Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

BÅSTAD KYRKBACKEN 1 - husnr 1, TOREKOVS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1854-2.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
TOREKOVS KYRKA (akt.), TOREKOVS KYRKA (akt.)

1860 - 1863

1860 - 1863

Skåne
Båstad
Skåne
Torekov
Torekovs församling
Lunds stift
Slättarödsvägen 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 2016

Torekovs nuvarande kyrka hade en medeltida föregångare som låg mitt i byn. Stenkyrkan från omkring 1200 var i typisk romansk stil med rektangulärt långhus, smalare kor med absid och utan torn. Under senmedeltiden välvdes kyrkan med valv och byggdes till och om. Vid C G Brunius uppmätning på 1840-talet hade kyrkan tillbyggt vapenhus, torn, sakristia och ett breddat kor. Sakristian var ovanlig med en tornliknande utformning. Stilen var gotisk med spetsbågiga fönster och valv. Kyrkorummet var tvåskeppigt. Kyrkans utbyggnad kan förklaras med blomstrande sjöfart och fiske men också att det var en vallfartskyrka till lokalhelgonet Sankta ...

Läs mer i eget fönster

År 1700 - 1700 Specifika inventarier - altartavla
Altartavlan är en rektangulär oljemålning från ca 1700 föreställande Nattvarden av en okänd konstnär. Restaurerad och konserverad 1900, 1953 och 2010. En bit ovanför altartavlan hänger ett snidat ramöverstycke från 1699 med akantusrankor kring evangelistsymboler.
År 1830 - 1863 Nybyggnad - Torn

Johan Adolf Hawerman (Arkitekt)

År 1845 - 1845 Fast inredning - predikstol, ljudtak
Predikstolen av bemålat trä i gotisk stil är ritad 1845 av J A Hawerman till den gamla kyrkan som brann 1858. En ny predikstol tillverkades 1862 efter samma ritning till den nya kyrkan. Efter husbocksangrepp på 1940-talet sanerades predikstolen som byggdes om och kompletterades av Manne Carlman 1950. Korgens pelarfot, trappan med barriär och bemålningen är nya från 1950, liksom sniderierna som nyskars. Korgen är åttsidig och sidorna pryds av symboler för lagens tavlor, kors, ankare och kalk. Sidorna delas av pilastrar krönta med fialer. Korgen står på en pelarfot. Predikstolen är målad i grått och vitt med accenter i guld och blått. Ovanför hänger en baldakin med en nedhängande duva.
År 1860 - 1863 Nybyggnad
Långhus, torn.

Johan Adolf Hawerman (Arkitekt)

År 1860 - 1863 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Kyrkan uppfördes 1860-63 i måttfull nygotisk stil med fasad av oputsat gult tegel. Planen bestod av ett torn med hög åttkantig spira, ett enskeppigt långhus med strävpelare.

Johan Adolf Hawerman (Arkitekt)

År 1863 - 1863 Specifika inventarier - kyrkklocka
Lillklockan är gjuten 1863 av Leopold Brausewetter i Hörby. Klockan har inskriptioner, växtornamentbård och reliefer av änglar.
År 1868 - 1868 Fast inredning - orgel, orgelfasad
Orgelfasaden av trä från 1868 är ritad av August Mankell för Örja kyrka. Fasaden flyttades till Torekovs kyrka när Örja kyrka såldes. Fasaden i nygotisk stil är målad i grått, guld och rosa.

Otto August Mankell (Arkitekt)

År 1881 - 1881 Specifika inventarier - kyrkklocka
Storklockan är gjuten 1881 av K G. Bergholtz i Stockholm. Klockan har inskriptioner och växtornamentbård.

K. G. Bergholtz (Klockgjuteri)

År 1913 - 1913 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunten av sandsten är ritad 1913 av domkyrkoarkitekt Theodor Wåhlin. Cuppan är rund med ett kors i relief och fyra blommor. Det kraftiga runda skaftet står på en fyrkantig fotplatta. Mellan cuppa och skaft finns en vulst.
År 1950 - 1953 Ändring - ombyggnad
Kyrkan skulle utformas i ”gammal skånsk stil” och tornet fungera som sjömärke. Tornspiran revs, tornet byggdes på och omgestaltades helt. Hela det femsidiga koret revs, takstolar och allt annat trä revs, en ny sakristia byggdes på norrsidan, taket belades med tegel, tegelmurarna vitputsades. Invändigt slogs valv och det mesta av inredningen gjordes ny. Arbetet pågick 1950-53 med invigning 1953.

Carl Emanuel Carlman (Arkitekt)

År 1950 - 1950 Fast inredning - altare
Altaret av betsad plywood från 1950 är ritad av Manne Carlman. På sidorna är det ramverkskonstruktion.

Carl Emanuel Carlman (Arkitekt)

År 1950 - 1950 Fast inredning - altarring
Altarringen från 1950 är ritad av Manne Carlman. Planformen består av två vinklade sektioner med öppning mittför altaret. Altarringen är uppbyggd av stående träribbor mellan tygklädd överliggare och knäfall.

Carl Emanuel Carlman (Arkitekt)

År 1950 - 1950 Fast inredning - bänkinredning
Bänkinredningen från 1950 är ritad av Manne Carlman efter äldre förlaga i Hawermans kyrka. Inredningen är sluten med rak ovankant. Dörrar, fronter och ryggstöd är uppbyggda av ramverk med fyllningar. En genomgående profilerad överliggare finns ovan dörrar och gavlar. Inredningen är betsad i olika ljusbruna och röda toner.

Carl Emanuel Carlman (Arkitekt)

År 1953 - 1953 Återinvigning
Arbetet pågick 1950-53 med invigning 1953.
År 1997 - 1997 Ändring - restaurering, exteriör
Omkring 1997 gjordes exteriör renovering med kalkning.
År 2002 - 2002 Ändring - restaurering, interiör
2002 interiör kalkning och målning.
År 2005 - 2005 Ändring - tillgänglighetsanpassning
2005 byggdes ny trappa och handikappramp vid västenrén.
År 2008 - 2008 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Omkring 2008 målades fasaden med silikatfärg och fönstren med alkydfärg.
År 2012 - 2012 Fast inredning - orgel, orgelverk
2012 tillverkades ett nytt orgelverk och orgelfasaden från Örja kyrka flyttades till Torekov. Orgeln som invigdes 2012 är byggd av Anders Sällström, A Mårtenssons orgelfabrik i Lund. Orgeln har 22 stämmor, två manualer och pedalverk.

Mårtenssons orgelfabrik AB (Orgelbyggeri)