Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

VÄSTERVIK LOFTA KYRKA 1:1 - husnr 1, LOFTA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

KI Lofta 0068

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
LOFTA KYRKA (akt.)

1835 - 1837

1835 - 1837

Kalmar
Västervik
Småland
Lofta
Lofta församling
Linköpings stift
Lofta 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 1993

På platsen för den nuvarande kyrkan fanns tidigare en kyrka med rötter i medeltiden. Denna bestod till sin kärna av ett rektangulärt långhus och ett smalare rakslutet kor. Ett torn fanns i väster. Senare tillkom korsarmar och sakristia. Kyrkan revs i samband med att den nya kyrkan byggdes. Lofta nya kyrka uppfördes 1835-37 efter ritningar av arkitekt Per Axel Nyström, troligen inspirerat av äldre ritningar utförda av länsbyggmästaren Johan Holmberg. Byggmästare var Wilhelm Rosén, stadsbyggmästare i Linköping. Kyrkan uppfördes med ett långsträckt långhus, med inbyggd korabsid flankerad av sakristia och förvaringsrum i öster samt indr...

Läs mer i eget fönster

År 1835 - 1837 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia och torn.

Axel Nyström (Arkitekt)

Wilhelm Isael Rosén (Byggmästare)

År 1835 - 1837 Nybyggnad - Torn

Axel Nyström (Arkitekt)

Wilhelm Isael Rosén (Byggmästare)

År 1835 - 1837 Nybyggnad - Sakristia

Axel Nyström (Arkitekt)

Wilhelm Isael Rosén (Byggmästare)

År 1835 - 1837 Nybyggnad - Korparti
Inbyggd absid. Koret flankeras av sakristia och ytterligare ett smårum

Axel Nyström (Arkitekt)

Wilhelm Isael Rosén (Byggmästare)

År 1835 - 1837 Fast inredning - predikstol
År 1835 - 1837 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1856 - 1856 Fast inredning - orgel

Marcussen&Sohn (Orgelbyggeri)

År 1860 - 1870 Teknisk installation - värme
Värmeugnar installeras.
År 1889 - 1889 Ändring - ombyggnad, exteriör
Ny åttkantig lanternin placerades på den befintliga lanterninen.
År 1896 - 1896 Ändring - ombyggnad, interiör
Glasmålning i korets mittfönster. Absidens kupol målad mörkblå med en strålkrans av guld. Kolonnerna brunmarmorerade. Nygotisk, ekmålad bänkinrening och nya nummertavlor. Långhusväggarna målade i brunt med kvadermålning. Korbänkar, predikstol och läktarskrank vitmarmorerad.

Hugo Hammarskjöld (Arkitekt)

År 1922 - 1922 Ändring - ombyggnad, exteriör
Sannolikt var det detta år som smårummens östra fönster murades igen.
År 1937 - 1937 Fast inredning - orgel
Orgeln renoverades.
År 1950 - 1951 Ändring - ombyggnad, exteriör
Absidfönstret och ett fönster på norra sidan i höjd med läktaren nurades igen.

Erik Lundberg (Arkitekt)

År 1950 - 1951 Ändring - ombyggnad, exteriör
Fondväggen i korabsiden inklädd med rött tegel. Kolonnerna kraftigt marmorerade. Bakom altaret ett grönmålat kors med medeltida kristusbild. Utvidgat kor med nytt kalkstensgolv. Ny sluten bänkinredning. Läktare utbyggd. Väggarna vitmålade med aktlisten i pistagegrönt. Ny läktartrappa av tegel.

Erik Lundberg (Arkitekt)

År 1966 - 1966 Specifika inventarier - dopfunt
En dopfunt i mässing från 1600-talet som förvarats på vinden placeras i koret.
År 1989 - 1989 Ändring - ombyggnad, interiör
Läktarunderbyggnad
År 1992 - 1992 Ändring - ombyggnad, exteriör
Putsen åter i gulvit ton. Kyrktrappan ersätts med handikappanpassad stensättning. Korabsidens fönster återupptaget.

Lennart Arfwidsson (Arkitekt)

År 1992 - 1992 Ändring - ombyggnad, interiör
Fönster i korabsiden återuppstaget. Glasmålning flyttad till ett av korfönsterna på sydsidan. Ommålning av interiören - väggarna svagt ockragula, tak i något kraftigare gul nyans, takgesimsen engelskt röd. Tegelväggen i korabsiden vitputsad och korets kolonner marmorerade i grön ton. Ny trappa till läktaren med uppgång från kyrkorummet. Skärmvägg och nytt samlingsrum under läktaren. Den äldre predikstolen flyttad till korets sydöstra hörn. Nytt skrudskåp i sakristian.

Lennart Arfwidsson (Arkitekt)

År 1992 - 1992 Fast inredning - orgel
Orgeln framflyttad 3 m. Spelbordet rekonstruerat i enlighet med 1856 års utförande.

Marcussen&Sohn (Orgelbyggeri)

År 2004 - 2004 Konservatorsarbeten
Predikstolen.

Alicia Banek (Konservator)