Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STOCKHOLM PUTTEN 15 - husnr 1 Ny sökning Tillbaka till sökning

SSMSF07-0044-13

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation

1964 - 1968

Stockholm
Stockholm
Uppland
Stockholm
Stockholms domkyrkoförsamling
Stockholms stift
Sveavägen 14, Malmskillnadsgatan 23, Mäster Samuelsgatan 38, Sveavägen 16

Handel och bankväsende - Bank

Handel och bankväsende - Affär och butik

Registrerade utan huvudgrupp - Administrationsbyggnad/förvaltning/ kontor

Handel och bankväsende - Affär och butik

Handel och bankväsende - Café / konditori

Handel och bankväsende - Bank

Registrerade utan huvudgrupp - Administrationsbyggnad/förvaltning/ kontor

År 1964 - 1968 Nybyggnad
Ritningarna signerade 1963. Biltunnlar skär genom kvarterets källarvåningar. I övrigt var våningsplanen enligt bygglovritningarna disponerade enligt följande: Nedre källare: fläktrum, lager, televäxel, notariat- och hypoteksvalv, maskinistverkstad. Övre källare: garage för 40 bilar, bankfacksvalv, lager, lastplats, centralsug, omklädning och butikslokal. Undre BV: 3 butiker, en resebyrå. Bankhallen, bankens resetjänst, 10 bilplatser, tvätt- och smörjgropar för bankbilar. Övre BV: Stor central hall med bl a utlåning. Notariatavdelning, Inkassoavdelning, Rembursavdelning, Arbitrageavdelning, Fondavdelning, Värdepappersavdelning samt Utländska avdelningen. Vån 1 tr: Terrass, Intendeturavdelning, Organisationsavdelning, expedition, post, mikrofilmsrum, stansning, Clearinggrupp. 2 tr: Direktionsvåning, Juristavdelning, Statistisk avdelning, Sekretariat, Personalavdelning, Styrelserum. Vån 3-5 tr: cellkontor, 4 och 5 tr uthyrningskontor. 6 tr: kök, personalmatsal, direktionsmatsal, sällskapsrum, gästrum, Revisionsavdelning, Bokföringsavdelning. 7 tr: teknikvåning.

Anders Tengbom (Arkitekt)

Bygg-Oleba, Olle Engkvist AB (Byggmästare)

Göteborgs Bank (Byggherre)

Sundströms Ingenjörsbyrå AB (Konstruktör)

År 1970 - 1978 Ändring - ombyggnad, interiör
Omdisposition i nedre bottenvåningen. Utökning av banklokal. Resos lokal delvis övertagen av Damshop.

FJ-Konsult (Arkitektkontor)

År 1972 - 1978 Ändring - ombyggnad
Ombyggnad av banklokaler i nedre bottenvåning.

Göteborgs Bank (Arkitektkontor)

Leif Johansson (Arkitekt)

År 1977 - 1982 Ändring - ombyggnad, interiör
Ombyggnad av del av övre bankhallen för toaletter och kapprum.

FJ-Konsult (Arkitektkontor)

År 1984 - 1989 Ändring - ombyggnad, interiör
I övre källare anordnande av hörsal.

Tyréns (Arkitektkontor)

År 1985 - 1985 Ändring - ombyggnad
Ombyggnad av butikslokal till läkarmottagning för Storstadens Hälsovård AB

Per Nyström (Arkitekt)

Z-gruppen arkitekter (Arkitektkontor)

År 1985 - 1989 Ändring - ombyggnad
Ombyggnad och utökning av befintlig lokal för Spies Resebyrå AB

FJ-Konsult (Arkitektkontor)

År 1991 - 1998 Ändring - ombyggnad, trappa
Breddning och uppriktning av interntrappa mellan bankhallarna

Consilio Byggteknik AB (Arkitektkontor)

År 1996 - 2003 Ändring - ombyggnad
Inredning av skobutik Skopunkten. Ändrad planlösning, installation av hiss och rulltrappor. Nytt fasadparti.

FFNS Studio Arkitektura (Arkitektkontor)

Nordbanken Fastigheter AB (Byggherre)

År 1996 - 2003 Ändring - ombyggnad
Ändring av övre bankhallen.

Lars-Eric Zellinger (Arkitekt)

Zellinger AB Arkitekt & Byggkonsult (Arkitektkontor)

År 1998 - 2004 Ändring - tillbyggnad
Om- och tillbyggnad. Ombyggnad av hela huset invändigt. Takvåning ändras till kontor. Matsal och kök flyttar ned till vån 1 tr med tillbyggnad på terrassen. Ny markplanering på kvarvarande terrass. Igenbyggnad av trappa och arkad som ersätts med butiksytor.

White arkitekter AB (Arkitektkontor)

År 2004 - 2007 Ändring - ombyggnad, exteriör
Ändring av samtliga butiks- och kontorsentréer, ändring av glaspartier på sydgaveln.