Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

SKURUP SVENSTORP 11:1 - husnr 1, SVENSTORPS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1553-002.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SVENSTORPS KYRKA (akt.)

1854 - 1854

1854 - 1854

Skåne
Skurup
Skåne
Svenstorp
Skivarps församling
Lunds stift
Svenstorp 111

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 2018

Kyrkans tidiga byggnadshistoria är oklar. Det mest sannolika är att det uppfördes en helt ny kyrka i Svenstorps by 1542 i samband med sockenbildningen. Vid en omputsning av kyrkan 1986 framkom dock återanvända medeltida byggnadsdelar, bland annat delar av en romansk, rundbågig portal. En murverksdokumentation utfördes av Carl-Axel Mildner, Landsantikvarien i Lund och han noterade sekundärt inmurade kalkstenar med rundstav i långhusets södra fasad, en under takets rundbågefris och en vid västra fönstret. Den minsta av rundstavarna är välvd, och den tolkar han som att den har ingått i portalens övre del som varit försedd med rundbåge....

Läs mer i eget fönster

År 1542 - 1542 Nybyggnad - Torn
År 1854 - 1854 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia

Magnus Cederholm (Arkitekt)

År 1854 - 1854 Nybyggnad - Sakristia

Magnus Cederholm (Arkitekt)

År 1854 - 1854 Nybyggnad - Korparti

Magnus Cederholm (Arkitekt)

År 1854 - 1854 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet