Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

VÄSTERVIK ODENSVI PRÄSTGÅRD 2:1 - husnr 1, ODENSVI KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

KI Odensvi 0173

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ODENSVI KYRKA (akt.)

1774 - 1776

1874 - 1876

Kalmar
Västervik
Småland
Odensvi
Odensvi församling
Linköpings stift
Odensvi 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 1992

Odensvi kyrka uppfördes 1774-76 av murarmästarn Jonas Zachrisson och byggmästaren Eric Ek(e)lund. Som förebild användes närmast Döderhults kyrka, tidigare uppförd av dessa. Det är oklart vem som utfört ritningen till byggnaden och endast en detaljritning av långhusfasaden finns idag bevaras. Den nya kyrkan ersatte en medeltida kyrka vilken låg ungefär på samma plats.

Uppgifterna om den gamla kyrkan är knappa men man vet att den i slutet av 1500-talet hade vapenhus och sakristia av trä och att taket var spånklätt. 1687 uppfördes ett nytt kyrktorn och några år senare byggdes en ny klockstapel. En karta från 1773 visar att stenkyrkan...

Läs mer i eget fönster

År 1774 - 1776 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia och torn.

Erik Ekelund (Byggmästare)

Jonas Zachrisson (Hantverkare - Murare)

År 1774 - 1776 Nybyggnad - Torn

Erik Ekelund (Byggmästare)

Jonas Zachrisson (Hantverkare - Murare)

År 1774 - 1776 Nybyggnad - Sakristia

Erik Ekelund (Byggmästare)

Jonas Zachrisson (Hantverkare - Murare)

År 1774 - 1776 Nybyggnad - Korparti

Erik Ekelund (Byggmästare)

Jonas Zachrisson (Hantverkare - Murare)

År 1788 - 1788 Fast inredning - predikstol
Ny predikstol inköptes.
År 1809 - 1809 Specifika inventarier - altartavla

Pehr Hörberg (Konstnär)

Ny altartavla i befintlig altaruppsats. (Arkiv)

År 1850 - 1900 Ändring - ombyggnad
Förnsteröppningarna förstorades och nya gjutjärnsspröjsar av gotisk karaktär sattes in.
År 1874 - 1876 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1896 - 1896 Ändring - ombyggnad, interiör
Ny öppen bäninredning av nygotsik karaktär. Ommålning av interiör i främst vitt och guld. Nytt golv och nya nummertavlor.
År 1896 - 1896 Fast inredning - orgel, orgelverk
Nytt orgelverk bakom äldre fasad.

Åkerman & Lund Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1909 - 1909 Underhåll
Lagning av fasader utvändigt och av väggar invändigt.
År 1924 - 1924 Underhåll - exteriör
Omläggning av delar av spåntaket, samt tjärning. Nya takrännor och stuprör av galvaniserad plåt.
År 1925 - 1926 Ändring - restaurering, interiör
Ommålning av interiör. Väggfrisen övermålad, taklisten ommålad. Hela väggarna nu i en kulör. Bänkarna fernissade.
År 1926 - 1926 Underhåll - exteriör
Översyn av tak och fasader (sannolikt), samt målning av snickerer och omförgyllning av kors och kula på tornet.
År 1931 - 1931 Underhåll - exteriör
Takarbeten som innebar utbyte av större delen av befintlig takspån till furuspån.
År 1939 - 1939 Ändring - restaurering, exteriör
Exteriör renovering. Bl a tillkom nya fönsterbänkar av koppar.

Johannes Dahl (Arkitekt)

År 1943 - 1943 Fast inredning - orgel
Orgeln något omdisponerad av N. Hammarberg. Orgelfasaden något tillbyggd i sidled.

Nils Hammarberg (Orgelbyggare)

År 1956 - 1956 Ändring - ombyggnad, interiör
Nya raka bänkgavlar och skärmar. Ommålning av interiör. Befintliga ljuskronor omplacerade och två nya inköpta. Nytt dörrparti av furu i vapenhuset samt liten toalett. Nya skåp för textilförvaring i sakristian.

Gösta Land (Arkitekt)

År 1964 - 1964 Ändring - restaurering, exteriör
Kalkfärgen på fasaderna blästrades bort och ny aktivanfärg sprutades på. Den gamla stenfoten runt kyrkan belades med cement. Målning av fönsterbågar.
År 1978 - 1978 Underhåll - exteriör
Norra långsidans tak, delar av korets tak och sakristians tak lades om med tryckimpregnerad furuspån.
År 1983 - 1983 Ändring - restaurering, interiör
Ommålning av interiör. Läktarunderbyggnad med skrudkammare och handikapptoalett tillkom. Bänkar på ena sidan av läktaren borttagna. Golv slipat och lackat. Innanfönster sattes in.

Ture Jangvik (Arkitekt)

År 1984 - 1986 Konservatorsarbeten
Konservering av altaruppsats, predikstol, orgelfasad, begravningsvapen, krucifix samt ett antal målningar.

Ola Westerudd (Konservator)

År 1985 - 1986 Underhåll - exteriör
Spåntaket lagades och tjärades. Fasaderna kalkades.
År 1996 - 1996 Underhåll - exteriör
Takomläggning av främst södra takfallet med nya spåner samt tjärning. Målning av lanterninen.
År 2002 - 2002 Ändring - ombyggnad, interiör
Ny textilinredning i sakristian. Handikappanpassning av koret.

Lennart Arfwidsson (Arkitekt)