Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

FALKÖPING GUDHEM 14:1 - husnr 1, GUDHEMS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Gudhems kyrka västportal neg saknas.

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
GUDHEMS KYRKA (akt.)

1100 - 1349

1100 - 1349

Västra Götaland
Falköping
Västergötland
Gudhem
Gudhems församling
Skara stift
Gudhems kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1995

Historiken kompletterad vid inventeringen 2001:
GUDHEMS KYRKA - Av den äldsta kyrkan, uppförd under äldre medeltid, finns betydande delar kvar i långhusets västra del. Under nordiska sjuårskriget 1563-70 härjade danskarna i trakten och kyrkan brändes. Vid arkeologiska utgrävningar på 1950-talet blottlades murarna efter det ursprungliga, rakslutna koret och ett vidbyggt gravkor från 1658 för familjen Kafle-Soop på kyrkans sydsida. Såväl kor som gravkor raserades 1811-15 då kyrkan omvandlades till salskyrka med sakristian inrymd bakom altaret. Ovan altaret fanns en läktare. Tre nya, stora fönster togs upp åt söder i långhuset. Vapenhu...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1349 Nybyggnad
År 1100 - 1349 Nybyggnad
Långhus
År 1811 - 1816 Nybyggnad - Korparti
Kor
År 1897 - 1900 Ändring - restaurering, interiör
Invändig renovering.

Gustaf Pettersson (Arkitekt)

År 1897 - 1900 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia

Gustaf Pettersson (Arkitekt)

År 1897 - 1900 Ändring - restaurering, exteriör
Utvändig renovering.

Gustaf Pettersson (Arkitekt)

År 1897 - 1900 Nybyggnad - Torn
Torn

Gustaf Pettersson (Arkitekt)

År 1951 - 1952 Teknisk installation - el

Sigurd Lidén (Obestämd yrkestillhörighet)

År 1951 - 1952 Ändring - restaurering, interiör
Invändig renovering

Albert Karlsson (Byggmästare)

Bernhard Schill (Arkitekt)

Ärland Noréen (Arkitekt)

År 1979 - 1979 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia

Thorsten Thorén (Arkitekt)

År 1985 - 1985 Ändring - restaurering, exteriör
Utvändig renovering av tornet
År 1991 - 1992 Ändring - restaurering, exteriör
Renovering av tak och spira

Byggnadsfirma Kenneth Johansson AB (Entreprenör)

År 1999 - 2000 Teknisk installation - el
Nya el-ledningar
År 1999 - 2000 Ändring - ombyggnad, interiör
Invändig renovering

Byggnadsfirma Kenneth Johansson AB (Entreprenör)

FFNS Gruppen AB (Arkitektkontor)