Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

VÄSTERÅS DOMKYRKAN 1 - husnr 1, VÄSTERÅS DOMKYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

domkyrkan2.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
VÄSTERÅS DOMKYRKA (akt.)

1200 - 1229

1200 - 1229

1230 - 1249

Västmanland
Västerås
Västmanland
Västerås
Västerås domkyrkoförsamling
Västerås stift
Domkyrkan 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan, latinsk

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Basilika

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Basilika

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Flerskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Basilika

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Flerskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Basilika

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Flerskeppig

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Platsens första kyrka, byggd av gråsten, lär ha tillkommit på 1100-talet. Den kom att ingå i den nuvarande byggnaden som grundlades på 1230-talet. Under de följande tio åren uppfördes murarna, av hårdbränt, mörkrött tegel i munkförband och ryggslutna fogar. Fasaderna blev dekorerade med rundbågsfriser, fönsteröppningarna gjordes troligen rundbågiga och yttertaket spåntäcktes. Kyrkorummet var treskeppigt, okänt om valvslaget eller täckt av trätak. På 1260-talet stod koret färdigt, liksom kyrkans äldsta kända altare, bestående av en marmorskiva på 6 romanska kolonetter. Marmorskivan finns kvar – om än förändrad - och fyra av kolonette...

Läs mer i eget fönster

År 1200 - 1229 Nybyggnad
Långhus
År 1200 - 1229 Nybyggnad
År 1230 - 1249 Nybyggnad
Grundläggning och uppförande av den nuvarande domkyrkans äldsta delar inleddes på 1230-talet. På 1240-talet omfattade den äldsta delen av dagens kyrka västra delen av mittskeppet. Murarna bestod av hårdbränt, mörkrött tegel i munkförband, med ryggskurna fogar. Fasaderna var dekorerade med rundbågsfriser. Fönsteröppningarna var troligen rundbågiga. Yttertaket var sannolikt spåntäckt. Kyrkorummet var treskeppigt, om täckt av trätak eller valvslaget är okänt Källa: Hahr, s 103 Hahr, s 108-109 Lindegren, pl 2
År 1250 - 1269 Nybyggnad - Korparti
Ett främre tvärskepp och nytt kor blev tillbyggt. Biskop Karl skänkte ett nytt högaltare, en marmorskiva som vilade på 6 romanska kolonetter. (Fyra av dessa kolonetter finns idag i Västmanlands läns museums magasin) Källor: Hahr, s 109 Henschen, s 25-34
År 1271 - 1271 Invigning
Sedan gammalt hävdas att kyrkan invigdes av biskop Carlus den 16 augusti 1271. Uppgiften är osäker, men att invigning av den förstorade kyrkan skett någon gång mellan 1259 och 1277 är tämligen säkert. Källa: Hahr, s 109
År 1290 - 1299 Valvslagning
Över mittskepp och sidoskepp slogs kryssvalv på pelare, vilka ersatte tidigare trätak/lägre slagna valv. De dekorerades med kalkmålningar. Idag återstår cirkelornament i en valvhjässa och kvaderdekorer i gördelbågarna. Källa: Boström, s 121-122 Hahr, s 104-109
År 1300 - 1499 Ändring - tillbyggnad
Sidokapell i söder och norr. Slogs såsmåningom samman så att kyrkan blev femskeppig.
År 1300 - 1399 Nybyggnad - Sidokapell
Flera sidokapell lades till kyrkans långhus. Över dessa slogs lägre stjärnvalv och tunnvalv. Källa: Hahr, s 113
År 1380 - 1380 Brand - delvis förstörd
Domkyrkan eldhärjades av sjörövare och återuppbyggdes. Tornets mur började uppföras. Källa: Hahr, s 114-115
År 1400 - 1429 Nybyggnad - Torn
I tornbyggnadens norra del är sakristian inrymd. Tornspiran byggd 1693-94 efter ritningar av Nicodemus Tessin d y
År 1420 - 1429 Nybyggnad - Torn
Domkyrkans första torn var troligen färdigställt vid denna tid, försett med en hög spira. Källa: Hahr, s 112
År 1450 - 1499 Nybyggnad - Korparti
År 1460 - 1460 Rivning
Vid svår storm på trettondagsafton nedstörtade det dåvarande domkyrkotornet. Källa: ATA: Ihrfors, s 1915
År 1460 - 1490 Ändring - ombyggnad
Domkyrkan förlängdes mot öster och fick dagens halvrunda koromgång. Sidoskeppen breddades, uppförda i munkförband med stora strävpelare. Över dem slogs högre kryssvalv, dekorerade med vegetativa målningar. Stora spetsbågiga fönster togs upp. På koromgångens utsida anbragtes bredbågiga, vita blinderingar. Tornet återuppfördes och i dess bottenvåning utbyggdes kapitelhuset mot norr. Utbyggnaden har förknippats med biskop Lydekas ämbetstid 1466-87 Källa: Boström, s 122 Hahr, s 114-115
År 1500 - 2006 Ändring
För historiska händelser, årtal och specifika källhänvisningar rörande domkyrkans historia från 1500-talet fram till 2005 hänvisas till bifogad PDF med bifogad händelselista.

Agi Lindegren (Arkitekt)

Alfred Nilsson (Konservator)

Bjerking ingenjörsbyrå AB (Firma)

Bo Göransson AB (Firma)

Carl Fredrik Fredenheim (Arkitekt)

Emanuel Limnell (Konstnär - Dekormålare)

Erik Gustaf Göthe (Konstnär - Bildhuggare)

Erik Hahr (Arkitekt)

Erik Lundberg (Arkitekt)

Fredriksborgs orgelbyggeri (Orgelbyggeri)

Fritiof Svensson (Konstnär - Glaskonstnär)

Gren och Stråle (Orgelbyggare)

Gustaf Andersson (Orgelbyggare)

Hans Conrad Büchegger (Byggmästare)

Henrik Ebeling (Orgelbyggare)

Hugo Löfgren (Konservator)

H. Zetterwall (Byggmästare)

Jan Borman d y (Konstnär - Bildhuggare)

J C Lundin (Hantverkare - Målare)

Jerk Alton (Akustiker)

Johan Niclas Cahman (Orgelbyggare)

Johan Sevenberg (Hantverkare)

Johan Zimmerman (Urmakare)

John Mattson (Byggmästare)

Jörgen Beijer (Orgelbyggare)

Kockums mekaniska verkstad (Firma)

Kristina Gyllenstierna (Obestämd yrkestillhörighet)

Mäster Gielisz (Konstnär - Bildhuggare)

Nicodemus Tessin d y (Arkitekt)

Olle Hellström (Konservator)

Paulus (Paul) Mûller (Orgelbyggare)

Pehr Johan Ekman (Arkitekt)

Per-Erik Willö (Konstnär - Skulptör)

Peter Tångberg (Konservator)

Randi Fischer (Konstnär)

Reinhold Callmander (Konstnär - Dekormålare)

Simon Brådhe (Byggmästare)

Sten Sture den yngre (Obestämd yrkestillhörighet)

Svensk Klimatstyrning AB (Firma)

Tornberg F. W. , Stockholm (Firma)

Åkerman & Lund Orgelbyggeri AB, (Orgelbyggeri)

År 1514 - 1514 Ändring - tillbyggnad
Sidokapell i kyrkans sydvästra hörn