Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

FALKÖPING MARKA 10:1 - husnr 1, MARKA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Marka kyrka exteriör no negnr 01-279-5.

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
MARKA KYRKA (akt.)

1100 - 1249

1100 - 1249

Västra Götaland
Falköping
Västergötland
Marka
Mössebergs församling
Skara stift
Marka kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1997

Historiken kompletterad vid inventeringen 2001:
MARKA KYRKA är byggd under 1100-talet och 1200-talets första hälft. Materialet är tuktad sandsten med liten inblandning av kalksten. Sakristian, som har en stomme av gråsten och kalksten, är av okänd datering men är sannolikt, likt kyrkans kryssvalv, senmedeltida. Enligt iakttagelser under renoveringen 1913-14 skall det finnas medeltida målningar i koret. Dörren mellan vapenhuset och kyrkorummet är den ursprungliga norrportalen medan sydportalen är igensatt och nu markerad med en rits i putsen utvändigt. En inventarieförteckning från år 1566 berättar om bristen på inventarier i kyrkan:...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1249 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1100 - 1249 Nybyggnad - Torn
Nedmonterat till långhusets takfot 1750
År 1100 - 1549 Nybyggnad - Korparti
Kor
År 1100 - 1549 Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning
Fragmentariska målningsrester.
År 1100 - 1249 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, torn.
År 1475 - 1524 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia.
År 1680 - 1749 Fast inredning - predikstol
Predikstol
År 1721 - 1721 Fast inredning - bänkinredning
Kyrkans första fasta bänkinredning
År 1743 - 1743 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsats
År 1750 - 1750 Rivning
Tornet nedmonterat till långhusets takfot
År 1750 - 1750 Nybyggnad - Vapenhus
Vapenhus
År 1776 - 1776 Fast inredning - läktare
Läktarbarriär.
År 1776 - 1779 Ändring - restaurering, interiör
Invändig renovering
År 1779 - 1779 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Målningar läktare, bänkar, triumfbåge, draperimålningar m.m.

Mattias Hasselberg (från Sjötorp i Marka sn) (Konstnär - Dekormålare)

År 1913 - 1914 Ändring - restaurering
Invändig och utvändig renovering

Anders Roland (Arkitekt)

År 1942 - 1942 Underhåll - omputsning
Utvändig omputsning
År 1950 - 1951 Teknisk installation
Elektrisk klockringning installeras

Sigurd Lidén (Obestämd yrkestillhörighet)

År 1950 - 1951 Teknisk installation - el
Elektrisk belysning installeras

Sigurd Lidén (Obestämd yrkestillhörighet)

År 1950 - 1951 Teknisk installation - värme
El-värme installeras

Sigurd Lidén (Obestämd yrkestillhörighet)

År 1950 - 1951 Ändring - restaurering, interiör
Invändig renovering

Ärland Noréen (Arkitekt)

År 1951 - 1951 Fast inredning - bänkinredning
Bänkinredning

Ärland Noréen (Arkitekt)

År 1991 - 1991 Ändring - ombyggnad, exteriör
Ny entrétrappa åt norr
År 1995 - 1995 Underhåll - omputsning
Utvändig renovering; murverksdokumentation; omputsning m.m.

Kenneth Johansson (Byggmästare)

År 2013 - 2013 Konservatorsarbeten
Framtagning av medeltida måleri i koret, vid predikstolen och vid triumfbågen

K-konservator (Firma)

År 2013 - 2013 Underhåll - fönster
Målning med linoljefärg av samtliga invändiga bågar och karmar samt bättringsmålning av bänkar.

Falköpings Måleri (Firma)

År 2013 - 2013 Underhåll - Omputsning, interiör
Putsen på väggarna i långhuset ha knackats ner och lagats med hydrauliskt kalkbruk och avfärgats med kalkfärg

Mellansvenska fasad AB, Kumla (Firma)

År 2013 - 2013 Ändring
Det igensätta fönstret i koret togs fram och ett nytt blyspröjsat träfönster tillverkades. En ny innerdörr i glas monterades innanför den äldre kyrkporten i vapenhuset.
År 2013 - 2013 Underhåll
Hussvampsangrepp i vapenhuset på hammarband och bindbjälkar. Hammarbanden på båda sidor byttes mot nya i ek. Plaströr monterades i muren för att kunna fylla på med bekämpningsmedel i framtiden
År 2013 - 2013 Teknisk installation - el
Byte av all el samt montering av ny elcentral

Bravida VS Sverige AB (Firma)