Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STOCKHOLM TROLLHÄTTAN 29 - husnr 1, GALLERIAN, HUS C Ny sökning Tillbaka till sökning

SSMSF07-0035-23a

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
GALLERIAN, HUS C (akt.)

1974 - 1974

Stockholm
Stockholm
Uppland
Stockholm
Stockholms domkyrkoförsamling
Stockholms stift
Sergelgången 19, Malmskillnadsgatan 32

Handel och bankväsende - Affär och butik

Registrerade utan huvudgrupp - Administrationsbyggnad/förvaltning/ kontor

Handel och bankväsende - Affär och butik

Registrerade utan huvudgrupp - Administrationsbyggnad/förvaltning/ kontor

År 1973 - 1973 Ritning godkänd / bygglov
Uppförande av stomme till två källarvåningar, hus C. Våningsplanen var enligt bygglovshandlingarna disponerade på följande vis: Plan 1 (under mark) Garage, teknikutrymmen. Plan 2 (under mark) Lagerutrymmen, butikslokaler.

Boijsen & Efvergren Arkitektkontor AB (Arkitektkontor)

Gunnar Lindman (Arkitekt)

Stockholms sparbank (Byggherre)

Storviggen Arkitektkontor (Arkitektkontor)

Sune Malmquist (Arkitekt)

Wilhelm Boijsen (Arkitekt)

Stockholms Stadsbyggnadsnämnds Arkiv (Arkiv)

År 1974 - 1974 Nybyggnad
Våningsplanen var enligt bygglovshandlingarna disponerade på följande vis: Plan 1 se nybyggnad 1973 Plan 2 se nybyggnad 1973 Plan 3 (marknivå Gallerian) Butikslokaler. Plan 4 (marknivå Malmskillnadsgatan) Butikslokaler. Plan 5-12 Kontor. Plan 13 Teknikutrymmen, fläktrum.

Malmquist o Skoogh Arkitektkontor AB (Arkitektkontor)

Ohlsson & Skarne AB (Byggherre)

Storviggen Arkitektkontor (Arkitektkontor)

Stockholms Stadsbyggnadsnämnds Arkiv (Arkiv)

År 1974 - 1974 Ritning godkänd / bygglov
Uppförande av stomme till två källarvåningar, hus A. Våningsplanen var enligt bygglovshandlingarna disponerade på följande vis: Plan 1 (under mark) Garage. Plan 2 (under mark, marknivå Hästskogången) Entréhall med damm och rulltrappor, butikslokal.

Malmquist & Skoog Arkitektkontor (Arkitektkontor)

Stockholms Stadsbyggnadsnämnds Arkiv (Arkiv)

År 1976 - 1976 Ändring - ombyggnad, exteriör
Nybyggnad av förbindelsegång mellan hus C och D, plan 5 med syftet att förbättra möjligheterna för Åhlén och Holms personal att använda gemensamma lokaler.

Vattenbyggnadsbyrån AB (Arkitektkontor)

Stockholms Stadsbyggnadsnämnds Arkiv (Arkiv)

År 1983 - 1996 Ändring - ombyggnad, interiör
En rad ändringar av butikslokaler, utförda av olika arkitekter.
År 1988 - 1992 Ändring - ombyggnad, exteriör
Ändring av fasader vid Gallerians huvudentré från Hamngatan och Hästskogången. Vid Hamngatan läggs nytt golv av svart-vit granit framför entrén. Nytt entréglasparti flyttas fram något. Ny vägg- och pelarbeklädnad av vit klinker och ljus Ekebergsmarmor. Igensättning av sex stycken skyltfönster med vit pentagonplåt. Nytt undertak av vit pentagonplåt (inre delen) och spegelglas (yttre delen). Vid Hästskogången flyttas Skivakademins yttervägg tillbaka. Nya glaspartier i denna vägg. Ny entré till Skivakademin, nytt undertak av pentagonplåt.

Boijsen Efvergren Gruppen Arkitektkontor AB (Arkitektkontor)

Stockholms Stadsbyggnadsnämnds Arkiv (Arkiv)

År 1995 - 1995 Ändring - ombyggnad, interiör
Byte av butiksfasader och belysning i Gallerians kundgata.