - 1999 Ändring - ombyggnad, exteriör
Utflyttning av entréparti närmare fasadliv. Ny entré Jakobsgatan 6.

Jan Andersson (Arkitekt)

White Coordinator Arkitekter (Arkitektkontor)

År 1994 - 1994 Ändring - ombyggnad, yttertak
Ombyggnad av teknikutrymmen för Comviq GSM, montage av antenner.
År 1998 - 2005 Ändring - ombyggnad, interiör
Ändrad planlösning i restaurang. Utökning av WC till RWC.

ARKOO (Arkitektkontor)

Svenska McDonald´s (Byggherre)