Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STOCKHOLM JÄRNPLÅTEN 29 - husnr 1 Ny sökning Tillbaka till sökning

SSMSF07-0041-20aa

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation

1968 - 1968

Stockholm
Stockholm
Uppland
Stockholm
Stockholms domkyrkoförsamling
Stockholms stift
Oxtorgsgränd 4, Oxtorgsgränd 2

Registrerade utan huvudgrupp - Administrationsbyggnad/förvaltning/ kontor

Handel och bankväsende - Bank

Registrerade utan huvudgrupp - Administrationsbyggnad/förvaltning/ kontor

År 1968 - 1968 Nybyggnad
Våningsplanen var enligt bygglovshandlingarna disponerade på följande vis: Plan 1 (under mark) Fläktrum, förråd, lager, hissmaskinrum. Plan 2 (under mark) Lager Plan 3 (under mark) Lager, lastgata, soprum, el-central, telerum. Plan 4 (under mark) Lastgata, kundvalv, bankvalv, förråd. Plan 5 (bottenvåning) Bankhall, entré. Plan 6 (vån 1 tr) Kontor, kassa, städ, toaletter, förråd, telexrum. Plan 7 (vån 2 tr) Kontorsrum för sekreterare, jurist, direktörsrum, konferensrum, vänthall, garderob. Plan 8-9 (vån 3-4 tr) Kontorsrum, sammanträdesrum, garderob, pentry. Plan 10 (vån 5 tr) Kontor, personalrum, förråd, fläktrum. Plan 11 (entresol) fläktrum, styrelserum. Plan 12 (takplan) Fläkt, kondensator, takluckor, evakueringsskorsten, ljuskupoler.

Halper-Karlén Arkitektkontor AB (Arkitektkontor)

Skaraborgs Enskilda Bank (Byggherre)

År 1972 - 1972 Ändring
Kompletterande åtgärder för att kunna åstadkomma entresolvåning på plan 11 överstiger planbestämmelser för byggnadens höjd med 35 cm.

Halper-Karlén Arkitektkontor AB (Arkitektkontor)

År 1978 - 1982 Ändring
Ändring av nedre källare, kommunikationstrapp 2 tr -3 tr. Anordnande av motionslokal i lagerlokal samt ny utrymningstrappa.

Kjellgren & Mellin AB (Arkitekt)

År 1979 - 1982 Ändring
Ändring nedre källare. Lokalen ska användas som utställning för kök- och badrum, drssingrum. Utställning med löstagbara mellanväggar. Ändring lager i plan 2 till utställningslokal med entré från Kungsgatan över fastigheten Järnplåten 22.

Rolf Parmstad (Arkitekt)

År 1980 - 1982 Ändring
Ändring källare. Flyttning av nuvarande motionsrum och omklädningsrum med dusch beläget i källarplan 2 till källarplan 1.
År 1985 - 1990 Ändring - ombyggnad, port
Ombyggnad av entré.

Madeleine Nordwall (Arkitekt)

År 1989 - 1995 Ändring - ombyggnad, stomme
Två murgenombrott till Järnplåten 22 för att möjliggöra sammanslagning av befintliga kontor i vardera fastigheten.

Lars Holmberg (Arkitekt)

Tyréns (Arkitektkontor)