Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

VÄSTERVIK UKNA KYRKA 1:1 - husnr 1, UKNA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

KI Ukna 099

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
UKNA KYRKA (akt.)

1836 - 1838

1836 - 1838

Kalmar
Västervik
Småland
Ukna
Ukna församling
Linköpings stift
Ukna 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 1992

Ukna kyrka är uppförd 1836-38 av stadsbyggmästaren J Jonsson i Västervik efter ritningar av Axel Nyström 1833. Byggnaden är orienterad i nordost-sydvästlig riktning. Kyrkan är byggd helt symmetriskt anläggning med rektangulärt kyrkorum avslutat i nordost med en korabsid och i sydväst med en motsvarande halvcirkelformad utbyggnad. Sakristia finns i nordost och torn med lanternin på motstående sida. Kyrkan uppfördes av tegel med putsade fasader avfärgade i vitt. Det är oklart hur kyrkan gestaltade sig invändigt då den stod klar. Sannolikt fanns en sluten bänkinredning och altarprydnad i form av ett enkelt förgyllt kors (numera i torn...

Läs mer i eget fönster

År 1836 - 1838 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor med korutsprång, sakristia och torn.

Axel Nyström (Arkitekt)

Jonas Jonsson, Barkeryd (Byggmästare)

År 1836 - 1838 Nybyggnad - Torn

Axel Nyström (Arkitekt)

Jonas Jonsson, Barkeryd (Byggmästare)

År 1836 - 1838 Nybyggnad - Sakristia

Axel Nyström (Arkitekt)

Jonas Jonsson, Barkeryd (Byggmästare)

År 1836 - 1838 Nybyggnad - Korparti

Axel Nyström (Arkitekt)

Jonas Jonsson, Barkeryd (Byggmästare)

År 1836 - 1838 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1901 - 1901 Ändring - restaurering, exteriör
Nytt plåttak som rödmålades. Omkalkning av fasader.

Hugo Hammarskjöld (Arkitekt)

År 1901 - 1901 Ändring - restaurering, interiör
Dekorationsmålning av väggar, ny öppen bänkinredning, ny altarring, ny predikstol. Läktarunderbyggnad. Nya fönsterbågar från Ankarsrums bruk. Nytt golv i kyrkorummet.

Hugo Hammarskjöld (Arkitekt)

År 1916 - 1916 Fast inredning - altaruppsats
Altarkorset ersatt av en kopia av Torvaldsens Kristus.

Bertel Thorvaldsen (Konstnär)

År 1938 - 1938 Ändring - ombyggnad, interiör
Korfänstren murades igen, nya korbänar. Ommålning av interiör. Predikstolen flyttades och försågs med ljudtak. Bänkgavlarna avkortades. Läktaren förstorades och underbyggnaden förändrades. Inventarier från gamla kyrkan sattes in i kyrkorummet.

Johannes Dahl (Arkitekt)

År 1938 - 1938 Fast inredning - orgel
Nytt orgelverk från Gebrüder Rieger, Tjekoslovakien.
År 1938 - 1938 Underhåll - exteriör
Avfärgning av fasader, renovering av ljudluckor. Nytt räcke till lanterninen.
År 1947 - 1947 Underhåll - exteriör
Avfärgning av fasader.
År 1962 - 1962 Ändring - restaurering, exteriör
Renovering av fasader med blästring, putsning och kalkning. Stensockeln frilagd.
År 1976 - 1976 Ändring - restaurering, interiör
Ommålning av interiör i en ljusare färgsättning. Omdisponering av läktarunderbyggnad. Borttagande av bänkrader. Skåp för textilförvaring i sakristian.

Ture Jangvik (Arkitekt)

År 1986 - 1986 Underhåll - exteriör
Omkalkning av fasader, förgyllning av kors och inskription. Diverse plåtarbeten på tak.
År 1987 - 1987 Ändring
Nya innanfönster.
År 1988 - 1989 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt och pidestaler av granit från Kasinge tillkom i kyrkan. Delvis gåva av AB Bohussten.
År 1992 - 1992 Ändring - restaurering, exteriör
Nytt plåttak på långhus av fabrikslackad plåt. Avfärgning av murarna i vitt. Byte av system för takavvattning. Överums plåtslageri.
År 1996 - 1996 Ändring - restaurering, exteriör
Ny takplåt på torn och pannrum. Överums plåtslageri.