Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STOCKHOLM TENSTA 3:8 - husnr 1, SPÅNGA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Spånga kyrka f9916618.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SPÅNGA KYRKA (akt.)

1140 - 1159

1140 - 1159

Stockholm
Stockholm
Uppland
Stockholm
Spånga-Kista församling
Stockholms stift
Spånga kyrkväg 485

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 2005

Spånga kyrka har en lång och komplex byggnadshistoria som börjar vid 1100-talets mitt. Då byggdes troligen tornet och långhuset. Under 1300-talets förra hälft uppfördes sakristian. Vid 1400-talets mitt byggdes vapenhuset i söder liksom det nuvarande koret. På 1670-talet uppfördes det Bondeska gravkoret, troligen med Nicodemus Tessin d ä som arkitekt. År 1953–55 gjordes en tillbyggnad på kyrkans norra sida och en omfattande renovering av interiören, vilken har påverkat kyrkans karaktär. Arkitekt var Erik Lundberg (1895–1969), en av 1900-talets mest tongivande restaureringsarkitekter. Han har, förutom t ex Kungsholms kyrka i Stockholm...

Läs mer i eget fönster

År 1140 - 1159 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet

null (Uppgiftslämnare)

År 1140 - 1159 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Spånga kyrkas torn och långhus byggs.
År 1300 - 1329 Nybyggnad - Sakristia
År 1430 - 1469 Ändring - tillbyggnad
Kor
År 1440 - 1449 Nybyggnad - Vapenhus
År 1667 - 1673 Nybyggnad - Gravkor

Nicodemus Tessin d ä (Arkitekt)

År 1758 - 1759 Fast inredning - predikstol

Olof Gerdman (Konstnär - Bildhuggare)

År 1825 - 1825 Ändring - påbyggnad
Den nuvarande tornhuven byggs i och med att kyrkklockorna flyttas från en klockstapel till tornet.
År 1825 - 1825 Ändring - ombyggnad
Fönsteröppningarna förstoras till befintlig storlek och två nya tas upp mot norr.
År 1905 - 1905 Ändring - ombyggnad
Pannrum under sakristian.
År 1905 - 1905 Ändring - restaurering
Yttre och inre renovering omfattande bla, grundförstärkning av tornet och vapenhuset, reparation av kyrkans och vapenhusets valv, omläggning av alla golv, kalkmålningarna i valv och på väggar knackas fram och målas i (=förvanskande övermålning).

Gustaf Pettersson (Arkitekt)

År 1922 - 1923 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Utvidgning av kyrkogården med ny mur.
År 1944 - 1944 Ändring - restaurering, interiör
Inredning och renovering av sakristian.

Evert Milles (Arkitekt)

År 1953 - 1955 Ändring - restaurering
Renovering omfattande bl a grundförstärkning, tillbyggnad mot norr med skrudhus, alla tak beläggs med kopparplåt, takstolarna ersätts med nya, exteriörens puts förnyas, västportalen muras igen, sakristians portal från 1300-talet återöppnas och rekonstrueras, golven i kyrkorummet och vapenhus läggs om, kalkmålningarna befrias från 1905-års övermålning och konserveras, fönstren i långhuset igenmuras, 1800-talets orgelläktare i väster rivs, nya armaturer, nytt altare, nya bänkar, predikstolen befrias från sentida övermålning.

Erik Lundberg (Arkitekt)

År 1957 - 1957 Fast inredning - orgel, orgelfasad

Erik Lundberg (Arkitekt)

År 1957 - 1957 Fast inredning - orgel
År 1982 - 1982 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Minneslund anläggs.
År 1983 - 1983 Underhåll - Omputsning, exteriör
Översyn av fasaderna, omputsning och lagning, Bondeska gravkorets ursprungliga färgsättning återställs, en del sandstensdetaljer förnyas.
År 1984 - 1984 Fast inredning - orgel
Kororgel.

Robert Gustavsson (Orgelbyggare)

År 1998 - 1998 Konservatorsarbeten
Renovering/konservering av valv och väggar, översyn av äldre inventarier, fönstren ses över.

Lars Göthberg (Konservator)

Uno Söderberg (Arkitekt)

År 1998 - 1998 Ändring
Altarets placering ändras något och altarringen avkortas.

Uno Söderberg (Arkitekt)