Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

KUNGSBACKA ÖLMEVALLA 2:1 - husnr 1, ÖLMEVALLA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

4.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ÖLMEVALLA KYRKA (akt.)

1850 - 1899

1884 - 1885

1884 - 1885

Halland
Kungsbacka
Halland
Ölmevalla
Ölmevalla församling
Göteborgs stift
Minas väg 24

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Folkrörelse och föreningsliv - Samlingslokal

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Folkrörelse och föreningsliv - Samlingslokal

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Ölmevalla kyrka

Inventeringsår 1994

Kyrkan började byggas 1882 efter ritningar upprättade av Ernst Jacobsson daterade 1868-69 och 1882, något reviderade av Adrian Peterson 1882, bl.a. genom komplettering med takryttare. Det var även Adrian Peterson som anlitades att följa arbetet, varvid han till viss del kom att påverka detaljutformningen. Ernst Jacobsson (1829-1905) var en av Sveriges största arkitekter under 1800-talet. Han var anställd vid Överintendentsämbetet och studerade för deras räkning bl.a. modern engelsk kyrkobyggnadskonst. Han föredrog fasader av tegel eller natursten och var med detta en föregångsman.

Under 1910-, 20- och 30-talen utförs ett flertal re...

Läs mer i eget fönster

År 1850 - 1899 Nybyggnad
År 1884 - 1885 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor med korutsprång (skrank) och torn

Adrian Crispin Peterson (Arkitekt)

Ernst Abraham Jacobsson (Arkitekt)

År 1884 - 1885 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1886 - 1886 Invigning
Invigning av kyrkan.

Ölmevalla kyrkor, s 18. (Arkiv)

År 1897 - 1897 Underhåll - exteriör
Reparation av fogar med mera exteriört p g a fuktskador.

Ölmevalla kyrkor, s 20. (Arkiv)

År 1899 - 1899 Underhåll - interiör
Ommålning av väggar, tak och inventarier p g a fuktproblem.

Ölmevalla kyrkor, s 21. (Arkiv)

År 1907 - 1907 Ändring - tillbyggnad
Sidoingången igenmuras och ett pannrum uppförs på norra sidan.

Ölmevalla kyrkor, s 20. (Arkiv)

År 1911 - 1911 Underhåll - målningsarbete, interiör
Invändig målning.

Ölmevalla kyrkor, s 20. (Arkiv)

År 1918 - 1923 Underhåll
Åtgärder för att förhindra fukt att tränga in i murverket.

Gustav Holmdahl (Arkitekt)

Ölmevalla kyrkor, s 20. (Arkiv)

År 1930 - 1930 Ändring - ombyggnad, exteriör
Under 1930-talet avlägsnades prydnader på torn och tak.

Ölmevallas kyrkor, s 20-21. (Arkiv)

År 1954 - 1954 Ändring - ombyggnad, interiör
Invändig ombyggnad. Nytt välvt innertak och ändring av altarpartiet.

Ölmevalla kyrkor, s 21. (Arkiv)

År 1969 - 1971 Fast inredning - orgel, orgelverk
Nytt orgelverk. Bef. fasad samt vissa stämmor bibehölls.

Nils Hammarberg (Orgelbyggare)

LA 23/2. (Arkiv)

År 1976 - 1976 Ändring - ombyggnad, exteriör
Nytt pann- och personalrum uppfördes på norra sidan.

Ölmevalla kyrkor, s 21. (Arkiv)

År 1978 - 1979 Ändring - ombyggnad, interiör
Läktarunderbyggnader tillkom.

Pelle Nilsson (Arkitekt)

LA Dnr 204/80. (Arkiv)

År 1979 - 1979 Konservatorsarbeten
Konservering av äldre föremål.

Cornelius Karlberg, Kungsbacka (Konservator)

LA Dnr 458. (Arkiv)