Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

FALKÖPING HÄLLESTAD 9:1 - husnr 1, HÄLLESTADS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

hällestads kyrka exteriör sö negnr 01-266-22a.

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
HÄLLESTADS KYRKA (akt.)

1901 - Okänt

1901 - 1901

Västra Götaland
Falköping
Västergötland
Hällestad
Floby församling
Skara stift
Hällestads

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1992

Historiken kompletterad vid inventeringen 2001:
HÄLLESTADS KYRKA -.På samma plats som den nuvarande kyrkan har det tidigare funnits två träkyrkor. Den första var en stavkyrka från 1100-talet och den andra en kyrka uppbyggd av liggtimmer på 1600-talet. Den senare kyrkan raserades när nuvarande kyrka uppfördes 1901 efter ritningar av byggmästare Lars Emanuel Pettersson. Ritningarna modifierades senare av Överintendentämbetet. På grund av kyrkorummets "oroliga karaktär" målades kyrkan om invändigt 1938 i en enhetlig färgsättning, efter förslag av konservator Olle Hellström. I och med att altaruppsatsen från 1682 återinsattes och ersatt...

Läs mer i eget fönster

År 1901 - Okänt Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1901 - 1901 Nybyggnad - Korparti
Kor

Lars Emanuel Pettersson (Arkitekt)

År 1901 - 1901 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia och torn.

Lars Emanuel Pettersson (Arkitekt)

År 1901 - 1901 Nybyggnad - Torn
Torn

Lars Emanuel Pettersson (Arkitekt)

År 1901 - 1901 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia

Lars Emanuel Pettersson (Arkitekt)

År 1937 - 1937 Teknisk installation - el
År 1938 - 1938 Ändring - restaurering, interiör
Invändig renovering

Olle Hellström (Konservator)

År 1944 - 1944 Konservatorsarbeten
Konservering av fasta inventarier

Olle Hellström (Konservator)

År 1952 - 1955 Teknisk installation - värme
Installation av el-värme
År 1952 - 1955 Teknisk installation - el
Installation av elektrisk belysning

Sigurd Lidén (Obestämd yrkestillhörighet)

År 1953 - 1955 Fast inredning - bänkinredning
Bänkinredning.

Anders Ekman (Arkitekt)

År 1985 - 1989 Underhåll - målningsarbete, interiör
Invändig ommålning
År 1994 - 1994 Underhåll - exteriör

Kenneth Johansson (Byggmästare)

År 1995 - 1998 Ändring - restaurering
Återuppförande av tornets timmerstomme som delvis rötskadats

Kenneth Johansson (Byggmästare)

Peter Sjömar arkitektkontor AB (Arkitektkontor)