Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

NYNÄSHAMN LANDSORT 1:1 - husnr 71, LANDSORTS FYR Ny sökning Tillbaka till sökning

Landsort_2012d.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
LANDSORTS FYR (akt.)

1680 - 1689

1680 - 1689

Stockholm
Nynäshamn
Södermanland
Torö
Ösmo-Torö församling
Strängnäs stift
Landsort 506

Kommunikation - Sjösäkerhetsanordning - Fyr - Ledfyr

Kommunikation - Fyr

Kommunikation - Sjösäkerhetsanordning - Fyr - Ledfyr

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

År 1666 gjordes en mindre utredning om uppförande av en fyr på Landsort. Men först 1669 utfärdades ett kungligt brev om upprättande om en fyr på platsen. Privilegiet att uppföra och driva den gavs Johan van der Hagen. Först planerades en stenkolsfyr men sedan övergick planerna till ett trätorn med lanternin och speglar. Fyren provfyrades den 2 september 1678. Det konstaterades att den då syntes omkring tre och en halv mil till sjöss. Denna fyr brann dock ner den 17 september 1686. Året därpå slöt Johan van der Hagens änka, Margareta, ett nytt kontrakt med kronan om uppförande av en ny fyr av sten för stenkolseldning. Denna gång uppf...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår Ej registrerat

Fyren blev statligt byggnadsminne 1935, skyddsföreskrifter fastställdes av regeringen 2000.

År 1680 - 1689 Nybyggnad
År 1680 - 1689 Nybyggnad
År 1870 - 1870 Ändring - ombyggnad
År 1902 - 1902 Ändring - ombyggnad, exteriör