Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

LAHOLM VEINGE PRÄSTGÅRD 3:1 - husnr 1, VEINGE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1851-1.TIF (b)

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
VEINGE KYRKA (akt.)

1100 - 1350

1100 - 1350

Halland
Laholm
Halland
Veinge
Veinge-Tjärby församling
Göteborgs stift
Veinge by

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan, latinsk

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1997

Veinge medeltida kyrka uppfördes under perioden 1100-1249 och slutfördes 1520.
Kyrkan är enskeppig med latinsk korsplan. Den murade stenkyrkan består av ett rektangulärt långhus, ett smalare absidförsett kor, utbyggda korsarmar i norr och söder samt västtorn. Totalt fem ingångar till kyrkan finns, huvudentrén ligger sedan 1960 på långhusets nordsida.

I kyrkan bevaras betydande mursträckningar av en romansk kyrka. Redan under senmedeltiden förlängdes den romanska absidkyrkan i väster, då även vapenhus och sakristia tillfogades. I långhusets västra del fanns tidigare korsarmsliknande tillbyggnader i söder och norr.

Över långhusets...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1350 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus och kor med absid
År 1100 - 1550 Specifika inventarier - dopfunt
År 1100 - 1350 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1750 - 1799 Specifika inventarier - altartavla

Johan Joachim Beckman (Konstnär - Bildhuggare)

År 1750 - 1799 Fast inredning - predikstol

Johan Joachim Beckman (Konstnär - Bildhuggare)

År 1795 - 1804 Nybyggnad - Torn
Torn
År 1800 - 1899 Fast inredning - läktare
År 1875 - 1875 Fast inredning - orgel, orgelfasad

Carl Johannes Carlsson (Orgelbyggare)

Johannes Andersson (Orgelbyggare)

År 1884 - 1886 Nybyggnad - Korsarm/ar
Korsarmar
År 1886 - 1887 Ändring - ombyggnad, stomme
Ny huvudentré-västra fasaden.

Landsantikvariens arkiv Dnr 1997/388. (Arkiv)

År 1930 - 1930 Ändring - ombyggnad, yttertak
omläggning av spån på torntaket.
År 1941 - 1941 Fast inredning - orgel
Genomgripande ombyggnation av orgel.

A Mårtenssons Orgelfabrik AB (Orgelbyggeri)

År 1959 - 1960 Ändring - restaurering

Erik Lundberg (Arkitekt)

År 1960 - 1960 Fast inredning - altare
År 1960 - 1960 Fast inredning - bänkinredning
År 1960 - 1960 Återinvigning
Kyrkan återinvigdes av biskopen i gbgs stift 14 dec 1960.

Landsantikvariens Arkiv Dnr. 4.5.63. (Arkiv)

År 1960 - 1960 Konservatorsarbeten
Konservering av medeltida kalkmålning som framkom vid restaurering.

Sven Wahlgren (Konservator)

Landsantikvariens Arkiv D nr 9/6 60. (Arkiv)

År 1991 - 1992 Ändring - ombyggnad, interiör
Ombyggnation av bef. textilförvaringsskåp i sakristia. Ark Anna Sandberg.

Landsantikvariens Arkiv Dnr 406/92. (Arkiv)

År 1992 - 1992 Underhåll - interiör
Sanering av ur, dörrar till orgelläktare samt tornet mot trägnagare. Anticimex.

Landsantikvariens Arkiv Dnr 318/92. (Arkiv)