Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

SÖDERKÖPING SANKT ANNA KYRKA 1:1 - husnr 2, SANKT ANNA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Sankt Anna nya kyrka, 76

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SANKT ANNA KYRKA (akt.)

1819 - 1822

1819 - 1821

Östergötland
Söderköping
Östergötland
Sankt Anna
Söderköping S:t Anna församling
Linköpings stift
Sankt Anna kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 1992

Historiken kompletterad vid inventeringen 2005:

KYRKOBYGGNADEN
Den äldsta kända kyrkan i Sankt Anna som är belägen i närheten av Kappelviken, har en oklar byggnadshistoria. Klart är att den invigdes 1521 men många källor talar för att det fanns ett kapell här redan på 1300-talet. Vid 1700-talets mitt hade kyrkan blivit för trång för socknens växande befolkning och kyrkan förföll alltmer, varför man beslutade att bygga en ny kyrka. Den gamla kyrkan stod som ruin fram till 1960-talet då ett restaureringsarbete inleddes varmed kyrkan kunde återinvigas 1973.

Planerna på en ny kyrka tog form redan under 1700-talets senare del. Mark sa...

Läs mer i eget fönster

År 1590 - 1590 Specifika inventarier - altartavla
Altartriptyk överförd från den gamla kyrkan.
År 1737 - 1737 Specifika inventarier - kyrkklocka
Kyrkklocka gjuten hos Gerhard Meyer, Stockholm.

Gerhard Meyer (Klockgjutare)

År 1743 - 1743 Specifika inventarier - kyrkklocka
Kyrkklocka gjuten hos Gerhard Meyer, Stockholm.

Gerhard Meyer (Klockgjutare)

År 1778 - 1778 Ritning godkänd / bygglov
År 1778 - 1778 Ritning godkänd / bygglov
Godkännande av ritning levererad av Överintendentsämbetet, troligen baserad på förslag av Casper Seurling med Tryserums kyrka som förebild.

Casper Seurling (Byggmästare)

År 1805 - 1805 Specifika inventarier - altartavla
Altartavla av Pehr Hörberg efter motiv av Rubens "Konungarnas tillbedjan".

Pehr Hörberg (Konstnär)

Bebyggelseregistret, Riksantikvarieämbetet. (Arkiv)

År 1817 - 1817 Ritning godkänd / bygglov
Godkännande av ny ritning, i princip identisk med den föregående.
År 1819 - 1822 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, torn och patronatskor.

Överintendentsämbetet (Arkitektkontor)

År 1819 - 1822 Nybyggnad - Torn

Överintendentsämbetet (Arkitektkontor)

År 1819 - 1822 Nybyggnad - Korparti

Överintendentsämbetet (Arkitektkontor)

År 1819 - 1822 Ändring - tillbyggnad
Patronatskor för familjen Gyllenstierna till Torönsborg

Överintendentsämbetet (Arkitektkontor)

År 1819 - 1821 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Rektangulärt långhus med halvrunt korutsprång och lågt torn i väster.
År 1820 - 1824 Fast inredning - altarring
Altarring målad av Bengt Frökenberg, Linköping, med scener ur Passionshistorien, Nya Testamentet, i grisaille efter Pehr Hörbergs altarring i St Lars i Linköping.

Bengt Frökenberg (Konstnär)

Manuskript till Kyrkobyggnader 1760-1860. (Arkiv)

År 1820 - 1824 Fast inredning - predikstol
Predikstol
År 1820 - 1824 Fast inredning - läktare
Läktare.
År 1824 - 1824 Invigning
Invigning

Manuskript till Kyrkobyggnader 1760-1860. (Arkiv)

År 1824 - 1899 Ändring - ombyggnad, interiör
Ommålning av interiören, troligen i grå nyanser, kaminer mitt på långsidorna, troligen nya bänkar i "grevekyrkan", öppna och avslutade med kors på gavlarna.
År 1832 - 1832 Fast inredning - orgel
Orgel tillverkad av orgelbyggaren Per Zacharias Strand i Stockholm, fasaden ritad av arkitekt Carl Fredrik Blom Carlsson.

Pehr Zacharias Strand (Orgelbyggare)

Manuskript till Kyrkobyggnader 1760-1860. (Arkiv)

År 1832 - 1832 Fast inredning - orgel, orgelfasad
Orgel tillverkad av orgelbyggaren Per Zacharias Strand i Stockholm, fasaden ritad av arkitekt Carl Fredrik Blom Carlsson.

Carl Fredrik Blom Carlsson (Arkitekt)

Manuskript till Kyrkobyggnader 1760-1860. (Arkiv)

År 1902 - 1902 Ändring
Orgeln ombyggdes
År 1922 - 1922 Ändring - restaurering, exteriör
Exteriört: putslagning och avfärgning, målning av snickerierna, nya dörrar lika de gamla i västportalen, nya fönster med dubbla bågar, det gamla glaset skulle bibehållas. Interiört: ny öppen bänkinredning, nytt trägolv i långhuset, två gravstenar upptagna ur korgolvet och ersatta med nya stenplattor, gång upptagen mellan sista bänkraden och västväggen, altarringen lagad och renoverad samt försedd med ny klädnad på knäfallet, ljudtaket sänkt, vapenhusets väggar klädda med träpanel. Målning av interiören, altarringens och altartavlans omramningar grönmarmorerade, likaså troligen bänkinredningen och läktaren, mittgången målad i en blå färgton. Arkitekt Gustav Linden.

Gustav Linden (Arkitekt)

Manuskript till Kyrkobyggnader 1760-1860. (Arkiv)

År 1922 - 1922 Ändring - restaurering, interiör
Exteriört: putslagning och avfärgning, målning av snickerierna, nya dörrar lika de gamla i västportalen, nya fönster med dubbla bågar, det gamla glaset skulle bibehållas. Interiört: ny öppen bänkinredning, nytt trägolv i långhuset, två gravstenar upptagna ur korgolvet och ersatta med nya stenplattor, gång upptagen mellan sista bänkraden och västväggen, altarringen lagad och renoverad samt försedd med ny klädnad på knäfallet, ljudtaket sänkt, vapenhusets väggar klädda med träpanel. Målning av interiören, altarringens och altartavlans omramningar grönmarmorerade, likaså troligen bänkinredningen och läktaren, mittgången målad i en blå färgton. Arkitekt Gustav Linden.

Gustav Linden (Arkitekt)

Manuskript till Kyrkobyggnader 1760-1860. (Arkiv)

År 1940 - 1949 Ändring
Renovering av orgeln.
År 1943 - 1943 Teknisk installation - el
Indragning av el till läktaren
År 1950 - 1959 Ändring - ombyggnad
Nytt tak på långhuset, ny sakristia i inbyggnad under läktaren.
År 1955 - 1955 Teknisk installation - värme
Ny uppvärmningsanläggning med värmeaggregat i inbyggnad under läktaren. Arkitekt Kurt von Schmalensee

Kurt von Schmalensee (Arkitekt)

År 1961 - 1962 Ändring - restaurering, exteriör
Exteriört: putsning och avfärgning av murarna, kopparplåt på tornhuven och absiden, skorstenen nedtagen, sakristia på nordsidan riven, lunettfönster och ingången till sakristian ersatt med ett vanligt fönster. Interiört: läktarunderbyggnad tillkom vari sakristia inreddes, konservering av altartavlan och altaruppställningen samt draperimålningen kring predikstolen, sänkning av knäfallet på altarringen, trappa i muren upp till predikstolen, ommålning av interiören, elvärme installerad. Arkitekt Kurt von Schmalensee, byggmästarna Karl Otto Fohgelberg, Sanden och Allan Pettersson, Tyrislöt, konservator Bertil Bengtsson, Linköping.

Allan Pettersson (Byggmästare)

Bertil Bengtsson (Konservator)

Karl Otto Fohgelberg (Byggmästare)

Kurt von Schmalensee (Arkitekt)

Manuskript till Kyrkobyggnader 1760-1860 Cnattingius, Bengt, St Anna kyrka, 1971 (Arkiv)

År 1961 - 1962 Ändring - ombyggnad, interiör
Exteriört: putsning och avfärgning av murarna, kopparplåt på tornhuven och absiden, skorstenen nedtagen, sakristia på nordsidan riven, lunettfönster och ingången till sakristian ersatt med ett vanligt fönster. Interiört: läktarunderbyggnad tillkom vari sakristia inreddes, konservering av altartavlan och altaruppställningen samt draperimålningen kring predikstolen, sänkning av knäfallet på altarringen, trappa i muren upp till predikstolen, ommålning av interiören, elvärme installerad. Arkitekt Kurt von Schmalensee, byggmästarna Karl Otto Fohgelberg, Sanden och Allan Pettersson, Tyrislöt, konservator Bertil Bengtsson, Linköping.

Allan Pettersson (Byggmästare)

Bertil Bengtsson (Konservator)

Karl Otto Fohgelberg (Byggmästare)

Kurt von Schmalensee (Arkitekt)

Manuskript till Kyrkobyggnader 1760-1860 Cnattingius, Bengt, St Anna kyrka, 1971 (Arkiv)

År 1965 - 1965 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt efter ritningar av Tyra Lundgren

Tyra Lundgren (Konstnär)

År 1967 - 1967 Ändring
Orgeln från 1831 renoverades av Richard Jacoby orgelverkstad AB Stockholm.

Richard Jacoby (Orgelbyggare)

Manuskript till Kyrkobyggnader 1760-1860 Östergötlands länsmuseums topografiska arkiv Norrköpings Tidningar 1967-07-18 (Arkiv)

År 1975 - 1975 Ändring
Blinduren i tornet ersatta med riktiga tornur. AB Westerstrand & Söner.

AB Westerstrand & Söner (Urmakare)

tergötlands länsmuseums topografiska arkiv (Arkiv)

År 1996 - 1996 Ändring - ombyggnad, exteriör
Exteriör: spritputsen lagad och hela fasaden avfärgad i gultonad kulör, ommålning av snickerierna. Interiört: konservering av altaruppställning, predikstol, muralmåleri, nummertavlor, triptyk och altarring. Ny textilförvaring. Ommålning av interiören, vitt valv, ljusbeige väggar, bänkinredning i grått med ljusare fyllningar och röda lister, altarringens omramning i grått liksom övriga snickerier i kyrkan. Skärmar som avskärmar fria ytor under läktaren. Det lackade trägolvet slipat och oljat. Installation av bänkvärme, väggradiatorer. KB-Konsult Lennart Kjellberg, konservator

KB-Konsult (Firma)

Manuskript till Sveriges Kyrkor 1760-1860. Östergötlands länsmuseums topografiska arkiv. (Arkiv)

År 1996 - 1996 Ändring - ombyggnad, interiör
Exteriör: spritputsen lagad och hela fasaden avfärgad i gultonad kulör, ommålning av snickerierna. Interiört: konservering av altaruppställning, predikstol, muralmåleri, nummertavlor, triptyk och altarring. Ny textilförvaring. Ommålning av interiören, vitt valv, ljusbeige väggar, bänkinredning i grått med ljusare fyllningar och röda lister, altarringens omramning i grått liksom övriga snickerier i kyrkan. Skärmar som avskärmar fria ytor under läktaren. Det lackade trägolvet slipat och oljat. Installation av bänkvärme, väggradiatorer. KB-Konsult Lennart Kjellberg, konservator

KB-Konsult (Firma)

Manuskript till Sveriges Kyrkor 1760-1860. Östergötlands länsmuseums topografiska arkiv. (Arkiv)