Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

SVALÖV HALMSTAD 22:1 - husnr 1, HALMSTADS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1641-3.TIF.

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
HALMSTADS KYRKA (akt.), HALMSTADS KYRKA (akt.)

1100 - 1550

1862 - 1863

1862 - 1863

Skåne
Svalöv
Skåne
Halmstad
Kågeröd-Röstånga församling
Lunds stift
Halmstad 3474

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 2015

Halmstad medeltida kyrka byggdes sannolikt under 1100 eller 1200 talet och bestod av långhus, kor och absid. Under 1200-talet byggdes kyrkan till med ett torn i väster. På 1400-talets slut slogs valv i vapenhuset. Under senmedeltiden har troligen ett vapenhus byggts utanför sydportalen.

På 1800-talet ansågs kyrkan för liten, den rymde bara en tredjedel av församlingens invånare. 1862-63 revs den gamla kyrkan förutom tornet och kyrkans västmur och en ny salkyrka byggdes till tornet. Västportalen i tornet är troligtvis ny från denna tid. Nybyggnaden ritades av Johan Adolf Hawerman (1812-1885). Hawerman var arkitekt vid Överint...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1549 Nybyggnad - Torn
År 1100 - 1550 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Halmstad medeltida kyrka byggdes sannolikt under 1100 eller 1200 talet och bestod av långhus, kor och absid. Under 1200-talet byggdes kyrkan till med ett torn i väster. På 1400-talets slut slogs valv i vapenhuset. Under senmedeltiden har troligen ett vapenhus byggts utanför sydportalen.
År 1200 - 1299 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt från 1200-talet av sandsten. Funten har en rund cuppa utan dekoration som vilar på en kraftig vulst som skiljer cuppan från foten. Foten är fyrkantig med en hög skråkant. Funten förvarades ett tag i stallet på Duveke gods efter det att den gamla kyrkan rivits men återfördes senare till kyrkan.
År 1593 - 1593 Specifika inventarier - kyrkklocka
Lillklockan av malm är från 1593 med inskrift, denna klocka används inte längre.
År 1757 - 1757 Specifika inventarier - kyrkklocka
Storklockan av malm från 1757 är dekorerad med bl a akantusfriser och inskriptioner.
År 1862 - 1863 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor.

Johan Adolf Hawerman (Arkitekt)

År 1862 - 1863 Nybyggnad - Korparti

Johan Adolf Hawerman (Arkitekt)

År 1862 - 1863 Rivning - delvis riven
1862-63 revs den gamla kyrkan förutom tornet och kyrkans västmur och en ny salkyrka byggdes till tornet.
År 1862 - 1863 Nybyggnad
En ny salkyrka byggdes till tornet. Västportalen i tornet är troligtvis ny från denna tid. Nybyggnaden ritades av Johan Adolf Hawerman (1812-1885).

Johan Adolf Hawerman (Arkitekt)

År 1862 - 1862 Fast inredning - altare
Altaret av trä är inklätt i tyg. Troligen från 1862.
År 1862 - 1862 Fast inredning - altarring
Altarringen, från 1862, är halvcirkelformad med vitmålade balusterdockor med knäfall och överliggare klädda med rött tyg.
År 1862 - 1862 Fast inredning - predikstol
Predikstolen är från 1862 och sammanbyggd med sakristian. Korgen har fyra rundbågiga nischer dekorerade med skulpturer av evangelisterna, gjorda i keramik från Höganäs bruk. Under nischerna sitter en rad med änglaskulpturer i trä. Predikstolen är vitmålad och står på en pelare av trä som i sin tur står på en huggen sten som kan vara från den rivna medeltidskyrkan.
År 1878 - 1878 Ändring - ombyggnad, interiör
1878 byggdes en orgelläktare.
År 1926 - 1926 Fast inredning - orgel, orgelfasad
Orgeln från 1926 är byggd av Mårtenssons orgelfabrik i Lund. Två stämmor är från en äldre orgel byggd 1878 av Anders Viktor Lundahl. Orgelfasaden är från 1878 och ritad av O. Mankell. Fasaden i nyantik stil är indelad i tre fält med rundbågar och synliga pipor mellan räfflade pilastrar. Mittpartiet har ett förhöjt gavelkrön dekorerat med ett reliefmönster av en krans.

Anders Victor Lundahl (Orgelbyggare)

Mårtenssons orgelbyggeri i Lund (Orgelbyggeri)

Otto August Mankell (Arkitekt)

År 1951 - 1951 Ändring - ombyggnad, interiör
1951 gjordes en inre renovering under ledning av Eiler Græbe. Renoveringen omfattade nya bänkar med nytt brädgolv under, koret utvidgades, färgat glas i korfönstren, ny ytterdörr i väster, ommålning.

Eiler Graebe (Arkitekt)

År 1951 - 1951 Fast inredning - bänkinredning
Bänkinredningen är från 1951 men 32 dörrar med beslag återanvändes från den äldre bänkinredningen. Bänkarna är målade i orangebrun kulör med beige speglar på ryggar och sidostycken. Lister och överliggare är i rött och grönt.
År 2007 - 2007 Underhåll
2007 reparerades tornets yttertak, tornspiran och tillhörande takstolar/vind samt långhusets yttertak, takstolar och vind. Tornspiran och krönkorset nytillverkades och tornets taktegel lades nytt. Kyrkan målades in och utvändigt.