Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

LAHOLM HISHULT 4:28 - husnr 2, HISHULT KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1844-2.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
HISHULT KYRKA (akt.)

1901 - 1902

1901 - 1902

Halland
Laholm
Halland
Hishult
Knäred-Hishults församling
Göteborgs stift
Markarydsvägen 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1994

1901 Revs den gamla kyrkan
1902 17 oktober invigdes den nya kyrkan ritad av Adrian Petterson (Hishults kyrkor)
Kyrkorgeln tillverkad av A Magnusson i Göteborg. En manual och nio stämmor.
1921 Tornspiran kläddes med kopparplåt (Hishults kyrkor)
1933 Kyrkan får tornur (Hishults kyrkor)
1932-34 Kyrkan får värmeledning (Hishults kyrkor)
1949-50 Interiör restaurering, Axel Forsén, Göteborg. (Bl.a. Elektrisk belysning installeras, altaruppsats, predikstol och dopfunt konserverades, montering av inredning från gamla kyrkan, igensättande av ett korfönster och övermålning av dekorativt måleri, ombyggnation av läktare och barriär för att tjän...

Läs mer i eget fönster

År 1600 - 1699 Specifika inventarier - dopfunt
År 1700 - 1799 Fast inredning - predikstol

Johan Ullberg (Hantverkare - Snickare)

År 1708 - 1708 Fast inredning - altaruppsats

Gustaf Kihlman (Hantverkare - Snickare)

År 1901 - 1902 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Den gamla kyrkan rivs 1901 och den nya står klar 1902. Långhus, kor, sakristia, torn och arkivrum byggs.

Adrian Crispin Peterson (Arkitekt)

Carl Crispin (Arkitekt)

År 1901 - 1902 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1902 - 1902 Fast inredning - orgel

A Magnussons Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1921 - 1921 Ändring - ombyggnad, yttertak
Tornspiran kläs med kopparplåt.
År 1923 - 1923 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Utvidgning mot väster.
År 1932 - 1934 Teknisk installation - värme
centralvärme installeras.
År 1933 - 1933 Specifika inventarier - tornur
År 1950 - 1950 Ändring - restaurering
Kyrkorummets dekormålningar avlägsnades. Inredning från den gamla kyrkan sattes in. Läktaren byggdes om.

Axel Forssén (Konstnär)

År 1958 - 1958 Underhåll
Behandling med Xylamon, mot strimmig trägnagare i bänkar, pallar, bord, altare, predikstol, dopfunt och läktarbarriär. Saap Skadedjursbekämpning, Lund
År 1963 - 1964 Teknisk installation
fasadbelysning.
År 1970 - 1972 Fast inredning - orgel
Ny orgel tillverkas.

Tostareds Kyrkorgelfabrik (Orgelbyggeri)

År 1970 - 1972 Underhåll - målningsarbete
Kyrkan målas invändigt.
År 1978 - 1979 Underhåll - takomläggning
Kyrkans yttertak tvättas, repareras och partiellt omlägges.
År 1980 - 1980 Ändring - ombyggnad, stomme
Isolering av långhus och kortak med mineralull.
År 1981 - 1981 Underhåll - interiör
renovering av altaruppsats, predikstol och krucifix. Våga Lindell-Andersson, Kristianstads Länsmuseum
År 1988 - 1988 Ändring - ombyggnad
Upptagande av ny västingång med handikappramp.
År 1989 - 1989 Specifika inventarier - kyrkklocka
montage av klockspel i tornets klockkammare.
År 1991 - 1991 Arkitekturbunden utsmyckning
Invändiga målningsarbeten, efter förslag upprättat av målarmästare Rose Bergström, Lidhult. Bl.a. målning av väggar och tak samt bättring av bänkinredning. Rekonstruktion av korbågens inskription och dekor.
År 1992 - 1992 Underhåll
Sanering mot strimmig trägnagare på vinden och i tornet, Anticimex, Halmstad, Permex E samt fotogen.
År 1994 - 1994 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Förberedelse inför utökning av kyrkogård.
År 1996 - 1996 Underhåll
Renovering av torn och toureller.
År 2001 - 2001 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Kyrkogården utvidgas mot öster.