Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

VARBERG BUA 10:154 - husnr 1, BUA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
BUA KYRKA (akt.)

1971 - 1972

1971 - 1972

Halland
Varberg
Halland
Värö
Värö-Stråvalla församling
Göteborgs stift
Hultavägen 13

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 1994

BUA KYRKA uppfördes 1971-72 efter ritningar av Malmöarkitekten Henry Åkesson, som även svarat för kyrkorummets inredning. Kyrkan är orienterad i öst-västlig riktning med lägre byggnadsdelar för övriga funktioner åt söder samt åt väster i en senare tillbyggnad. Inredningen är enhetligt utformad i ljust trä och tidstypiskt omålad. Den femdelade altartavlan är ett verk av konstnären Erland Forsberg. Orgeln byggdes 1972-73 av Magnussons orgelbyggeri i Mölnlycke.

År 1971 - 1972 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet

Henry Åkesson (Arkitekt)

År 1971 - 1972 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet