Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STOCKHOLM ORGELPIPAN 7 - husnr 1 Ny sökning Tillbaka till sökning

SSMSF07-0049-11

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation

1961 - 1972

Stockholm
Stockholm
Uppland
Stockholm
Stockholms domkyrkoförsamling
Stockholms stift
Klarabergsgatan 60, Mäster Samuelsgatan 73, Vasagatan 26, Klarabergsgatan 64, Mäster Samuelsgatan 67, Klarabergsgatan 56, Mäster Samuelsgatan 65, Mäster Samuelsgatan 71, Mäster Samuelsgatan 69, Klarabergsgatan 62

Handel och bankväsende - Affär och butik

Handel och bankväsende - Restaurang

Handel och bankväsende - Apotek

Handel och bankväsende - Bank

Registrerade utan huvudgrupp - Administrationsbyggnad/förvaltning/ kontor

Jordbruk - Garage

Registrerade utan huvudgrupp - Lager

Handel och bankväsende - Affär och butik

Handel och bankväsende - Apotek

Handel och bankväsende - Restaurang

Registrerade utan huvudgrupp - Administrationsbyggnad/förvaltning/ kontor

Kommunikation - Parkeringshus

År 1961 - 1972 Nybyggnad
Schaktning påbörjades 1961. Första bygglov för källarvåningarna 1962, därefter lov och ändringslov 1963, -64 och -65. Enligt bygglovhandlingar disponerades våningsplanen: De undre källarvåningarna endast under delar av fastigheten. Övre källarvåningar sträcker sig ut under Klarabergsgatan. Understa källarvåning, K5: panncentrals nedre del med oljecisterner. K4: pannrum, oljecisterner. K3: pannrum, bilramper, 154 bilplatser, kontor, verkstad, reservkraftrum, panncentral. K2: panncentralens översta del, lager, bilservicehall med tvättplatser, kontor, omklädningsrum, lunchrum. Bilramper, 154 bilplatser. K1: ateljéer, boklager, flera arkiv (bl a för dossier, 10-årshandlingar), språkrum, lager. Ledningstunnel, kabeltunnel. BV Vasagatan-Mäster Samuelsgatan: Restaurang, korvbod, apotek, två banker med valv, 10 butiker, transformator. Lastgata, servering, soprum, visningsrum. BV Klarabergsgatan: Apotek med kontor och lab, bank med två valv, 5 butiker, entréhall, cellkontor, samtalsrum, kafferum. 2-5 tr: cellkontor med i det inre av byggnaden belägna förråd, arkiv, kafferum och konferensrum. 2 tr: även terrass ovan Mäster Samuelsgatan. 3 tr: även sessionssal, bibliotek, vaktmästarexpedition. Kontorsrum för bla generaldirektör, kamrer, kontorister, kanslister, personalavdelning. 4 tr: även samlingssal, växelrum. Kontor för bl a byrådirektör, chefer, kanslister, psykologer, läkare, kuratorer. 5 tr: även styrelserum, bibliotek, rum för generalsekreterare, byrådirektörer, chefer, kanslister. 6 tr: teknikvåning med rökschakt, hissmaskinrum och kylkompressorer.

Anders Berg (Arkitekt)

Anders Berg Arkitektkontor AB (Arkitektkontor)

Bygg-Oleba, Olle Engkvist AB (Byggmästare)

Bygg-Oleba, Olle Engkvist AB (Byggherre)

Melker Håkansson (Trädgårdsarkitekt)

Sven Tyrén AB (Konstruktör)

År 1969 - 1972 Ändring - ombyggnad
Omdisposition av restaurang. Markiser på fasad mot Mäster Samuelsgatan.

Anders Berg Arkitektkontor AB (Arkitektkontor)

År 1976 - 1977 Ändring - ombyggnad
Ändrad ytfördelning i bottenvåning mot Klarabergsgatan för butiker och läkarmottagning. Ändring av lastmottagning.
År 1977 - 1987 Ändring - ombyggnad
Belysnings- och markisarrangemang för Wärdshuset Markurell. Lös spröjsning av fönstrens insida.

AB Trafikrestauranger (Byggherre)

Anders Berg Arkitektkontor AB (Arkitektkontor)

Restaurangkonsult AB (Arkitektkontor)

År 1977 - 1985 Ändring - ombyggnad
Ombyggnad av butik Klarabergsgatan 56 för Pagelle. Nytt entréparti och skyltfönster.

Heinz Hanus-Haim (Arkitekt)

År 1978 - 1987 Ändring - ombyggnad
Ändring av butik till sallads- och smörgåsbar, Mäster Samuelsgatan 65.

Bengt Skoglöf Inredningskonsult HB (Inredningsarkitektkontor)

År 1980 - 1981 Ändring - ombyggnad, exteriör
Ombyggnad av tre entrépartier mot Klarabergsgatan.

Anders Berg Arkitektkontor AB (Arkitektkontor)

P. Algeman (Arkitekt)

År 1980 - 1982 Ändring - ombyggnad, exteriör
Ombyggnad av butik till kontor och sammanläggning med restaurang. Nytt fönsterparti mot Mäster Samuelsgatan.

Jim Svanberg Ingenjörsbyrå AB (Arkitektkontor)

År 1980 - 1982 Ändring - ombyggnad
Ombyggnad av optikbutik till sjukgymnastik för Postgirot. Klarabergsgatan 64.

Köhlers Arkitektkontor AB (Arkitektkontor)

År 1980 - 1981 Ändring - ombyggnad
Ändring av smörgås- och salladsbar till pizzeria
År 1982 - 1982 Ändring - ombyggnad
Ombyggnad av lagerlokaler till mikrofilmarkiv.

Nordiska Hus AB (Arkitektkontor)

År 1984 - 1991 Ändring - ombyggnad
Ombyggnad av hamburgerrestaurang till Clock hamburgerrestaurang.

Gip arkitektkontor AB (Arkitektkontor)

Stefan Gip (Arkitekt)

År 1984 - 1985 Ändring - ombyggnad, exteriör
Fasadändring i samband med bankomatinstallation.

Handelsbankens Byggnadsavdelning (Arkitektkontor)

År 1984 - 1991 Ändring - ombyggnad, exteriör
Nytt fönsterparti på 1 tr mot Mäster Samuelsgatan.
År 1986 - 1993 Ändring - ombyggnad
Ianspråktagande av affärslokal för utökning av intilliggande hamburgerrestaurang.

B & D Inredningsarkitekter Bobeck & Di Meo (Inredningsarkitektkontor)

År 1986 - 1989 Ändring - ombyggnad
Ombyggnad av apotek. Några nya glaspartier i fasad mot Klarabergs- och Vasagatan.

Siljeström & Malm Arkitektkontor AB (Arkitektkontor)

År 1987 - 1989 Ändring - ombyggnad
Delning av Clock till Clock och Pizza Hut.

B & D Inredningsarkitekter Bobeck & Di Meo (Inredningsarkitektkontor)

Svante Bobeck (Inredningsarkitekt)

År 1989 - 1991 Ändring - tillbyggnad
Om- och tillbyggnad under Klarabergsviadukten. Befintliga butiker och bank utökas på gatumark. Inredning av fast-foodrestaurang, butik samt entré till garage.

Berg Arkitektkontor AB (Arkitektkontor)

Gunilla Dahmén (Arkitekt)

År 1989 - 1991 Ändring - ombyggnad
Ombyggnad för McDonald´s vid Vasagatan.

Berg Arkitektkontor AB (Arkitektkontor)

År 1991 - 1998 Ändring - ombyggnad
Ombyggnad av en butik med nya skyltfönster och ny invändig trappa.

FRS arkitektkontor AB (Arkitektkontor)

L. G. Larsson (Arkitekt)

År 1992 - 1993 Ändring - ombyggnad, interiör
Entresolering i Restaurang Markurell

Ronald´s (Arkitektkontor)

År 1993 - 1993 Ändring - ombyggnad, exteriör
Upptagande av utlämningslucka - pizza window - för Pizza Hut

B & D Inredningsarkitekter Bobeck & Di Meo (Inredningsarkitektkontor)

Svante Bobeck (Inredningsarkitekt)

År 1993 - 1998 Ändring - ombyggnad, exteriör
Byte av slagdörrar till automatdörrar i rostfritt stål i McDonald´s.

Berg Arkitektkontor AB (Arkitektkontor)

Göran Neuman (Arkitekt)

År 1994 - 1994 Ändring - ombyggnad, interiör
Rivning av interntrappa och anordnade av ny interntrappa i Pizza Hut.

B & D Inredningsarkitekter Bobeck & Di Meo (Inredningsarkitektkontor)

Svante Bobeck (Inredningsarkitekt)

År 1994 - 1999 Ändring - ombyggnad, exteriör
Byte av slagdörrar och skyltfönster i Clock hambyrgerrestauarang till automatdörrar och vikpartier.

Göran Eriksson (Arkitekt)

År 1995 - 2002 Ändring - ombyggnad, exteriör
Nytt skärmtak över västra entrén mot Klarabergsgatan.

BSK AB Arkitekter (Arkitektkontor)

År 1997 - 1999 Ändring - ombyggnad, interiör
Ändring av befintlig underjordisk transformator.
År 1998 - 1999 Ändring - ombyggnad
Ändring av Pizza Hut-restaurang med ny tillgänglighetsanpassning.

Brommesson Arkitekter AB (Arkitektkontor)