Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

KALMAR SLOTTET 1 - husnr 4, KALMAR SLOTT Ny sökning Tillbaka till sökning

Ff990131.

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
KALMAR SLOTT (akt.)

1170 - 1199

Kalmar
Kalmar
Småland
Kalmar
Kalmar S:t Johannes församling
Växjö stift
Kungsgatan 1

Försvarsväsende - Kastal

Slott och herrgård - Slott

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

I slutet av 110-talet uppfördes en rund kastal, vilkas grundmurar påträffats vid byggnadsarkeologiska undersökningar. Vid 1200-talets slut lät Magnus Ladulås bygga en ny borg med oregelbunden, fyrsidig ringmur och med runda hörntorn och två fyrkantiga porttorn kring den gamla kastalen. Det s k Kuretornet var borgens kärntorn.
Bostadsbyggnaderna, däribland borgens festsal, den s k Salsbyggnaden, förlades till norra sidan av borggården. Under vasatiden ombyggdes borgen till ett modernt renässansslott. År 1545 påbörjades uppförandet av ett nytt fästningsverk kring slottet: ett vallsystem med hörnpostejer inneslutande den medeltida för...

Läs mer i eget fönster

År 1170 - 1199 Nybyggnad
I slutet av 110-talet uppfördes en rund kastal, vilkas grundmurar påträffats vid byggnadsarkeologiska undersökningar.
År 1270 - 1299 Ändring - ombyggnad
Vid 1200-talets slut lät Magnus Ladulås bygga en ny borg med oregelbunden, fyrsidig ringmur och med runda hörntorn och två fyrkantiga porttorn kring den gamla kastalen. Det s k Kuretornet var borgens kärntorn.

Magnus Ladulås (Byggherre)

År 1545 - 1545 Ändring - tillbyggnad
År 1545 påbörjades uppförandet av ett nytt fästningsverk kring slottet: ett vallsystem med hörnpostejer inneslutande den medeltida förborgsmuren och med kanontorn i vardera ändan anlades och den medeltida vallgraven utvidgades.
År 1550 - 1559 Ändring - ombyggnad, interiör
Praktfulla interiörer tillkom under denna tid.
År 1553 - 1553 Ändring - ombyggnad
1553 påbörjades uppförandet av de nya kungliga bostadsvåningarna.
År 1560 - 1569 Ändring - ombyggnad, interiör
Omkring 1560 inreddes Kungsmaket med rik intarsiapanel, stuckfris med jaktscener samt kassettak.
År 1642 - 1642 Brand
År 1860 - 1862 Ändring - restaurering

Fredrik Wilhelm Scholander (Arkitekt)

År 1886 - 1890 Ändring - restaurering

Helgo Zettervall (Arkitekt)

År 1919 - 1941 Byggnadsarkeologisk undersökning
År 1919 - 1941 Ändring - restaurering
1919 fick professor Martin Olsson i uppdrag att ansvara för anläggningens fortsatta restaurering av vallar, vallgrav, bro och vindbrygga. Arbetena pågick fram till 1941 och då var slottet återigen kringflutet av vatten.

Martin Olsson (Arkitekt)