Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

FALKÖPING NÄS 16:1 - husnr 1, NÄS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Näs kyrka exteriör no negnr 01-271-21a.

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
NÄS KYRKA (akt.)

1882 - 1886

1882 - 1886

Västra Götaland
Falköping
Västergötland
Näs
Yllestads församling
Skara stift
Näs kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1992

Historiken kompletterad vid inventeringen 2001:
NÄS KYRKA - Den nuvarande stenkyrkan uppfördes 1882-86 enligt ritningar av arkitekten Johan Fredrik Åbom. Stenen togs delvis från Tyskagården i Näs och delvis återanvändes medeltida murverk. Kyrkans torn, uppfört 1846, är en rest från den tidigare medeltida kyrkan som revs, i undantag för tornet, i och med att den nuvarande byggdes.
1885 målades kyrkan invändigt av målaren C J Ljungström från Sandhem. Samtidigt utfördes korutsprångets takmålning sannolikt av artisten AG Ljungström, eventuellt i samarbete med sin bror C J. Vid en renovering av kyrkan 1935 täcktes kyrkans innertak med m...

Läs mer i eget fönster

År 1738 - 1738 Fast inredning - predikstol
Predikstol
År 1846 - 1846 Nybyggnad - Torn
Torn uppförs till gamla kyrkan

F D Bergström, Slöta (Byggmästare)

J Ljungberg ( i Vättak) (Byggmästare)

År 1882 - 1886 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1882 - 1886 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Nybyggnad långhus, kor och korutsprång med sakristia. Tornet bibehålles.

J Ljungberg ( i Vättak) (Byggmästare)

Johan Fredrik Åbom (Arkitekt)

År 1882 - 1886 Nybyggnad - Korparti
Kor

J Ljungberg ( i Vättak) (Byggmästare)

Johan Fredrik Åbom (Arkitekt)

År 1885 - 1885 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Takmålning i korutsprånget.

Anders Gustav Ljungström (Konstnär)

År 1885 - 1885 Fast inredning - orgel, orgelfasad
Orgelfasad

Fredrik Ekberg (Arkitekt)

År 1885 - 1885 Fast inredning - orgel
Läktarorgel

Johan Anders Johansson, Mösseberg (Orgelbyggare)

År 1935 - 1935 Ändring - restaurering
Invändig och utvändig renovering
År 1952 - 1952 Teknisk installation - värme
El-värme installeras

Sigurd Lidén (Obestämd yrkestillhörighet)

År 1952 - 1952 Teknisk installation - el
Elektrisk belysning installeras

Sigurd Lidén (Obestämd yrkestillhörighet)

År 1953 - 1953 Fast inredning - orgel
Läktarorgeln repareras

Nils Johansson (Orgelbyggare)

År 1960 - 1960 Ändring - restaurering, exteriör
Utvändig renovering
År 1966 - 1966 Ändring - restaurering, interiör

Stig Morud (Arkitekt)

År 1966 - 1966 Konservatorsarbeten
Invändig ommålning

Olle Hellström (Konservator)

År 1983 - 1983 Fast inredning - altare
Nytt altare
År 1991 - 1991 Specifika inventarier - textilskåp
Ombyggnad av äldre skåp för textilförvaring
År 1991 - 1991 Fast inredning - predikstol
Gamla predikstolen blir ambo
År 1994 - 1994 Underhåll - exteriör
Renovering av lanterninen
År 2003 - 2003 Fast inredning - orgel
Renovering av orgel.

Magnussons orgelbyggeri AB (Firma)