Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

TRELLEBORG KÄLLSTORP 22:1 - husnr 1, KÄLLSTORPS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1544-2.TIF.

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
KÄLLSTORPS KYRKA (akt.)

1858 - 1860

1858 - 1860

Skåne
Trelleborg
Skåne
Källstorp
Källstorps församling
Lunds stift
Källstorpsvägen 239-0

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 2019

Den nuvarande kyrkan från 1860 föregicks av en medeltida kyrka på samma plats. Den medeltida kyrkan byggdes till på 1700-talet med korsarmar mot både norr och söder. Kyrkan blev under 1800-talet trots korsarmarna för liten. Tillbyggnadsförslag på kyrkan som inte förverkligades gjordes av A Törnqvist och av C G Brunius. Istället bestämdes att riva den gamla kyrkan och bygga en ny. Kyrkan uppfördes 1858-1860 av byggmästare C T Ljungberg efter ritningar av C G Brunius från 1855. Pådrivande för att bygga en ny kyrka var kyrkoherde Christian Tegnér (son till Esaias Tegnér) och baron C A von Nolcken på Jordberga gods. Den senare avled doc...

Läs mer i eget fönster

År 1858 - 1860 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor

Carl Georg Brunius (Arkitekt)

C T Ljungberg (Byggmästare)

År 1858 - 1860 Nybyggnad - Korparti

Carl Georg Brunius (Arkitekt)

C T Ljungberg (Byggmästare)

År 1858 - 1860 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1890 - 1899 Nybyggnad - Sakristia

Salomon Sörensen (Arkitekt)

År 1890 - 1899 Nybyggnad - Torn

Salomon Sörensen (Arkitekt)