Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

VÄSTERVIK ED 1:49 - husnr 1, VÄSTRA EDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

E 69320:29

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
VÄSTRA EDS KYRKA (akt.)

1863 - 1863

1863 - 1863

Kalmar
Västervik
Småland
Västra Ed
Västra Eds församling
Linköpings stift
Uknavägen 21

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan, latinsk

Religionsutövning - Kyrka - Hallkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan, latinsk

Religionsutövning - Kyrka - Hallkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 1992

År 1863 stod den nya kyrkan i Västra Ed klar. Ritningarna utfördes av professor Albert Törnqvist. Han var förtjust i historiska stildrag och i Västra Ed kom nyklassicistiska och nygotiska stildrag att dominera. Marken till den nya kyrkan och kyrkogården skänktes av dåvarande ägaren till Eds säteri och bruk, justitieministern och friherren Johan Nordenfalk. Eftersom församlingen ville att kyrkan skulle ha sin huvudingång i tornet mot landsvägen kom kyrkan att bli "felvänd". Den fick alltså tornet i öster och koret i väster. Den 30 augusti 1863 invigdes den nya kyrkan av biskop Ebbe Gustaf Bring. Under tiden byggnationen av kyrkan påg...

Läs mer i eget fönster

År 1863 - 1863 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, korsarmar, sakristia och torn.

Albert Törnqvist (Arkitekt)

År 1863 - 1863 Nybyggnad - Torn

Albert Törnqvist (Arkitekt)

År 1863 - 1863 Nybyggnad - Sakristia

Albert Törnqvist (Arkitekt)

År 1863 - 1863 Nybyggnad - Korparti

Albert Törnqvist (Arkitekt)

År 1863 - 1863 Nybyggnad - Korsarm/ar

Albert Törnqvist (Arkitekt)

År 1863 - 1863 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1937 - 1937 Ändring - ombyggnad, interiör
Restaurering av sanctuarium.
År 1938 - 1938 Ändring - ombyggnad, interiör
Orgelläktarens mittparti flyttas fram. Samtliga fönster förses med innanfönster. Antikglas i korfönstren. Nytt värmesystem. Skulpterad och förgylld sol bakom predikstolen. Nytt altarbord. Ny armatur.

Johannes Dahl (Arkitekt)

År 1946 - 1946 Fast inredning - orgel
Ombyggnad av orgel.
År 1957 - 1957 Ändring - ombyggnad, exteriör
Svartplåt utbytt mot kopparplåt. Ommålning av fasaden i ljusare ton.
År 1973 - 1973 Ändring - ombyggnad, interiör
Läktarunderbyggnad i södra korsarmen. Kyrkorummets takisolering förbättras. Antalet bänkar minskas och bänkarna byggs om. Textilförvaring i norra sakristian. Södra trappan till orgelläktaren från vapenhuset tas bort och ersätts med spiraltrappa från kyrkorummet. Toalett och kapprum i vapenhuset.

Ture Jangvik (Arkitekt)

År 1973 - 1973 Konservatorsarbeten
Predikstol, altaruppsats och altartavla.
År 1973 - 1973 Teknisk installation - värme
Byte från ångvärmeanläggning till vattenburen värme.
År 1974 - 1974 Underhåll - exteriör
Lagning och avfärgning av sprickor i fasaden.
År 1995 - 1995 Underhåll - exteriör
Fasaden putsades och avfärgades. Fönster och dörrar målades. Nya hängrännor och stuprör.
År 1997 - 1997 Ändring - tillgänglighetsanpassning
Handikappanpassning av kyrkans södra ingång.